Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2014 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2014 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2014 rok uchwalony

W dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2013 r. odbyło się XXVI – ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, której głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2014 rok.

Obrady prowadziła Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiegow Dąbrowie Tarnowskiej.
Wśród zaproszonych gości obecny był Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych i jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który na zakończenie swojego wystąpienia poinformował zebranych, że funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej obejmie dotychczasowy Zastępca Komendanta Andrzej Kupiec. Starosta wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Pobiegło pogratulowali nowemu Komendantowi Policji składając jednocześnie życzenia dobrej i efektywnej pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu Starosta wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 45.539.263 zł, zaś wydatki zostały na poziomie 45.295.763 zł. W ramach tych wydatków 9.078.859 zł zostało przeznaczone na wydatki majątkowe, które dotyczą przyszłorocznych inwestycji przyczyniających się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności naszego regionu.
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2014 roku będą wykonywane inwestycje drogowe. Jedna z najważniejszych to „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1307K Swarzów-Mędrzechów-Delastowice na odcinku Swarzów-Mędrzechów oraz drogi powiatowej Nr 1314K Podborze-Smęgorzów" – II etap. Inwestycja ta planowana jest w ramach funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ponadto zaplanowano do realizacji szereg zadań związanych z przebudową przepustów i budową i remontem chodników, które zapewniają bezpieczeństwo pieszym użytkownikom dróg. Są to następujące zadania:
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów-Breń w m. Laskówka Chorąska,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1312K Bolesław-Ćwików w miejscowości Świebodzin,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustu przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska-Smyków w miejscowości Szarwark,
- przebudowa barier ochronnych przy drodze powiatowej Nr 1301K w miejscowości Gręboszów oraz Nr 1302K na odcinku Ujście Jezuickie - Biskupiec,
- przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1324K Nieczajna Górna-Smyków-Nowa Jastrząbka w miejscowości Nieczajna Górna,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1320K Gruszów Wielki-Smęgorzów w miejscowości Smęgorzów od Kościoła w kierunku Domu Ludowego,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów-Breń w miejscowości Wielopole,
- budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Zabrniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1319K Szczucin-Radgoszcz,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka, Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w miejscowości Radgoszcz,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303K Zawierzbie-Kozłów-Szczucin w miejscowości Mędrzechów,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki w miejscowości Radgoszcz w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki".

Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników w Lipinach, Gruszowie Wielkim, Wielopolu, Szczucinie, Radgoszczy, Smykowie, Gręboszowie.
W budżecie powiatu zaplanowano również środki na realizację projektu „Zdrowa matka, zdrowy noworodek" w dąbrowskim szpitalu polegającego na przebudowie Traktu Porodowego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Noworodków wraz z zakupem wyposażenia oddziałów, działaniami profilaktycznymi (szkolenia personelu, kursy specjalistyczne) .
W dalszej części przewodniczący poszczególnych Komisji odczytali opinii komisji w sprawie proponowanego budżetu. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Urbanik.
Za uchwałą budżetową głosowało 12 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:
• uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025
• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2014 rok,
• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,
• uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem powierzchni ścian budynku ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
• uchwałę w wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

W ramach wolnych wniosków Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło odczytała pismo od mieszkańców powiatu z podziękowaniami, które wpłynęły do biura Rady Powiatu a dotyczyły inwestycji, które zostały zrealizowane na drogach powiatowych na terenie Gminy Radgoszcz.
Ponadto Przewodnicząca odczytała pismo do Mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego przesłane od Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL Jana Bury, który poinformował, że zniesiony rozporządzeniem ministra sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie przywrócony. Przewodniczący Klubu PSL poinformował, że rozmowy koalicjantów i Prezydenta RP doprowadziły do tego, że możliwe będzie przywrócenie większości sądów, w tym Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej. Podziękował również mieszkańcom naszego regionu, którzy poparli tę ideę i złożyli podpisy w obronie dąbrowskiego sądu.
Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku XXVI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

W dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2013 r. odbyło się XXVI – ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, której głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2014 rok. Obrady prowadziła Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiegow Dąbrowie Tarnowskiej.Wśród zaproszonych gości obecny był Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, dyrektorzy instytucji powiatowych i jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który na zakończenie swojego wystąpienia poinformował zebranych, że funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej obejmie dotychczasowy Zastępca Komendanta Andrzej Kupiec. Starosta wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Pobiegło pogratulowali nowemu Komendantowi Policji składając jednocześnie życzenia dobrej i efektywnej pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego. Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu Starosta wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu. W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 45.539.263 zł, zaś wydatki zostały na poziomie 45.295.763 zł. W ramach tych wydatków 9.078.859 zł zostało przeznaczone na wydatki majątkowe, które dotyczą przyszłorocznych inwestycji przyczyniających się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności naszego regionu.W ramach wydatków inwestycyjnych w 2014 roku będą wykonywane inwestycje drogowe. Jedna z najważniejszych to „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1307K Swarzów-Mędrzechów-Delastowice na odcinku Swarzów-Mędrzechów oraz drogi powiatowej Nr 1314K Podborze-Smęgorzów" – II etap. Inwestycja ta planowana jest w ramach funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Ponadto zaplanowano do realizacji szereg zadań związanych z przebudową przepustów i budową i remontem chodników, które zapewniają bezpieczeństwo pieszym użytkownikom dróg. Są to następujące zadania:- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów-Breń w m. Laskówka Chorąska,- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1312K Bolesław-Ćwików w miejscowości Świebodzin,- budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustu przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska-Smyków w miejscowości Szarwark,- przebudowa barier ochronnych przy drodze powiatowej Nr 1301K w miejscowości Gręboszów oraz Nr 1302K na odcinku Ujście Jezuickie - Biskupiec,- przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1324K Nieczajna Górna-Smyków-Nowa Jastrząbka w miejscowości Nieczajna Górna,- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1320K Gruszów Wielki-Smęgorzów w miejscowości Smęgorzów od Kościoła w kierunku Domu Ludowego,- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole-Odporyszów-Breń w miejscowości Wielopole,- budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Zabrniu w ciągu drogi powiatowej Nr 1319K Szczucin-Radgoszcz,- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka, Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w miejscowości Radgoszcz,- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303K Zawierzbie-Kozłów-Szczucin w miejscowości Mędrzechów,- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki w miejscowości Radgoszcz w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322K Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki". Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników w Lipinach, Gruszowie Wielkim, Wielopolu, Szczucinie, Radgoszczy, Smykowie, Gręboszowie.W budżecie powiatu zaplanowano również środki na realizację projektu „Zdrowa matka, zdrowy noworodek" w dąbrowskim szpitalu polegającego na przebudowie Traktu Porodowego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Noworodków wraz z zakupem wyposażenia oddziałów, działaniami profilaktycznymi (szkolenia personelu, kursy specjalistyczne) .W dalszej części przewodniczący poszczególnych Komisji odczytali opinii komisji w sprawie proponowanego budżetu. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Urbanik.Za uchwałą budżetową głosowało 12 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:• uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2014 rok,• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013-2025,• uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem powierzchni ścian budynku ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej• uchwałę w wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. W ramach wolnych wniosków Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło odczytała pismo od mieszkańców powiatu z podziękowaniami, które wpłynęły do biura Rady Powiatu a dotyczyły inwestycji, które zostały zrealizowane na drogach powiatowych na terenie Gminy Radgoszcz.Ponadto Przewodnicząca odczytała pismo do Mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego przesłane od Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL Jana Bury, który poinformował, że zniesiony rozporządzeniem ministra sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie przywrócony. Przewodniczący Klubu PSL poinformował, że rozmowy koalicjantów i Prezydenta RP doprowadziły do tego, że możliwe będzie przywrócenie większości sądów, w tym Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej. Podziękował również mieszkańcom naszego regionu, którzy poparli tę ideę i złożyli podpisy w obronie dąbrowskiego sądu.Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku XXVI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG