Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok uchwalony!

17 grudnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji, której głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok.

Obrady, w których uczestniczyło 16 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ryszard Pikul Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/19_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2016_rok_uchwalony/sXIII004.jpg

W części informacyjnej posiedzenia Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/19_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2016_rok_uchwalony/sXIII007.jpg

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu Starosta wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/19_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2016_rok_uchwalony/sXIII017.jpg

Uchwalenie budżetu na rok 2016 poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2016, opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/19_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2016_rok_uchwalony/sXIII013.jpg

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/19_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2016_rok_uchwalony/sXIII014.jpg

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 15 radnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok w łącznej kwocie 43.760.421 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 37.763.328 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5.997.093 zł.

Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok w łącznej kwocie 47.847.211 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 34.709.022 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 13.138.189 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w 2016 roku na infrastrukturę drogową zostanie przeznaczone 11.398.189 zł.

files/aktualnosci/2015/12_grudzien/19_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2016_rok_uchwalony/sXIII020.jpg

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za I półrocze 2015 r.

Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

17 grudnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji, której głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok. Obrady, w których uczestniczyło 16 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ryszard Pikul Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W części informacyjnej posiedzenia Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu Starosta wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2016 poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2016, opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dąbrowskiego. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 15 radnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok w łącznej kwocie 43.760.421 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 37.763.328 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5.997.093 zł. Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok w łącznej kwocie 47.847.211 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 34.709.022 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 13.138.189 zł. W ramach wydatków majątkowych, w 2016 roku na infrastrukturę drogową zostanie przeznaczone 11.398.189 zł. Na czwartkowym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025, uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok, uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020, uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za I półrocze 2015 r. Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.