Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok uchwalony!

W czwartek, 14 grudnia br., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok.

Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu.

Posiedzenie Rady Powiatu rozpoczęło się miłym akcentem, a mianowicie podziękowaniem uczniów Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie skierowanym do samorządu powiatowego na czele ze starostą Tadeuszem Kwiatkowskim za możliwość odbycia praktyk zawodowych w Wenecji Julijskiej we Włoszech. Wyjazd ten finansowany był z programu Erasmus+ w ramach projektu „Mój staż-moja kariera BIS".

Uczniowie wyrażając wdzięczność w imieniu swoim, nauczycieli oraz rodziców, złożyli na ręce starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego podziękowanie.

files/aktualnosci/2017/12_Grudzien/14_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2018_rok_uchwalony/DSC_8815.JPG

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Podczas posiedzenia głos zabrał Bogdan Bigos wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który złożył podziękowania na ręce starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, za modernizację drogi powiatowej w Woli Żelichowskiej. Jak podkreślił inwestycja ta zrealizowana jest solidnie.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

files/aktualnosci/2017/12_Grudzien/14_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2018_rok_uchwalony/DSC_8871.JPG

Uchwalenie budżetu na rok 2018 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Józefa Misiaszka opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

files/aktualnosci/2017/12_Grudzien/14_Budzet_Powiatu_Dabrowskiego_na_2018_rok_uchwalony/DSC_8904.JPG

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 45 548 589 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 6 177 217 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 48 871 724 zł. 

Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 492 520 zł, z tego między innymi na infrastrukturę drogową zaplanowano kwotę 4 481 864 zł, na zadania związane z oświatą i wychowaniem 1 247 200 zł oraz zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 2 242 405 zł.

Na posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2030,
  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok,
  • uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Powiat Dąbrowski w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich".

Podczas posiedzenia głos zabrał również bryg. Krzysztof Kolarczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Poinformował on zebranych o akcie powołania go na stanowisko Komendanta Powiatowego, wyrażając jednocześnie podziękowania za pozytywną opinię starosty Tadeusza Kwiatkowskiego oraz pomoc i wsparcie finansowe przeprojektowania strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

mags

W czwartek, 14 grudnia br., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu. Posiedzenie Rady Powiatu rozpoczęło się miłym akcentem, a mianowicie podziękowaniem uczniów Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie skierowanym do samorządu powiatowego na czele ze starostą Tadeuszem Kwiatkowskim za możliwość odbycia praktyk zawodowych w Wenecji Julijskiej we Włoszech. Wyjazd ten finansowany był z programu Erasmus+ w ramach projektu „Mój staż-moja kariera BIS". Uczniowie wyrażając wdzięczność w imieniu swoim, nauczycieli oraz rodziców, złożyli na ręce starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego podziękowanie. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Podczas posiedzenia głos zabrał Bogdan Bigos wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który złożył podziękowania na ręce starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, za modernizację drogi powiatowej w Woli Żelichowskiej. Jak podkreślił inwestycja ta zrealizowana jest solidnie. Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2018 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Józefa Misiaszka opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 45 548 589 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 6 177 217 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 48 871 724 zł.  Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 492 520 zł, z tego między innymi na infrastrukturę drogową zaplanowano kwotę 4 481 864 zł, na zadania związane z oświatą i wychowaniem 1 247 200 zł oraz zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 2 242 405 zł. Na posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2030, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok, uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Powiat Dąbrowski w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich". Podczas posiedzenia głos zabrał również bryg. Krzysztof Kolarczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Poinformował on zebranych o akcie powołania go na stanowisko Komendanta Powiatowego, wyrażając jednocześnie podziękowania za pozytywną opinię starosty Tadeusza Kwiatkowskiego oraz pomoc i wsparcie finansowe przeprojektowania strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. mags
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG