Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2020 jednogłośnie uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2020 jednogłośnie uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2020 jednogłośnie uchwalony!

W poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku odbyło się XII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023. Na sesji, radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2020.

Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Z kolei Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu, którego projekt był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2020 poprzedziło odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Krzysztofa Kupca opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2020, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Za uchwałą budżetową głosowało 17 radnych, a więc budżet na przyszły rok uchwalono jednogłośnie.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok w łącznej kwocie 54 596 062 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 4 847 433 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 56 880 895 zł.

Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 562 869 zł.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2020,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
W poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku odbyło się XII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023. Na sesji, radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2020. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Z kolei Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu, którego projekt był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2020 poprzedziło odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Krzysztofa Kupca opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2020, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Za uchwałą budżetową głosowało 17 radnych, a więc budżet na przyszły rok uchwalono jednogłośnie. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok w łącznej kwocie 54 596 062 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 4 847 433 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 56 880 895 zł. Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 562 869 zł. Na sesji podjęto również uchwały w sprawie: zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2020, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.