Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2021 jednogłośnie uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2021 jednogłośnie uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2021 jednogłośnie uchwalony!

16 grudnia 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Na sesji, radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu, którego projekt był omawiany na komisjach Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2021 poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Za uchwałą budżetową głosowało 17 radnych, a więc budżet na 2021 rok uchwalono jednogłośnie.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok w łącznej kwocie 56 639 267,00 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 3 669 355,00 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok w łącznej kwocie 67 746 200,00 zł.

Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 19 640 818,00 zł.

Na sesji podjęto również uchwały w sprawie:

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021,

- delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

- określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

- realizowania projektu pn. „Dobra Przyszłość” na lata 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,

- przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów,

- wyrażenie zgody na oddanie w najem pomieszczeń prosektorium znajdujących się w budynku kotłowni szpitalnej zlokalizowanym na działce 12/10 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1 wraz z wyposażeniem.

16 grudnia 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Na sesji, radni jednogłośnie uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu, którego projekt był omawiany na komisjach Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2021 poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2021, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Za uchwałą budżetową głosowało 17 radnych, a więc budżet na 2021 rok uchwalono jednogłośnie. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok w łącznej kwocie 56 639 267,00 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 3 669 355,00 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok w łącznej kwocie 67 746 200,00 zł. Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 19 640 818,00 zł. Na sesji podjęto również uchwały w sprawie: - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021, - delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, - określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. - realizowania projektu pn. „Dobra Przyszłość” na lata 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, - przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów, - wyrażenie zgody na oddanie w najem pomieszczeń prosektorium znajdujących się w budynku kotłowni szpitalnej zlokalizowanym na działce 12/10 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1 wraz z wyposażeniem.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG