Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok uchwalony!

28 grudnia 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji, podczas której radni uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2023.

Zaplanowano dochody budżetu o łącznej kwocie 84 595 129,42 zł, w tym dochody majątkowe 28 635 363,00 zł.

Planowane wydatki na 2023 rok to kwota 108 728 185, 33 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 49 528 911,00 zł.

Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, Sekretarz Powiatu Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Urzędu Karolina Madura i zaproszeni goście, poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk.

W czasie obrad przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli gratulacje Prezesowi OSP w Oleśnie druhowi Ryszardowi Pikulowi z okazji otrzymania wyróżnienia w XVII edycji Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego Amicus Hominum w kategorii „Działalność społeczna”. Jak zaznaczył starosta to szczególne podziękowanie za 40 letnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a rozpowszechniana przez Pana Ryszarda wiedza wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej to przedsięwzięcie godne najwyższego uznania.

Starosta poinformował też, że Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zostało uhonorowane wyróżnieniem Nagrody „Pamięć i Tożsamość” w kategorii "Organizacja pozarządowa",  za działalność na rzecz propagowania historii Polski i krzewienia postaw patriotycznych oraz realizowane inicjatywy społeczno – kulturalnej związanej z podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego.

Zaprosił także na Koncert Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda” Kapeli Ciupaga z Łącka, który odbędzie się dziś - 29 grudnia 2022 r. w kościele pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „To i owo na Folkowo” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Fundacji PZU.

Na wczorajszej sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 – 2030,
 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
  na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2023,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

28 grudnia 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XLV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji, podczas której radni uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na rok 2023. Zaplanowano dochody budżetu o łącznej kwocie 84 595 129,42 zł, w tym dochody majątkowe 28 635 363,00 zł. Planowane wydatki na 2023 rok to kwota 108 728 185, 33 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 49 528 911,00 zł. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, Sekretarz Powiatu Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Urzędu Karolina Madura i zaproszeni goście, poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk. W czasie obrad przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli gratulacje Prezesowi OSP w Oleśnie druhowi Ryszardowi Pikulowi z okazji otrzymania wyróżnienia w XVII edycji Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego Amicus Hominum w kategorii „Działalność społeczna”. Jak zaznaczył starosta to szczególne podziękowanie za 40 letnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a rozpowszechniana przez Pana Ryszarda wiedza wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej to przedsięwzięcie godne najwyższego uznania. Starosta poinformował też, że Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zostało uhonorowane wyróżnieniem Nagrody „Pamięć i Tożsamość” w kategorii "Organizacja pozarządowa",  za działalność na rzecz propagowania historii Polski i krzewienia postaw patriotycznych oraz realizowane inicjatywy społeczno – kulturalnej związanej z podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego. Zaprosił także na Koncert Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda” Kapeli Ciupaga z Łącka, który odbędzie się dziś - 29 grudnia 2022 r. w kościele pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „To i owo na Folkowo” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Fundacji PZU. Na wczorajszej sesji podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 – 2030, zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 -2030, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnychna terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2023, zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.