Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2024 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2024 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2024 rok uchwalony!

28 grudnia 2023 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się LV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji, podczas której radni uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok.

Zaplanowano dochody budżetu o łącznej kwocie 107 015 154,71 zł, w tym dochody majątkowe 33 788 974,07 zł.

Planowane wydatki to kwota 117 866 928,37 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 52 229 095,53 zł.

Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, Sekretarz Powiatu dr Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Urzędu Jerzy Pociecha i zaproszeni goście, poprowadziła Przewodnicząca Rady dr Marta Chrabąszcz.

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk.

Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Marcin Szentaler omówił przebieg akcji zimowej na drogach powiatowych oraz inwestycje i remonty prowadzone na drogach powiatowych w bieżącym roku.

Na wczorajszej sesji podjęto uchwałę Budżetową Powiatu Dąbrowskiego na 2024 rok wraz z autopoprawką oraz uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2024-2030 wraz z autopoprawką,
 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023-2030,
 • przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023-2030,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok,
 • zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok,
 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok,
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok,
 • przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026,
 • wyrażenia woli do przystąpienia i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Priorytet 6, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu: A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na okres 1 stycznia 2024-31 marca 2024 r.

Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

28 grudnia 2023 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się LV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji, podczas której radni uchwalili budżet Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok. Zaplanowano dochody budżetu o łącznej kwocie 107 015 154,71 zł, w tym dochody majątkowe 33 788 974,07 zł. Planowane wydatki to kwota 117 866 928,37 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 52 229 095,53 zł. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, Sekretarz Powiatu dr Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc, Radca Prawny Urzędu Jerzy Pociecha i zaproszeni goście, poprowadziła Przewodnicząca Rady dr Marta Chrabąszcz. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Krzysztof Bryk. Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Marcin Szentaler omówił przebieg akcji zimowej na drogach powiatowych oraz inwestycje i remonty prowadzone na drogach powiatowych w bieżącym roku. Na wczorajszej sesji podjęto uchwałę Budżetową Powiatu Dąbrowskiego na 2024 rok wraz z autopoprawką oraz uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2024-2030 wraz z autopoprawką, zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2023 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023-2030, przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023-2030, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok, zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok, przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 rok, przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026, wyrażenia woli do przystąpienia i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Priorytet 6, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, Typ projektu: A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na okres 1 stycznia 2024-31 marca 2024 r. Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.