Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet powiatu dąbrowskiego na rok 2007 uchwalony

Budżet powiatu dąbrowskiego na rok 2007 uchwalony

Budżet powiatu dąbrowskiego na rok 2007 uchwalony

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego został uchwalony budżet na rok 2007. Dochody budżetu powiatu na 2007 rok zostały zaplanowane w kwocie 35.793.107 zł. Wydatki zaplanowano do kwoty 38.631.564 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który wynosi 2.838.457 zł.
W kwocie tej założono kredyty z banku krajowego – 2.288.757 zł. oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 549.700 zł.

Zaciągnięcie tak dużej kwoty kredytu i pożyczki w roku 2007 spowodowane jest przesunięciem inwestycji oraz płatności z roku 2006 (budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej Dąbrowa Tarnowska –Radgoszcz, w m. Radgoszcz – kwota 196.817 zł, termomodernizacja ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - kwota 561.054 zł, termomodernizacja Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę wraz z budynkiem wielofunkcyjnym – kwota 426.294 zł oraz rozbudowę Bloku C i D Pawilonu Głównego, Rehabilitacji i Izby Przyjęć, zakup sprzętu medycznego – kwota 1.274.000 zł). Łączna kwota z roku ubiegłego wynosi 2.458.165 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.169.289 zł, z czego na realizację dróg powiatowych z udziałem środków unijnych łączną kwotę 10.403.124 zł, w tym udział środków własnych Powiatu – 2.486.264 zł. Przyjmując wariant, że przydział środków unijnych nastąpi pod koniec 2007 roku, zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg powiatowych zostaną przesunięte na lata następne (w roku 2007 zaplanowano realizację 2 zadań z 2006 roku).
Zakładając również, że zostanie sprzedana część majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz Dom Nauczyciela należący do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, Powiat nie będzie korzystał z kredytów bankowych, a jedynie z pożyczek w WFOŚiGW, które są częściowo umarzalne.

Z analizy wydatków 2007 roku wynika, że wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu mają zapewnione środki na podstawowe funkcjonowanie. Jednocześnie zaplanowano środki na pomoc dla Szpitala w wysokości 1.700.000 zł jako dotacja na termomodernizację ZOZ Dąbrowa Tarnowska – kwota 300.000 zł , zakup sprzętu i aparatury medycznej – kwota 247.221 zł, rozbudowę bloku C i D, rehabilitacji i izby przyjęć – kwota 1.152.779 zł.

Budżet na 2007 został przyjęty przez Radę Powiatu głosami: za 15, przeciw 0 oraz 1 głos wstrzymujący się.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego został uchwalony budżet na rok 2007. Dochody budżetu powiatu na 2007 rok zostały zaplanowane w kwocie 35.793.107 zł. Wydatki zaplanowano do kwoty 38.631.564 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który wynosi 2.838.457 zł.W kwocie tej założono kredyty z banku krajowego – 2.288.757 zł. oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 549.700 zł. Zaciągnięcie tak dużej kwoty kredytu i pożyczki w roku 2007 spowodowane jest przesunięciem inwestycji oraz płatności z roku 2006 (budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej Dąbrowa Tarnowska –Radgoszcz, w m. Radgoszcz – kwota 196.817 zł, termomodernizacja ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - kwota 561.054 zł, termomodernizacja Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę wraz z budynkiem wielofunkcyjnym – kwota 426.294 zł oraz rozbudowę Bloku C i D Pawilonu Głównego, Rehabilitacji i Izby Przyjęć, zakup sprzętu medycznego – kwota 1.274.000 zł). Łączna kwota z roku ubiegłego wynosi 2.458.165 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.169.289 zł, z czego na realizację dróg powiatowych z udziałem środków unijnych łączną kwotę 10.403.124 zł, w tym udział środków własnych Powiatu – 2.486.264 zł. Przyjmując wariant, że przydział środków unijnych nastąpi pod koniec 2007 roku, zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg powiatowych zostaną przesunięte na lata następne (w roku 2007 zaplanowano realizację 2 zadań z 2006 roku).Zakładając również, że zostanie sprzedana część majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz Dom Nauczyciela należący do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, Powiat nie będzie korzystał z kredytów bankowych, a jedynie z pożyczek w WFOŚiGW, które są częściowo umarzalne. Z analizy wydatków 2007 roku wynika, że wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu mają zapewnione środki na podstawowe funkcjonowanie. Jednocześnie zaplanowano środki na pomoc dla Szpitala w wysokości 1.700.000 zł jako dotacja na termomodernizację ZOZ Dąbrowa Tarnowska – kwota 300.000 zł , zakup sprzętu i aparatury medycznej – kwota 247.221 zł, rozbudowę bloku C i D, rehabilitacji i izby przyjęć – kwota 1.152.779 zł. Budżet na 2007 został przyjęty przez Radę Powiatu głosami: za 15, przeciw 0 oraz 1 głos wstrzymujący się.