Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budowanie Zespołów Interdyscyplinarnych pracujących z rodziną w kryzysie

Budowanie Zespołów Interdyscyplinarnych pracujących z rodziną w kryzysie

Budowanie Zespołów Interdyscyplinarnych pracujących z rodziną w kryzysie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowało spotkanie dotyczące Budowania Zespołów Interdyscyplinarnych Pracujących z Rodziną w Kryzysie. Spotkanie to wpisuje się w dotychczasowe działania podejmowane na terenie Powiatu Dąbrowskiego służące budowie rozwiązań trwałych, jak choćby Koalicje „Przeciw Przemocy", do których Powiat Dąbrowski przystąpił w 2003 roku .

Ideą Zespołów Interdyscyplinarnych jest rozwiązywanie problemów dziecka i rodziny w kryzysie na bazie istniejących procedur i przepisów prawnych, w oparciu o spotkania przedstawicieli służb społecznych, w których obszarze znalazła się ta rodzina.

Dążenie do modelu prawidłowo funkcjonującej rodziny wynika również z Powiatowego Programu Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Głównym celem Programu jest budowa powiatowego systemu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz zapewnienie właściwej opieki, wychowania i możliwości kontynuowania nauki dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców, a także pomoc w ich usamodzielnieniu się. Niniejszy Program jest zgodny i wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Dąbrowskiego na lata 2005-2013.

Wśród osób prowadzących spotkanie był Pan Leszek Drozdowski – autor i koordynator programów społecznych z zakresu profilaktyki społecznej – przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy dziecku i rodzinie oraz Pani Anna Lewicka – mediator stałego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowało spotkanie dotyczące Budowania Zespołów Interdyscyplinarnych Pracujących z Rodziną w Kryzysie. Spotkanie to wpisuje się w dotychczasowe działania podejmowane na terenie Powiatu Dąbrowskiego służące budowie rozwiązań trwałych, jak choćby Koalicje „Przeciw Przemocy", do których Powiat Dąbrowski przystąpił w 2003 roku . Ideą Zespołów Interdyscyplinarnych jest rozwiązywanie problemów dziecka i rodziny w kryzysie na bazie istniejących procedur i przepisów prawnych, w oparciu o spotkania przedstawicieli służb społecznych, w których obszarze znalazła się ta rodzina. Dążenie do modelu prawidłowo funkcjonującej rodziny wynika również z Powiatowego Programu Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Głównym celem Programu jest budowa powiatowego systemu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz zapewnienie właściwej opieki, wychowania i możliwości kontynuowania nauki dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców, a także pomoc w ich usamodzielnieniu się. Niniejszy Program jest zgodny i wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Dąbrowskiego na lata 2005-2013. Wśród osób prowadzących spotkanie był Pan Leszek Drozdowski – autor i koordynator programów społecznych z zakresu profilaktyki społecznej – przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy dziecku i rodzinie oraz Pani Anna Lewicka – mediator stałego Sądu Okręgowego w Krakowie.