Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok uchwalony!

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok uchwalony!

W czwartek, 15 grudnia br., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok.

Obrady, w których uczestniczyło 16 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły inwestycji drogowych, a także włamań do domów jednorodzinnych na terenie powiatu dąbrowskiego.

Podczas posiedzenia głos zabrał insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który poinformował, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nastąpiło znaczne nasilenie kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych na terenie Powiśla. Nadmienił, że przedmiotem kradzieży są pieniądze, biżuteria oraz drobny sprzęt AGD lub RTV, a do włamań tych dochodzi najczęściej, po wcześniejszym rozpoznaniem lub obserwacją posesji, w dni weekendowe lub świąteczne w godzinach wieczornych, nawet podczas chwilowej nieobecności domowników. Apelował o wykazanie ostrożności i przezorności w ochronie własnego mienia.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

Uchwalenie budżetu na rok 2017 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Józefa Misiaszka opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2017, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 46 371 271 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 39 941 733 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 6 429 538 zł.

Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 51 248 677 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 35 729 481 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 15 519 196 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w 2017 roku na infrastrukturę drogową zostanie przeznaczone 8 598 554 zł.

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016 rok,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028,
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok,
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok,
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok.

Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

mags

W czwartek, 15 grudnia br., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok. Obrady, w których uczestniczyło 16 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu. Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów. W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły inwestycji drogowych, a także włamań do domów jednorodzinnych na terenie powiatu dąbrowskiego. Podczas posiedzenia głos zabrał insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który poinformował, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nastąpiło znaczne nasilenie kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych na terenie Powiśla. Nadmienił, że przedmiotem kradzieży są pieniądze, biżuteria oraz drobny sprzęt AGD lub RTV, a do włamań tych dochodzi najczęściej, po wcześniejszym rozpoznaniem lub obserwacją posesji, w dni weekendowe lub świąteczne w godzinach wieczornych, nawet podczas chwilowej nieobecności domowników. Apelował o wykazanie ostrożności i przezorności w ochronie własnego mienia. Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2017 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Józefa Misiaszka opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2017, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 46 371 271 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 39 941 733 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 6 429 538 zł. Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 51 248 677 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 35 729 481 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 15 519 196 zł. W ramach wydatków majątkowych, w 2017 roku na infrastrukturę drogową zostanie przeznaczone 8 598 554 zł. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016 rok, uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028, uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok, uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok, uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok. Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. mags