Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Certyfikat przejrzystości dla Powiatu dąbrowskiego

Certyfikat przejrzystości dla Powiatu dąbrowskiego

Certyfikat przejrzystości dla Powiatu dąbrowskiego

Powiat Dąbrowski został laureatem akcji PRZEJRZYSTA POLSKA organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

4 marca br. w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie odbyło się wręczenie certyfikatów w formie okolicznościowych plakietek wykonanych w formie przeźroczystej. Ze strony samorządu powiatowego, certyfikat odebrał Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Z powiatu dąbrowskiego, w organizowanej akcji, brała udział również gmina Dąbrowa Tarnowska, która także została odznaczona certyfikatem.

Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co przyczyniłoby się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzenia aktywności obywatelskiej. Do akcji przystąpiło ponad 700 gmin i powiatów z całej Polski. Jednak wymogi stawiane przez organizatorów spełniło tylko 403 samorządy. Z terenu województwa małopolskiego certyfikat odebrało 28 samorządów, z czego Powiat dąbrowski jest jednym z sześciu powiatów, które wypełniły wszystkie zadania niezbędne do zakończenia akcji – mówi Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski

Przystępując do programu podjęliśmy się wdrożenia zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości
i rozliczalności. Zobowiązaliśmy się do realizacji 6 zadań obligatoryjnych, 2 zadań fakultatywnych i 1 zadania dla rady jednostki samorządu terytorialnego – mówi Starosta Kaczmarski.

Wykonanie wszystkich zadań określonych przez organizatorów to zasługa całego zespołu pracowników urzędu pod kierownictwem koordynatora akcji Pana Ryszarda Micka – Sekretarza Powiatu.

W ramach programu wykonane zostały między innymi takie zadania jak: opracowanie opisu usług świadczonych w urzędzie, oznakowanie wewnętrzne urzędu, utworzono punkt informacyjny, opracowano i wdrożono kodeks etyczny pracowników urzędu oraz radnych, opracowano i wdrożono program współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowano krótki materiał przybliżający mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy jakim jest Plan Rozwoju Lokalnego, który stanowi zaktualizowany Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2004 – 2013, wprowadzono procedurę naboru na każdy wakat w urzędzie a także konkursy na stanowiska kierownicze oraz przygotowano
i opublikowano w prasie informator budżetowy powiatu „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Podczas uroczystości wręczania certyfikatów odbyła się debata pomiędzy wicepremierem, szefem MSWiA Ludwikiem Dornem a posłem, szefem klubu PO Janem Maria Rokitą na temat korupcji w samorządach i prowadzonych działań, które by ją wyeliminowały. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski zapytał polityków o reformę administracyjną kraju i związane z nią plany zmniejszenia liczby powiatów. Jednak nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi co do zamierzeń rządu w tym zakresie. Pytanie to nie było bezpodstawne, ponieważ kilka tygodni temu otrzymałem informację od Podsekretarza Stanu, iż nie będą prowadzone na razie w tym zakresie żadne prace, co jest satysfakcjonujące dla mieszkańców zagrożonych likwidacją powiatów – mówi Starosta Kaczmarski.

Powiat Dąbrowski został laureatem akcji PRZEJRZYSTA POLSKA organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. 4 marca br. w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie odbyło się wręczenie certyfikatów w formie okolicznościowych plakietek wykonanych w formie przeźroczystej. Ze strony samorządu powiatowego, certyfikat odebrał Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Z powiatu dąbrowskiego, w organizowanej akcji, brała udział również gmina Dąbrowa Tarnowska, która także została odznaczona certyfikatem. Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co przyczyniłoby się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzenia aktywności obywatelskiej. Do akcji przystąpiło ponad 700 gmin i powiatów z całej Polski. Jednak wymogi stawiane przez organizatorów spełniło tylko 403 samorządy. Z terenu województwa małopolskiego certyfikat odebrało 28 samorządów, z czego Powiat dąbrowski jest jednym z sześciu powiatów, które wypełniły wszystkie zadania niezbędne do zakończenia akcji – mówi Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski Przystępując do programu podjęliśmy się wdrożenia zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowościi rozliczalności. Zobowiązaliśmy się do realizacji 6 zadań obligatoryjnych, 2 zadań fakultatywnych i 1 zadania dla rady jednostki samorządu terytorialnego – mówi Starosta Kaczmarski. Wykonanie wszystkich zadań określonych przez organizatorów to zasługa całego zespołu pracowników urzędu pod kierownictwem koordynatora akcji Pana Ryszarda Micka – Sekretarza Powiatu. W ramach programu wykonane zostały między innymi takie zadania jak: opracowanie opisu usług świadczonych w urzędzie, oznakowanie wewnętrzne urzędu, utworzono punkt informacyjny, opracowano i wdrożono kodeks etyczny pracowników urzędu oraz radnych, opracowano i wdrożono program współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowano krótki materiał przybliżający mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy jakim jest Plan Rozwoju Lokalnego, który stanowi zaktualizowany Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2004 – 2013, wprowadzono procedurę naboru na każdy wakat w urzędzie a także konkursy na stanowiska kierownicze oraz przygotowanoi opublikowano w prasie informator budżetowy powiatu „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy". Podczas uroczystości wręczania certyfikatów odbyła się debata pomiędzy wicepremierem, szefem MSWiA Ludwikiem Dornem a posłem, szefem klubu PO Janem Maria Rokitą na temat korupcji w samorządach i prowadzonych działań, które by ją wyeliminowały. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski zapytał polityków o reformę administracyjną kraju i związane z nią plany zmniejszenia liczby powiatów. Jednak nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi co do zamierzeń rządu w tym zakresie. Pytanie to nie było bezpodstawne, ponieważ kilka tygodni temu otrzymałem informację od Podsekretarza Stanu, iż nie będą prowadzone na razie w tym zakresie żadne prace, co jest satysfakcjonujące dla mieszkańców zagrożonych likwidacją powiatów – mówi Starosta Kaczmarski.