Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ciąg dalszy kłopotów z RPWIK

Ciąg dalszy kłopotów z RPWIK

Ciąg dalszy kłopotów z RPWIK

Mimo, iż od listopada 2004 r. Gminy Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno podjęły stosowne uchwały o utworzenie Związku Gmin do Spraw Zaopatrzenia w Wodę i Kanalizacji, jednak w dalszym ciągu napotykają na odmowę komunalizacji lub innej formy nieodpłatnego przejęcia dąbrowskiego RPWiK. 

Dlatego też, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zwrócił się do posła Wiesława Wody, aby ten wystąpił do Ministra Skarbu w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminom lub Związkowi Gmin całego mienia przedsiębiorstwa państwowego RPWiK, które działa na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno. Żabno. 
Nie ulega wątpliwości, że zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę jak też odprowadzanie ścieków, należy do zadań własnych gminy, w związku z tym samorządy tych gmin od lat zabiegają o nieodpłatne przekazanie całego majątku RPWiK w ich gestię. 
Sprawa traktowana jest jako pilna, zwłaszcza, że kondycja przedsiębiorstwa pogarsza się, bardzo krytykowane przez mieszkańców gmin są wysokie opłaty za wodę i odbiór ścieków. Wojewoda Małopolski wprowadził Zarządcę Komisarycznego. Jednak RPWiK słabo inwestuje, ma naliczone kary za niewystarczające oczyszczanie ścieków z uwagi na przestarzałą technologię oczyszczalni. 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska

Mimo, iż od listopada 2004 r. Gminy Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno podjęły stosowne uchwały o utworzenie Związku Gmin do Spraw Zaopatrzenia w Wodę i Kanalizacji, jednak w dalszym ciągu napotykają na odmowę komunalizacji lub innej formy nieodpłatnego przejęcia dąbrowskiego RPWiK.  Dlatego też, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zwrócił się do posła Wiesława Wody, aby ten wystąpił do Ministra Skarbu w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminom lub Związkowi Gmin całego mienia przedsiębiorstwa państwowego RPWiK, które działa na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno. Żabno.  Nie ulega wątpliwości, że zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę jak też odprowadzanie ścieków, należy do zadań własnych gminy, w związku z tym samorządy tych gmin od lat zabiegają o nieodpłatne przekazanie całego majątku RPWiK w ich gestię.  Sprawa traktowana jest jako pilna, zwłaszcza, że kondycja przedsiębiorstwa pogarsza się, bardzo krytykowane przez mieszkańców gmin są wysokie opłaty za wodę i odbiór ścieków. Wojewoda Małopolski wprowadził Zarządcę Komisarycznego. Jednak RPWiK słabo inwestuje, ma naliczone kary za niewystarczające oczyszczanie ścieków z uwagi na przestarzałą technologię oczyszczalni.  Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska