Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Cyfrowy Powiat Dąbrowski

Cyfrowy Powiat Dąbrowski

Cyfrowy Powiat Dąbrowski

W ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”, samorząd powiatowy otrzymał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 176 931 zł na realizację projektu związanego z podniesieniem poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa urzędu.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które podniosą jakość i szybkość realizowanych usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Świadczenie nowoczesnych i zdalnych usług oraz ich bezpieczeństwo w sieci wymaga sprawnej, wydajnej i usystematyzowanej infrastruktury IT. Projekt będzie realizowany do końca października 2023 roku i obejmuje między innymi modernizację serwerowni, wymianę sprzętu komputerowego, zakup nowoczesnych urządzeń do cyfrowej obróbki dokumentów oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotacja wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”, samorząd powiatowy otrzymał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 176 931 zł na realizację projektu związanego z podniesieniem poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa urzędu. Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które podniosą jakość i szybkość realizowanych usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Świadczenie nowoczesnych i zdalnych usług oraz ich bezpieczeństwo w sieci wymaga sprawnej, wydajnej i usystematyzowanej infrastruktury IT. Projekt będzie realizowany do końca października 2023 roku i obejmuje między innymi modernizację serwerowni, wymianę sprzętu komputerowego, zakup nowoczesnych urządzeń do cyfrowej obróbki dokumentów oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotacja wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.