Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Od czerwca 2021 roku Powiat Dąbrowski realizuje projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 2, którego celem jest wyposażenie 22 Szkół Modelowych (po jednej w każdym powiecie) w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. Działania podjęte są w związku z pandemią COVID-19 i mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii.

W projekcie uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.
W ramach tego zadania dokonywane są zakupy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w szkole. Są to laptopy, urządzenia ekranowe, urządzenia audio – video z wyposażeniem wspomagającym typu gimball, odtwarzacz multimedialny z telewizorem, urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, oprogramowanie pozwalające na realizację symulacji prowadzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa branż 4.0 w formie gry on-line oraz pomoce dydaktyczne jak np. modułowy zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki, zestaw do nauki kodowania (STEAM) umożliwiający prowadzenie zajęć integrujących uczniów po powrocie do post-covidowej przestrzeni szkolnej oraz pracownia edukacyjna robotyki i druku 3D umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych w modelu STEAM.

Na zakup tego specjalistycznego sprzętu samorząd powiatowy otrzymał dotację w wysokości 90 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Sprzęt ten będzie wykorzystywany przez szkołę do realizacji zajęć w ramach projektu HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Przez dwa lata pod okiem ekspertów będą przeprowadzane w niej zmiany modernizacyjne, które dotyczyć będą codziennej dydaktyki, jak i organizacji szkoły i jej infrastruktury cyfrowej.
Projekt HUMINE jest realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Jest odpowiedzią na potrzeby transformacji cyfrowej związane z pandemią COVID – 19, ale ma też większe ambicje: stworzenia regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotyki i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznawać przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0 i zdobywać nowe kompetencje miękkie np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.

Od czerwca 2021 roku Powiat Dąbrowski realizuje projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 2, którego celem jest wyposażenie 22 Szkół Modelowych (po jednej w każdym powiecie) w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. Działania podjęte są w związku z pandemią COVID-19 i mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii. W projekcie uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.W ramach tego zadania dokonywane są zakupy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w szkole. Są to laptopy, urządzenia ekranowe, urządzenia audio – video z wyposażeniem wspomagającym typu gimball, odtwarzacz multimedialny z telewizorem, urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, oprogramowanie pozwalające na realizację symulacji prowadzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa branż 4.0 w formie gry on-line oraz pomoce dydaktyczne jak np. modułowy zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki, zestaw do nauki kodowania (STEAM) umożliwiający prowadzenie zajęć integrujących uczniów po powrocie do post-covidowej przestrzeni szkolnej oraz pracownia edukacyjna robotyki i druku 3D umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych w modelu STEAM. Na zakup tego specjalistycznego sprzętu samorząd powiatowy otrzymał dotację w wysokości 90 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Sprzęt ten będzie wykorzystywany przez szkołę do realizacji zajęć w ramach projektu HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Przez dwa lata pod okiem ekspertów będą przeprowadzane w niej zmiany modernizacyjne, które dotyczyć będą codziennej dydaktyki, jak i organizacji szkoły i jej infrastruktury cyfrowej. Projekt HUMINE jest realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Jest odpowiedzią na potrzeby transformacji cyfrowej związane z pandemią COVID – 19, ale ma też większe ambicje: stworzenia regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotyki i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznawać przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0 i zdobywać nowe kompetencje miękkie np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.