Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dąbrowski projekt budżetu A.D. 2004

Dąbrowski projekt budżetu A.D. 2004

Dąbrowski projekt budżetu A.D. 2004

"To jest trudny budżet wymagający sporo starań o dodatkowe środki. Częściowo udało się nam już zebrać pieniądze z Sapardu oraz innych funduszy" - podsumowuje tegoroczne plany budżetowe zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Marek Minorczyk. Wstępnie przygotowany budżet przewiduje, że dochody gminy wyniosą 23,5 mln złotych, wydatki zaplanowano w wysokości 25,4 mln. Deficyt pokryją pieniądze z ponad 2,4 mln pożyczki i kredytu w wysokości 170 tys. złotych.

Wśród najważniejszych planów inwestycyjnych na ten rok wiceburmistrz Minorczyk wymienia budowę ulic Ligęzów i Kukiela. Ulice będą kompleksowo od podstaw wybudowane, otrzymają nową jezdnię, chodniki, kanalizację burzową. Zakończenie tej budowy zaplanowano na rok 2005, podobnie jak wybudowanie chodnika do Morzychny. W tym przypadku inwestycja wykonywana będzie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Dużą inwestycją, w około 70 proc. finansowaną z programu Sapard, będzie budowa dróg Brnik - Wola, Brnik - Żelazówka i w Nieczajnej Dolnej. Z pieniędzy pochodzących z pożyczki wybudowana będzie kanalizacja ulic Szarwarskiej, Ulinów i Zagumnie. Kanalizacji doczekają się również poddąbrowskie wsie Brnik, Szarwark i Żelazówka. W planach jest również modernizacja ulic Gruszowskiej i Leśnej wraz z kanalizacją. Przebudowa Gruszowskiej będzie finansowana w porozumieniu z powiatem. Dużym zadaniem kanalizacyjnym będzie również dokończenie sieci w obrębie ulic Piłsudskiego, Oleśnickiej, Legionistów, Hallera i Nadbrzeżnej.
Planowana jest także budowa sali gimnastycznej w Nieczajnej Górnej, w tym roku gmina przeznaczy na nią 150 tys. złotych. Sala o wymiarach 24 na 12 metrów ma być gotowa w 2006 roku. 100 tys. przeznaczone będzie na budowę krytej pływalni. Roboty powinny rozpocząć się w drugiej połowie roku, przez pierwsze miesiące potrwa przygotowanie dokumentacji. W tym roku władze chcą także m. in. przystosować dla niepełnosprawnych chodniki na ul. Zazamcze, odnowić alejki parkowe, wyremontować elewację budynku Gimnazjum nr 1.
Jak podkreśla wiceburmistrz, planowany budżet jest zapisem, który w praktyce weryfikuje życie. "Kondycja finansowa gminy jest ściśle związana z sytuacją całego państwa. Od tego, co będzie się działo w kraju, zależy, co uda się zrealizować w gminie" - mówi Marek Minorczyk

Źródło: Dziennik Polski

"To jest trudny budżet wymagający sporo starań o dodatkowe środki. Częściowo udało się nam już zebrać pieniądze z Sapardu oraz innych funduszy" - podsumowuje tegoroczne plany budżetowe zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Marek Minorczyk. Wstępnie przygotowany budżet przewiduje, że dochody gminy wyniosą 23,5 mln złotych, wydatki zaplanowano w wysokości 25,4 mln. Deficyt pokryją pieniądze z ponad 2,4 mln pożyczki i kredytu w wysokości 170 tys. złotych. Wśród najważniejszych planów inwestycyjnych na ten rok wiceburmistrz Minorczyk wymienia budowę ulic Ligęzów i Kukiela. Ulice będą kompleksowo od podstaw wybudowane, otrzymają nową jezdnię, chodniki, kanalizację burzową. Zakończenie tej budowy zaplanowano na rok 2005, podobnie jak wybudowanie chodnika do Morzychny. W tym przypadku inwestycja wykonywana będzie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dużą inwestycją, w około 70 proc. finansowaną z programu Sapard, będzie budowa dróg Brnik - Wola, Brnik - Żelazówka i w Nieczajnej Dolnej. Z pieniędzy pochodzących z pożyczki wybudowana będzie kanalizacja ulic Szarwarskiej, Ulinów i Zagumnie. Kanalizacji doczekają się również poddąbrowskie wsie Brnik, Szarwark i Żelazówka. W planach jest również modernizacja ulic Gruszowskiej i Leśnej wraz z kanalizacją. Przebudowa Gruszowskiej będzie finansowana w porozumieniu z powiatem. Dużym zadaniem kanalizacyjnym będzie również dokończenie sieci w obrębie ulic Piłsudskiego, Oleśnickiej, Legionistów, Hallera i Nadbrzeżnej. Planowana jest także budowa sali gimnastycznej w Nieczajnej Górnej, w tym roku gmina przeznaczy na nią 150 tys. złotych. Sala o wymiarach 24 na 12 metrów ma być gotowa w 2006 roku. 100 tys. przeznaczone będzie na budowę krytej pływalni. Roboty powinny rozpocząć się w drugiej połowie roku, przez pierwsze miesiące potrwa przygotowanie dokumentacji. W tym roku władze chcą także m. in. przystosować dla niepełnosprawnych chodniki na ul. Zazamcze, odnowić alejki parkowe, wyremontować elewację budynku Gimnazjum nr 1. Jak podkreśla wiceburmistrz, planowany budżet jest zapisem, który w praktyce weryfikuje życie. "Kondycja finansowa gminy jest ściśle związana z sytuacją całego państwa. Od tego, co będzie się działo w kraju, zależy, co uda się zrealizować w gminie" - mówi Marek Minorczyk Źródło: Dziennik Polski