Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dąbrowski Szpital otrzymał kolejny Certyfikat Akredytacyjny

Dąbrowski Szpital otrzymał kolejny Certyfikat Akredytacyjny

Dąbrowski Szpital otrzymał kolejny Certyfikat Akredytacyjny

Szpital im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej spełnił wymagania akredytacyjne i otrzymał certyfikat jakości – akredytację Ministra Zdrowia. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego szpitala, będące dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń. Obecnie w Polsce certyfikat ten posiadają 203 szpitale. To zaledwie 1/3 wszystkich placówek w kraju.

Działania ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ukierunkowane są na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. W roku 2009 ZOZ otrzymał pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2008 potwierdzający wysokie standardy w zarządzaniu. Certyfikat ten jest systematycznie odnawiany po okresie jego ważności i jest nadal aktualny. Teraz przyszła pora, by dotychczasowe wysiłki w dziedzinie poprawy jakości zostały potwierdzone także certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, potwierdzającym najwyższe standardy udzielania świadczeń zdrowotnych.

Cały proces akredytacyjny Szpitala im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej został przeprowadzony w ramach projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 27-29 maja 2015 roku w naszym Szpitalu miał miejsce przegląd akredytacyjny, przeprowadzony przez przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Dąbrowski Szpital poddał się ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi 221 standardów akredytacyjnych. Obowiązują one na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc. Komisja oceniała wszystko, począwszy od czystości na oddziałach, po aseptykę, sprawy zatrudnienia, przygotowanie zawodowe pracowników i wypełnienie dokumentacji pacjentów.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu Szpital uzyskał prestiżowy tytuł szpitala akredytowanego, będący istotnym wskaźnikiem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych.

Akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo.

Jej rola w systemach zdrowotnych polega w szczególności na wyszukiwaniu zagadnień, obszarów, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W ramach akredytacji stworzono standardy, dające możliwość oceny placówek ochrony zdrowia. Wdrożenie standardów w szpitalu i przygotowanie do wizyty akredytacyjnej wiąże się z dużym nakładem pracy. Uzyskanie przez szpital certyfikatu akredytacji ma jednak istotną wartość, gdyż świadczy o wysokiej jakości jego usług i stanowi wyróżnik na tle innych placówek ochrony zdrowia.

Akredytacja wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala, daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wysokiej jakości.

Przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dowodem zaufania dla Szpitala im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie jakości udzielanych w nim świadczeń.

Należy mieć na uwadze, że najważniejszym beneficjentem akredytacji jest pacjent. Certyfikat Akredytacyjny potwierdza, że dąbrowski Szpital maksymalnie ogranicza ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych w opiece nad każdym pacjentem. Redukowanie ryzyka związanego z hospitalizacją, standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych. Dokument zaświadcza także, że placówka odpowiednio wydaje publiczne pieniądze. Certyfikat jest też potwierdzeniem dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej i medycznej szpitala.


Szpital im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej spełnił wymagania akredytacyjne i otrzymał certyfikat jakości – akredytację Ministra Zdrowia. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego szpitala, będące dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń. Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń. Obecnie w Polsce certyfikat ten posiadają 203 szpitale. To zaledwie 1/3 wszystkich placówek w kraju. Działania ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ukierunkowane są na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. W roku 2009 ZOZ otrzymał pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2008 potwierdzający wysokie standardy w zarządzaniu. Certyfikat ten jest systematycznie odnawiany po okresie jego ważności i jest nadal aktualny. Teraz przyszła pora, by dotychczasowe wysiłki w dziedzinie poprawy jakości zostały potwierdzone także certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, potwierdzającym najwyższe standardy udzielania świadczeń zdrowotnych. Cały proces akredytacyjny Szpitala im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej został przeprowadzony w ramach projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniach 27-29 maja 2015 roku w naszym Szpitalu miał miejsce przegląd akredytacyjny, przeprowadzony przez przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Dąbrowski Szpital poddał się ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi 221 standardów akredytacyjnych. Obowiązują one na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc. Komisja oceniała wszystko, począwszy od czystości na oddziałach, po aseptykę, sprawy zatrudnienia, przygotowanie zawodowe pracowników i wypełnienie dokumentacji pacjentów. W wyniku przeprowadzonego przeglądu Szpital uzyskał prestiżowy tytuł szpitala akredytowanego, będący istotnym wskaźnikiem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych. Akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo. Jej rola w systemach zdrowotnych polega w szczególności na wyszukiwaniu zagadnień, obszarów, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W ramach akredytacji stworzono standardy, dające możliwość oceny placówek ochrony zdrowia. Wdrożenie standardów w szpitalu i przygotowanie do wizyty akredytacyjnej wiąże się z dużym nakładem pracy. Uzyskanie przez szpital certyfikatu akredytacji ma jednak istotną wartość, gdyż świadczy o wysokiej jakości jego usług i stanowi wyróżnik na tle innych placówek ochrony zdrowia. Akredytacja wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala, daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wysokiej jakości. Przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dowodem zaufania dla Szpitala im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie jakości udzielanych w nim świadczeń. Należy mieć na uwadze, że najważniejszym beneficjentem akredytacji jest pacjent. Certyfikat Akredytacyjny potwierdza, że dąbrowski Szpital maksymalnie ogranicza ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych w opiece nad każdym pacjentem. Redukowanie ryzyka związanego z hospitalizacją, standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych. Dokument zaświadcza także, że placówka odpowiednio wydaje publiczne pieniądze. Certyfikat jest też potwierdzeniem dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej i medycznej szpitala.