Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Dąbrowskie świętowanie 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Dąbrowskie świętowanie 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Dąbrowskie świętowanie 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu dzisiejszym w całym kraju obchodzona była 93 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji, wzorem lat ubiegłych w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość religijno-patriotyczno, organizowana przez Samorząd Powiatowy oraz Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska przy współpracy z dąbrowską Parafią.

Na powiatowe obchody Święta Niepodległości przybyli: Posłowie na Sejm RP Urszula Augustyn i Andrzej Sztorc, Senator RP Kazimierz Wiatr, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy organizacji zawodowych, poczty sztandarowe kombatantów, instytucji państwowych, szkół, Powiatowej Komendy Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, jednostek OSP, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Pobiegło oraz Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, skąd uczestnicy w pochodzie patriotycznym na czele z orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczucina, przeszli do kościoła p.w. NMP Szkaplerznej, gdzie Proboszcz dąbrowskiej Parafii ks. Prałat Stanisław Cyran odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny.

Po mszy św. zebrani wraz z delegacjami samorządów, szkół i organizacji udali się na uroczystą akademię patriotyczną, pod Pomnik Poległych w parku miejskim.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych, przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka, przemówienie nawiązujące w swej treści do Narodowego Święta Niepodległości, wygłosił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który w imieniu własnym, a także Pana Burmistrza złożył serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego i zaproszonym gościom za uczestnictwo w dzisiejszych patriotycznych uroczystościach. Podziękował także Księdzu Prałatowi Stanisławowi Cyranowi za uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny, delegacjom i pocztom sztandarowym, a także orkiestrze dętej OSP ze Szczucina za uświetnienie tej ważnej patriotycznej uroczystości. Słowa wdzięczności skierował również do Pana Andrzeja Kupca I Zastępcy Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Pana Adama Rzemińskiego Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej za zaangażowanie się w organizację dąbrowskich obchodów Święta Niepodległości.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przedstawiony przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Końcowym akcentem było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Poległych przez wszystkie licznie przybyłe delegacje urzędów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji.

W tegorocznych uroczystościach związanych z 93 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczestniczyło 29 pocztów sztandarowych:

 • Poczet sztandarowy z flagą narodową wystawiony przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego
 • Poczet sztandarowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
 • Poczet sztandarowy OSP w Szarwarku
 • Poczet sztandarowy PSL Koło w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy OSP w Żelazówce
 • Poczet sztandarowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy Związku Pszczelarzy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy OSP w Laskówce Chorąskiej
 • Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie
 • Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej
 • Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy OSP w Lipinach
 • Poczet sztandarowy OSP w Gruszowie Wielkim
 • Poczet sztandarowy MLKS Dąbrovia
 • Poczet sztandarowy OSP w Nieczajnie Górnej
 • Poczet sztandarowy Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
 • Poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy OSP Smęgorzów
 • Poczet sztandarowy OSP Dąbrowa Tarnowska
 • Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy NSR Solidarność Koło w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Poczet sztandarowy PSL Smęgorzów
 • Poczet sztandarowy Armii Krajowej Koło Smęgorzów

Delegacje które złożyły wieńce i wiązanki przed Pomnikiem Poległych, aby uczcić pamięć narodowych bohaterów:

 • Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn
 • Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc
 • Senator RP Kazimierz Wiatr
 • Powiatowy Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński
 • Delegacja Samorządu Powiatu Dąbrowskiego na czele ze Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim i Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Pobiegło
 • Delegacja Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska na czele z Burmistrzem Stanisławem Początkiem
 • Delegacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Kombatantów Armii Krajowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Miasta i Gminy Szczucin - Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior
 • Delegacja Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Związku Rolników i Organizacji Rolniczych
 • Delegacja Zakładu Gazowniczego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Zarządu Miejsko Gminnego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Stowarzyszenia Porozumienia Prawicy Powiśla Dąbrowskiego
 • Delegacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
 • Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie
 • Delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Miejsko Ludowego Klubu Sportowego Dąbrovia
 • Delegacja Zakładu Energetycznego TAURON
 • Delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu
 • Delegacja Zarządu Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Strażaków Powiatu Dąbrowskiego
 • Delegacja Zrzeszenia Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego
 • Delegacja Stowarzyszenie Niezależni Powiat Dąbrowski
 • Delegacja Stowarzyszenie Akcji Katolickiej
 • Delegacja Związku Pszczelarzy Koło w Dąbrowie Tarnowskiej

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować mieszkańcom powiatu dąbrowskiego, a także przybyłym gościom za liczny udział w tegorocznych uroczystościach, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dniu dzisiejszym w całym kraju obchodzona była 93 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji, wzorem lat ubiegłych w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość religijno-patriotyczno, organizowana przez Samorząd Powiatowy oraz Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska przy współpracy z dąbrowską Parafią. Na powiatowe obchody Święta Niepodległości przybyli: Posłowie na Sejm RP Urszula Augustyn i Andrzej Sztorc, Senator RP Kazimierz Wiatr, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy organizacji zawodowych, poczty sztandarowe kombatantów, instytucji państwowych, szkół, Powiatowej Komendy Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, jednostek OSP, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Pobiegło oraz Sekretarz Powiatu Kazimierz Tęczar. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, skąd uczestnicy w pochodzie patriotycznym na czele z orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczucina, przeszli do kościoła p.w. NMP Szkaplerznej, gdzie Proboszcz dąbrowskiej Parafii ks. Prałat Stanisław Cyran odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Po mszy św. zebrani wraz z delegacjami samorządów, szkół i organizacji udali się na uroczystą akademię patriotyczną, pod Pomnik Poległych w parku miejskim. Po przywitaniu wszystkich przybyłych, przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka, przemówienie nawiązujące w swej treści do Narodowego Święta Niepodległości, wygłosił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który w imieniu własnym, a także Pana Burmistrza złożył serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego i zaproszonym gościom za uczestnictwo w dzisiejszych patriotycznych uroczystościach. Podziękował także Księdzu Prałatowi Stanisławowi Cyranowi za uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny, delegacjom i pocztom sztandarowym, a także orkiestrze dętej OSP ze Szczucina za uświetnienie tej ważnej patriotycznej uroczystości. Słowa wdzięczności skierował również do Pana Andrzeja Kupca I Zastępcy Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Pana Adama Rzemińskiego Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej za zaangażowanie się w organizację dąbrowskich obchodów Święta Niepodległości. Uroczystość uświetnił program artystyczny przedstawiony przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Końcowym akcentem było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Poległych przez wszystkie licznie przybyłe delegacje urzędów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji. W tegorocznych uroczystościach związanych z 93 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczestniczyło 29 pocztów sztandarowych: Poczet sztandarowy z flagą narodową wystawiony przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego Poczet sztandarowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim Poczet sztandarowy OSP w Szarwarku Poczet sztandarowy PSL Koło w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy OSP w Żelazówce Poczet sztandarowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy Związku Pszczelarzy w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy OSP w Laskówce Chorąskiej Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy OSP w Lipinach Poczet sztandarowy OSP w Gruszowie Wielkim Poczet sztandarowy MLKS Dąbrovia Poczet sztandarowy OSP w Nieczajnie Górnej Poczet sztandarowy Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy OSP Smęgorzów Poczet sztandarowy OSP Dąbrowa Tarnowska Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy NSR Solidarność Koło w Dąbrowie Tarnowskiej Poczet sztandarowy PSL Smęgorzów Poczet sztandarowy Armii Krajowej Koło Smęgorzów Delegacje które złożyły wieńce i wiązanki przed Pomnikiem Poległych, aby uczcić pamięć narodowych bohaterów: Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc Senator RP Kazimierz Wiatr Powiatowy Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński Delegacja Samorządu Powiatu Dąbrowskiego na czele ze Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim i Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Pobiegło Delegacja Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska na czele z Burmistrzem Stanisławem Początkiem Delegacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Kombatantów Armii Krajowej w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Miasta i Gminy Szczucin - Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior Delegacja Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Związku Rolników i Organizacji Rolniczych Delegacja Zakładu Gazowniczego w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Zarządu Miejsko Gminnego w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Stowarzyszenia Porozumienia Prawicy Powiśla Dąbrowskiego Delegacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie Delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Miejsko Ludowego Klubu Sportowego Dąbrovia Delegacja Zakładu Energetycznego TAURON Delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Delegacja Zarządu Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Strażaków Powiatu Dąbrowskiego Delegacja Zrzeszenia Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego Delegacja Stowarzyszenie Niezależni Powiat Dąbrowski Delegacja Stowarzyszenie Akcji Katolickiej Delegacja Związku Pszczelarzy Koło w Dąbrowie Tarnowskiej Organizatorzy pragną serdecznie podziękować mieszkańcom powiatu dąbrowskiego, a także przybyłym gościom za liczny udział w tegorocznych uroczystościach, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.