Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dąbrowskie obchody Święta Policji

Dąbrowskie obchody Święta Policji

Dąbrowskie obchody Święta Policji

W dniu 22 lipca 2010r. odbyła się w sali Kina "Sokół" w Dąbrowskim Domu Kultury, uroczysta akademia związana z obchodami corocznego Święta Policji, przypadającego na dzień 24 lipca, ustanowionego w Polsce w 1990 roku. Uroczystość została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Tradycyjnie w tym dniu zostały wręczone odznaczenia oraz mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe. Pełniącym służbę w powiecie dąbrowskim policjantom wręczono: Srebrną odznakę „Zasłużony policjant”, 42 awanse na wyższe stopnie służbowe oraz medale: jeden srebrny i pięć brązowych, za zasługi dla pożarnictwa.
Zaprezentowano również nowo utworzoną w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej - grupę antyterrorystyczną ATK.

Na uroczyste obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zaproszenie przyjęli :
 
Wicewojewoda Małopolski dr Stanisław Sorys, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Radny Powiatu Marian Szajor – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk, Duszpasterz Diecezjalny Policji ksiądz prof. dr hab. Stanisław Sojka, Proboszcz Parafii w Dąbrowie Tarnowskiej ksiądz prałat Stanisław Cyran, Komendant Powiatowy Policji w Bochni inspektor Marek Rudnik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Adam Rzemiński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie ppłk Damian Biliński, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Marek Woźniczka, Prokurator Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej Ireneusz Kowalik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowy Tarnowskiej Zbigniew Matuła, Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Tokarz, Dyrektor ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan oraz opiekun i wychowawca klasy o profilu policyjnym w tejże szkole Rafał Szydłowski.
 
Przed rozpoczęciem uroczystego apelu odczytano krótki rys historyczny dotyczący Policji oraz odczytano słowa Roty – przysięgi, którą przed 91 laty wypowiadali pierwsi Struże Prawa wstępując w szeregi Policji Państwowej. 

                           TREŚĆ  PRZYSIĘGI

        „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu
         na powierzonym mi stanowisku pożytek
                          Państwa Polskiego
      oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma.
            Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego,
                         wierności dochować. 
       Wszystkich obywateli kraju, w równem mając 
        zachowaniu. Przepisów prawa strzec pilnie.
        Obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie.
           Rozkazy przełożonych wykonać dokładnie.
                  Tajemnicy urzędowej dochować.
                     Tak mi Panie Boże dopomóż.” 

  Zgodnie z ceremoniałem, Święto Policji rozpoczęto złożeniem meldunku przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinspektora Antoniego Bałuta, Wicewojewodzie Małopolski Stanisławowi Sorysowi a następnie wprowadzono poczet sztandarowy i odegrano hymn narodowy.


  Zaproszonych gości i pracowników Policji powitał Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej inspektor Bogdan Tabiś, który wydał polecenie do dalszego prowadzenia uroczystości.
 

   W następnej części akademii, po wydaniu komendy „na baczność” przez podinspektora Antoniego Bałuta, nadkomisarz Marek Węgiel odczytał meldunek w sprawie odznaczenia Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” – przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera -  Komendantowi Komisariatu Policji w Szczucinie podinspektorowi Andrzejowi Kupcowi oraz rozkazy personalne w sprawie mianowania na kolejne stopnie służbowe dla poszczególnych policjantów, przyznane przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. inspektora Andrzeja Rokitę:
 
Awanse na wyższy stopień otrzymali:

I. Na stopień nadkom. Policji:


1. kom. Bieś Grzegorz
 
II. Na stopień mł. asp. Policji:

1. sierż.szt. Kupiec Jarosław
2. st. sierż. Kantor Paweł
3. sierż. Motyka Piotr
4. st.sierż. Giża Dariusz
5. sierż.szt. Sikorski Łukasz
6. sierż.szt. Bączek Marek
7. sierż.szt. Czupryna Jarosław
8. st.sierż. Białkowski Michał
9. sierż.szt. Jarosz Andrzej - Komisariat Policji w Szczucinie

III. Na stopień asp. Policji:

1. mł.asp. Łazarz Piotr
2. mł.asp. Seweryn Zbigniew
3. mł.asp. Huczek Paweł
4. mł.asp. Motyka Rafał
5. mł.asp. Wójcik Jacek
6. mł.asp. Pyrcz Radosław
7. mł.asp. Taraska Mariusz
8. mł.asp. Żołądź Grzegorz
9. mł.asp. Adamus Dariusz
10. mł.asp. Szymański Jan
11. mł.asp. Wieczorek Andrzej - Komisariat Policji w Szczucinie
12. mł.asp. Nowicki Robert - Komisariat Policji w Szczucinie

IV. Na stopień st.asp. Policji:

1. asp. Łopata Witold
2. asp. Walus Piotr
3. asp. Cholewa Janusz

V. Na stopień sierż. Policji:

1. st.post. Gnat Mateusz
2. st.post. Moździerz Janusz
3. st.post. Reichert Marcin
4. st.post. Mrówka Jerzy

VI. Na stopień st.sierż. Policji:

1. sierż. Mikos Michał
2. sierż. Pikul Marek
3. sierż. Liguz Łukasz
4. sierż. Wajda Krystian
5. sierż. Kaczówka Łukasz
6. sierż. Bulwa Agata
7. sierż. Chwałek Paweł
8. sierż. Toczek Piotr
9. sierż. Nalepa Tomasz - Komisariat Policji w Szczucinie
10. sierż. Gaj Krzysztof - Komisariat Policji w Szczucinie
11. sierż. Pyzik Grzegorz - Komisariat Policji w Szczucinie

VII. Na stopień sierż. szt. Policji:

1. st.sierż. Płaneta Bernadeta
2. st.sierż. Wróbel Robert - Komisariat Policji w Szczucinie

  Podczas wręczania awansów przez Z- cę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, narrator uroczystości czyli asp. Krzysztof Lechowicz detektyw Wydziału Kryminalnego KPP, przedstawiał krótką charakterystykę każdego mianowanego policjanta.


 Po wręczeniu awansów, okolicznościowe przemówienia wygłosili:
 

- Wicewojewoda Małopolski dr Stanisław Sorys,
 
- Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski,
 
- z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk,
 
- Burmistrz Szczucina Jan Sipior,
 
- Duszpasterz Diecezjalny Policji – ksiądz prof. dr hab. Stanisław Sojka.
 
- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej st.bryg. Adam Rzemiński.
 
- Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Marek Woźniczka.

  W czasie przemówienia Starosty Dąbrowskiego, wkroczyła na scenę nowa – nieetatowa grupa realizacyjna ATK (antyterrorystyczna) Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, w skład której wchodzą funkcjonariusze tutejszej jednostki, przeszkoleni na kursie specjalistycznym, wyróżniający się szczególnymi predyspozycjami psychofizycznymi.
 

  Funkcjonariusze tej grupy wykorzystywani będą przede wszystkim do zatrzymań niebezpiecznych przestępców, realizując sprawy dot. zorganizowanej przestępczości, zabezpieczeń imprez o charakterze masowym, jak również do pełnienia służby w codziennych patrolach.
 
Powiat Dąbrowski przekazał Powiatowej Komendzie Policji sumę 11 tysięcy zł. na wyposażenie tej formacji.

  W dalszej części uroczystości, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński odczytał decyzję Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, z dnia 14 czerwca 2010 roku, które uhonorowało medalami za zasługi dla pożarnictwa, policjantów z naszego powiatu a następnie wraz ze Starostą Dąbrowskim Wiesławem Krajewskim, wręczył je wyróżnionym policjantom.
 
                          
Medale otrzymali:
 
„Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymał - druh mł.insp. Bogdan Machalski - z-ca Komendanta KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.

„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp. Waldemar Gorzkowicz z Komisariatu Policji w Szczucinie.

„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh sierż.szt. Krzysztof Bzduła z Komisariatu Policji w Szczucinie.

„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp. Piotr Łazarz.

„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp. Rafał Motyka.

„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp.szt. Stanisław Świątek.

  Podziękowanie za wyróżnienie, w imieniu policjantów odznaczonych i nominowanych na kolejny stopień służbowy – wyraził asp. Witold Łopata, z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.

   Na zakończenie uroczystości podinspektor Antoni Bałut wydał rozkaz wyprowadzenia pocztu sztandarowego a następnie złożył meldunek z informacją, że akademia z okazji Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dobiegła końca.

W dniu 22 lipca 2010r. odbyła się w sali Kina "Sokół" w Dąbrowskim Domu Kultury, uroczysta akademia związana z obchodami corocznego Święta Policji, przypadającego na dzień 24 lipca, ustanowionego w Polsce w 1990 roku. Uroczystość została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Tradycyjnie w tym dniu zostały wręczone odznaczenia oraz mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe. Pełniącym służbę w powiecie dąbrowskim policjantom wręczono: Srebrną odznakę „Zasłużony policjant”, 42 awanse na wyższe stopnie służbowe oraz medale: jeden srebrny i pięć brązowych, za zasługi dla pożarnictwa. Zaprezentowano również nowo utworzoną w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej - grupę antyterrorystyczną ATK. Na uroczyste obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zaproszenie przyjęli : Wicewojewoda Małopolski dr Stanisław Sorys, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Radny Powiatu Marian Szajor – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk, Duszpasterz Diecezjalny Policji ksiądz prof. dr hab. Stanisław Sojka, Proboszcz Parafii w Dąbrowie Tarnowskiej ksiądz prałat Stanisław Cyran, Komendant Powiatowy Policji w Bochni inspektor Marek Rudnik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Adam Rzemiński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie ppłk Damian Biliński, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Marek Woźniczka, Prokurator Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej Ireneusz Kowalik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowy Tarnowskiej Zbigniew Matuła, Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Tokarz, Dyrektor ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Kiljan oraz opiekun i wychowawca klasy o profilu policyjnym w tejże szkole Rafał Szydłowski. Przed rozpoczęciem uroczystego apelu odczytano krótki rys historyczny dotyczący Policji oraz odczytano słowa Roty – przysięgi, którą przed 91 laty wypowiadali pierwsi Struże Prawa wstępując w szeregi Policji Państwowej.                            TREŚĆ  PRZYSIĘGI        „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu          na powierzonym mi stanowisku pożytek                          Państwa Polskiego       oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma.             Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego,                         wierności dochować.        Wszystkich obywateli kraju, w równem mając         zachowaniu. Przepisów prawa strzec pilnie.         Obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie.            Rozkazy przełożonych wykonać dokładnie.                  Tajemnicy urzędowej dochować.                      Tak mi Panie Boże dopomóż.”   Zgodnie z ceremoniałem, Święto Policji rozpoczęto złożeniem meldunku przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinspektora Antoniego Bałuta, Wicewojewodzie Małopolski Stanisławowi Sorysowi a następnie wprowadzono poczet sztandarowy i odegrano hymn narodowy.   Zaproszonych gości i pracowników Policji powitał Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej inspektor Bogdan Tabiś, który wydał polecenie do dalszego prowadzenia uroczystości.    W następnej części akademii, po wydaniu komendy „na baczność” przez podinspektora Antoniego Bałuta, nadkomisarz Marek Węgiel odczytał meldunek w sprawie odznaczenia Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” – przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera -  Komendantowi Komisariatu Policji w Szczucinie podinspektorowi Andrzejowi Kupcowi oraz rozkazy personalne w sprawie mianowania na kolejne stopnie służbowe dla poszczególnych policjantów, przyznane przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. inspektora Andrzeja Rokitę: Awanse na wyższy stopień otrzymali: I. Na stopień nadkom. Policji: 1. kom. Bieś Grzegorz II. Na stopień mł. asp. Policji: 1. sierż.szt. Kupiec Jarosław 2. st. sierż. Kantor Paweł 3. sierż. Motyka Piotr 4. st.sierż. Giża Dariusz 5. sierż.szt. Sikorski Łukasz 6. sierż.szt. Bączek Marek 7. sierż.szt. Czupryna Jarosław 8. st.sierż. Białkowski Michał 9. sierż.szt. Jarosz Andrzej - Komisariat Policji w Szczucinie III. Na stopień asp. Policji: 1. mł.asp. Łazarz Piotr 2. mł.asp. Seweryn Zbigniew 3. mł.asp. Huczek Paweł 4. mł.asp. Motyka Rafał 5. mł.asp. Wójcik Jacek 6. mł.asp. Pyrcz Radosław 7. mł.asp. Taraska Mariusz 8. mł.asp. Żołądź Grzegorz 9. mł.asp. Adamus Dariusz 10. mł.asp. Szymański Jan 11. mł.asp. Wieczorek Andrzej - Komisariat Policji w Szczucinie 12. mł.asp. Nowicki Robert - Komisariat Policji w Szczucinie IV. Na stopień st.asp. Policji: 1. asp. Łopata Witold 2. asp. Walus Piotr 3. asp. Cholewa Janusz V. Na stopień sierż. Policji: 1. st.post. Gnat Mateusz 2. st.post. Moździerz Janusz 3. st.post. Reichert Marcin 4. st.post. Mrówka Jerzy VI. Na stopień st.sierż. Policji: 1. sierż. Mikos Michał 2. sierż. Pikul Marek 3. sierż. Liguz Łukasz 4. sierż. Wajda Krystian 5. sierż. Kaczówka Łukasz 6. sierż. Bulwa Agata 7. sierż. Chwałek Paweł 8. sierż. Toczek Piotr 9. sierż. Nalepa Tomasz - Komisariat Policji w Szczucinie 10. sierż. Gaj Krzysztof - Komisariat Policji w Szczucinie 11. sierż. Pyzik Grzegorz - Komisariat Policji w Szczucinie VII. Na stopień sierż. szt. Policji: 1. st.sierż. Płaneta Bernadeta 2. st.sierż. Wróbel Robert - Komisariat Policji w Szczucinie   Podczas wręczania awansów przez Z- cę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, narrator uroczystości czyli asp. Krzysztof Lechowicz detektyw Wydziału Kryminalnego KPP, przedstawiał krótką charakterystykę każdego mianowanego policjanta.  Po wręczeniu awansów, okolicznościowe przemówienia wygłosili: - Wicewojewoda Małopolski dr Stanisław Sorys, - Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, - z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk, - Burmistrz Szczucina Jan Sipior, - Duszpasterz Diecezjalny Policji – ksiądz prof. dr hab. Stanisław Sojka. - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej st.bryg. Adam Rzemiński. - Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Marek Woźniczka.   W czasie przemówienia Starosty Dąbrowskiego, wkroczyła na scenę nowa – nieetatowa grupa realizacyjna ATK (antyterrorystyczna) Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, w skład której wchodzą funkcjonariusze tutejszej jednostki, przeszkoleni na kursie specjalistycznym, wyróżniający się szczególnymi predyspozycjami psychofizycznymi.   Funkcjonariusze tej grupy wykorzystywani będą przede wszystkim do zatrzymań niebezpiecznych przestępców, realizując sprawy dot. zorganizowanej przestępczości, zabezpieczeń imprez o charakterze masowym, jak również do pełnienia służby w codziennych patrolach. Powiat Dąbrowski przekazał Powiatowej Komendzie Policji sumę 11 tysięcy zł. na wyposażenie tej formacji.   W dalszej części uroczystości, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński odczytał decyzję Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, z dnia 14 czerwca 2010 roku, które uhonorowało medalami za zasługi dla pożarnictwa, policjantów z naszego powiatu a następnie wraz ze Starostą Dąbrowskim Wiesławem Krajewskim, wręczył je wyróżnionym policjantom.                            Medale otrzymali: „Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał - druh mł.insp. Bogdan Machalski - z-ca Komendanta KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp. Waldemar Gorzkowicz z Komisariatu Policji w Szczucinie.„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh sierż.szt. Krzysztof Bzduła z Komisariatu Policji w Szczucinie. „Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp. Piotr Łazarz.„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp. Rafał Motyka. „Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał – druh asp.szt. Stanisław Świątek.  Podziękowanie za wyróżnienie, w imieniu policjantów odznaczonych i nominowanych na kolejny stopień służbowy – wyraził asp. Witold Łopata, z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.   Na zakończenie uroczystości podinspektor Antoni Bałut wydał rozkaz wyprowadzenia pocztu sztandarowego a następnie złożył meldunek z informacją, że akademia z okazji Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dobiegła końca.