Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dalszy rozwój Powiatowego Inkubatora

Dalszy rozwój Powiatowego Inkubatora

Dalszy rozwój Powiatowego Inkubatora

Zarząd Powiatu rozstrzygnął konkurs na prowadzenie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie. Jest to zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Zadanie będzie realizowane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2006 r. Głównym celem zadania zakładającego prowadzenie i zarządzanie Powiatowym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Szczucinie jest stworzenie warunków organizacyjno prawnych i technologicznych ułatwiających prowadzenie i rozwój lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zaoferowanie kompleksowego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Ponadto zadanie ma na celu transfer nowoczesnych technologii i wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki poprzez wdrażanie w już istniejących i nowo zakładanych firmach zaawansowanych technicznie rozwiązań, co przyczyni się również do wzmocnienia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Usługi świadczone prze Inkubator skierowane są do nowozakładanych lub funkcjonujących na rynku (nie dłużej niż 3 lata) mikro, małych i średnich przedsiębiorców przede wszystkim z terenu Szczucina i Powiatu dąbrowskiego. Odbiorcami usług będą ponadto inne podmioty gospodarcze nie spełniające wymogów inbubowania, a zainteresowane korzystaniem z usług okołobiznesowych świadczonych w ramach Inkubatora. Działające przy TARR Centrum Doradztwa Biznesowego będzie realizować dla przedsiębiorców działających w ramach Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie bezpłatne usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe. W Centrum gromadzone będą też bazy ofert handlowych, inwestycyjnych oraz technologii. Dodatkowo firmy mogą korzystać z oferty Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego złożyła również propozycję przystąpienia Powiatu dąbrowskiego do Tarnowskiego Parku Technologicznego. Rada Powiatu po zapoznaniu się ze szczegółową ofertą Agencji odniosła się pozytywnie do złożonej propozycji i podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Jeśli projekt uzyska finansowanie z funduszy pomocowych, to Tarnowska Agencja będzie prowadziła Inkubator przez kolejne 5 lat a także przeprowadzi dalszą modernizację budynku Inkubatora. Wszystkie osoby zainteresowane pomocą i ofertą Inkubatora mogą zgłaszać się do punktu informacyjnego przy ul. Witosa 7 w Szczucinie.

Zarząd Powiatu rozstrzygnął konkurs na prowadzenie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie. Jest to zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie będzie realizowane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2006 r. Głównym celem zadania zakładającego prowadzenie i zarządzanie Powiatowym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Szczucinie jest stworzenie warunków organizacyjno prawnych i technologicznych ułatwiających prowadzenie i rozwój lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zaoferowanie kompleksowego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Ponadto zadanie ma na celu transfer nowoczesnych technologii i wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki poprzez wdrażanie w już istniejących i nowo zakładanych firmach zaawansowanych technicznie rozwiązań, co przyczyni się również do wzmocnienia innowacyjnych przedsiębiorstw. Usługi świadczone prze Inkubator skierowane są do nowozakładanych lub funkcjonujących na rynku (nie dłużej niż 3 lata) mikro, małych i średnich przedsiębiorców przede wszystkim z terenu Szczucina i Powiatu dąbrowskiego. Odbiorcami usług będą ponadto inne podmioty gospodarcze nie spełniające wymogów inbubowania, a zainteresowane korzystaniem z usług okołobiznesowych świadczonych w ramach Inkubatora. Działające przy TARR Centrum Doradztwa Biznesowego będzie realizować dla przedsiębiorców działających w ramach Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie bezpłatne usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe. W Centrum gromadzone będą też bazy ofert handlowych, inwestycyjnych oraz technologii. Dodatkowo firmy mogą korzystać z oferty Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeń Kredytowych. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego złożyła również propozycję przystąpienia Powiatu dąbrowskiego do Tarnowskiego Parku Technologicznego. Rada Powiatu po zapoznaniu się ze szczegółową ofertą Agencji odniosła się pozytywnie do złożonej propozycji i podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Jeśli projekt uzyska finansowanie z funduszy pomocowych, to Tarnowska Agencja będzie prowadziła Inkubator przez kolejne 5 lat a także przeprowadzi dalszą modernizację budynku Inkubatora. Wszystkie osoby zainteresowane pomocą i ofertą Inkubatora mogą zgłaszać się do punktu informacyjnego przy ul. Witosa 7 w Szczucinie.