Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Debata klimatyczna w naszym Powiecie

Debata klimatyczna w naszym Powiecie

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się debata pod hasłem „Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie", zorganizowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Związek Powiatów Polskich. Podobne dyskusje w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów" odbyły się już w ponad 80 powiatach w kraju.

Spotkania te są objęte patronatem Ministerstwa Środowiska. Debacie organizowanej w Powiecie Dąbrowskim patronuje także Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Jak pokazują badania naukowe, zmiany klimatyczne i anomalia pogodowe spowodowane są zwiększeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, która wpływa niekorzystnie na jakość powietrza i stan środowiska naturalnego, a co za tym idzie na warunki życia ludzkiego i zdrowie człowieka. Stąd konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do redukcji emisji CO2.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, szkół, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, gospodarstw agroturystycznych.

Otwierając spotkanie, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski powiedział że debaty te pozwalają wypracować kierunki działania na przyszłość, aby rozwiązywać problemy klimatyczne.

Program debaty z jednej strony pozwolił rozszerzyć wiedzę na temat zmian klimatu w kontekście całej Ziemi, a z drugiej strony skupił uwagę uczestników na wykorzystanie zmian klimatu do rozwoju lokalnej gospodarki. Spotkanie podzielone było na dwie części teoretyczną i warsztatową.

Jednym z głównych problemów w naszym powiecie, na jaki zwrócili uczestnicy debaty, jest spalanie odpadów w piecach domowych, co powoduje emisję substancji toksycznych do powietrza. Inny problem to wyrzucanie śmieci do lasu.

Atutem dla naszego regionu, według uczestników debaty, byłoby lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W naszym regionie występuje dobre nasłonecznienie, które sprzyja wykorzystywaniu paneli słonecznych, jednak społeczeństwo słabo to wykorzystuje ze względu na wysokie koszty budowy takiej instalacji. Według uczestników debaty, panele słoneczne pojawiłyby się na pewno na wielu dachach naszych domów, gdyby łatwiej było otrzymać na nie dofinansowanie w lepszej wysokości.

Po zakończeniu debat Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich planują zorganizowanie 16 regionalnych konferencji klimatycznych. Podczas nich najaktywniejsze powiaty zawiążą Sieć Powiatów na rzecz Klimatu. W jej ramach powiaty będą mogły wymieniać się informacjami na temat adaptacji do zmian klimatu, sposobami ochrony klimatu wprowadzonymi na swoich terytoriach oraz dobrymi praktykami. Sieć będzie także formułować wspólne projekty na rzecz ochrony klimatu zwiększające szansę na pozyskanie funduszy unijnych w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 2014-2020.

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się debata pod hasłem „Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie", zorganizowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Związek Powiatów Polskich. Podobne dyskusje w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów" odbyły się już w ponad 80 powiatach w kraju. Spotkania te są objęte patronatem Ministerstwa Środowiska. Debacie organizowanej w Powiecie Dąbrowskim patronuje także Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Jak pokazują badania naukowe, zmiany klimatyczne i anomalia pogodowe spowodowane są zwiększeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, która wpływa niekorzystnie na jakość powietrza i stan środowiska naturalnego, a co za tym idzie na warunki życia ludzkiego i zdrowie człowieka. Stąd konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do redukcji emisji CO2. W debacie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, szkół, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, gospodarstw agroturystycznych. Otwierając spotkanie, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski powiedział że debaty te pozwalają wypracować kierunki działania na przyszłość, aby rozwiązywać problemy klimatyczne. Program debaty z jednej strony pozwolił rozszerzyć wiedzę na temat zmian klimatu w kontekście całej Ziemi, a z drugiej strony skupił uwagę uczestników na wykorzystanie zmian klimatu do rozwoju lokalnej gospodarki. Spotkanie podzielone było na dwie części teoretyczną i warsztatową. Jednym z głównych problemów w naszym powiecie, na jaki zwrócili uczestnicy debaty, jest spalanie odpadów w piecach domowych, co powoduje emisję substancji toksycznych do powietrza. Inny problem to wyrzucanie śmieci do lasu. Atutem dla naszego regionu, według uczestników debaty, byłoby lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W naszym regionie występuje dobre nasłonecznienie, które sprzyja wykorzystywaniu paneli słonecznych, jednak społeczeństwo słabo to wykorzystuje ze względu na wysokie koszty budowy takiej instalacji. Według uczestników debaty, panele słoneczne pojawiłyby się na pewno na wielu dachach naszych domów, gdyby łatwiej było otrzymać na nie dofinansowanie w lepszej wysokości. Po zakończeniu debat Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich planują zorganizowanie 16 regionalnych konferencji klimatycznych. Podczas nich najaktywniejsze powiaty zawiążą Sieć Powiatów na rzecz Klimatu. W jej ramach powiaty będą mogły wymieniać się informacjami na temat adaptacji do zmian klimatu, sposobami ochrony klimatu wprowadzonymi na swoich terytoriach oraz dobrymi praktykami. Sieć będzie także formułować wspólne projekty na rzecz ochrony klimatu zwiększające szansę na pozyskanie funduszy unijnych w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 2014-2020.