Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Debata społeczna w Brniu nt. przeciwdziałania narkomanii w powiecie dąbrowskim

Debata społeczna w Brniu nt. przeciwdziałania narkomanii w powiecie dąbrowskim

Debata społeczna w Brniu nt. przeciwdziałania narkomanii w powiecie dąbrowskim

Blisko 80 osób przybyło w dniu 25 września br. do Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu na debatę społeczną pod hasłem „Przeciwdziałanie narkomanii na terenie powiatu dąbrowskiego” zorganizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Honorowy Patronat nad debatą objął Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski.

Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw oraz umiejętności spędzania wolnego czasu. Ponadto zorganizowana debata miała również za zadanie szerokie rozpowszechnienie informacji na temat instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym lub też wchodzącym w nałóg oraz wypracowania wspólnych standardów  eliminowania zjawiska narkomanii z życia społecznego.

W debacie udział wzięli m.in. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł.insp. Andrzej Kupiec, Naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp. Ryszard Fil, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego nadkom. Grzegorz Bieś, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Robert Pantera, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek, Dyrektor Centrum, Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Stanisław Krawiec, kurator zawodowy Anna Bystrowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak oraz przedstawiciele samorządu z poszczególnych gmin, przewodniczący Gminnych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy i pedagodzy z Gimnazjów oraz Zespołów Szkól Ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu dąbrowskiego, dzielnicowi tutejszej Komendy oraz młodzież szkolna.

Oficjalnego otwarcia debaty i przywitania gości dokonał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowy Tarnowskiej, który również wprowadził zgromadzonych w tematykę oraz cele debaty.

Prelegentem debaty był st.asp.Krzysztof Lechowicz detektyw Wydziału Kryminalnego, jednocześnie pełniący obowiązki rzecznika prasowego tut. Komendy, który w trakcie wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej przekazał obecnym informacje o podstawowych rodzajach narkotyków oraz skutkach zdrowotnych i prawnych dotkniętych przez osoby mające kontakt ze środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi. W prezentacji nie zabrakło również informacji o efektach pracy dąbrowskich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja, oraz pytania uczestników debaty. Głos zabierali przedstawiciele samorządu, przedstawiciele placówek oświatowych oraz Poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każdy z zabierających głos zwracał uwagę na potrzebę uświadamiania społecznego w zakresie skutków wszelkiego rodzaju jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków oraz poszukiwanie skutecznych środków w zakresie profilaktyki, ażeby uświadomić szczególnie młodzież i rodziców jak zgubne skutki niesie za sobą nałóg narkomanii.

Podczas debaty przedstawiciele placówek oświatowych wnioskowali o przeprowadzanie cyklicznych prelekcji w zakresie profilaktyki przeciwdziałaniu narkomani z uczniami oraz co podkreślano z rodzicami podczas wywiadówek. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek zaproponował dalszą możliwość finansowania urządzeń na potrzeby Policji do ujawniania w organizmie badanego środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak zaproponowała przedstawicielom placówek oświatowych przeprowadzenie prelekcji dla uczniów przez wyspecjalizowanych w tym zakresie psychologów oraz pedagogów Poradni. Podczas debaty uczestnicy zobowiązali się do większej aktywności w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz zapobiegawczej. Postulowano także wykonanie ulotek na temat zagrożeń jakie niesie za sobą nałóg narkomanii oraz rozprowadzania ich po szkołach na terenie powiatu. Ustalono algorytmy współpracy Policji z innymi instytucjami celem eliminacji tego zjawiska w naszym powiecie.

Źródło: KPP Dąbrowa Tarnowska

Blisko 80 osób przybyło w dniu 25 września br. do Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu na debatę społeczną pod hasłem „Przeciwdziałanie narkomanii na terenie powiatu dąbrowskiego” zorganizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Honorowy Patronat nad debatą objął Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw oraz umiejętności spędzania wolnego czasu. Ponadto zorganizowana debata miała również za zadanie szerokie rozpowszechnienie informacji na temat instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym lub też wchodzącym w nałóg oraz wypracowania wspólnych standardów  eliminowania zjawiska narkomanii z życia społecznego. W debacie udział wzięli m.in. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł.insp. Andrzej Kupiec, Naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp. Ryszard Fil, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego nadkom. Grzegorz Bieś, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Robert Pantera, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek, Dyrektor Centrum, Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Stanisław Krawiec, kurator zawodowy Anna Bystrowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak oraz przedstawiciele samorządu z poszczególnych gmin, przewodniczący Gminnych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy i pedagodzy z Gimnazjów oraz Zespołów Szkól Ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu dąbrowskiego, dzielnicowi tutejszej Komendy oraz młodzież szkolna. Oficjalnego otwarcia debaty i przywitania gości dokonał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowy Tarnowskiej, który również wprowadził zgromadzonych w tematykę oraz cele debaty. Prelegentem debaty był st.asp.Krzysztof Lechowicz detektyw Wydziału Kryminalnego, jednocześnie pełniący obowiązki rzecznika prasowego tut. Komendy, który w trakcie wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej przekazał obecnym informacje o podstawowych rodzajach narkotyków oraz skutkach zdrowotnych i prawnych dotkniętych przez osoby mające kontakt ze środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi. W prezentacji nie zabrakło również informacji o efektach pracy dąbrowskich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na terenie powiatu dąbrowskiego. Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja, oraz pytania uczestników debaty. Głos zabierali przedstawiciele samorządu, przedstawiciele placówek oświatowych oraz Poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każdy z zabierających głos zwracał uwagę na potrzebę uświadamiania społecznego w zakresie skutków wszelkiego rodzaju jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków oraz poszukiwanie skutecznych środków w zakresie profilaktyki, ażeby uświadomić szczególnie młodzież i rodziców jak zgubne skutki niesie za sobą nałóg narkomanii. Podczas debaty przedstawiciele placówek oświatowych wnioskowali o przeprowadzanie cyklicznych prelekcji w zakresie profilaktyki przeciwdziałaniu narkomani z uczniami oraz co podkreślano z rodzicami podczas wywiadówek. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek zaproponował dalszą możliwość finansowania urządzeń na potrzeby Policji do ujawniania w organizmie badanego środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak zaproponowała przedstawicielom placówek oświatowych przeprowadzenie prelekcji dla uczniów przez wyspecjalizowanych w tym zakresie psychologów oraz pedagogów Poradni. Podczas debaty uczestnicy zobowiązali się do większej aktywności w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz zapobiegawczej. Postulowano także wykonanie ulotek na temat zagrożeń jakie niesie za sobą nałóg narkomanii oraz rozprowadzania ich po szkołach na terenie powiatu. Ustalono algorytmy współpracy Policji z innymi instytucjami celem eliminacji tego zjawiska w naszym powiecie. Źródło: KPP Dąbrowa Tarnowska