Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Debata uczniów z ZSP nr 2 nad uchwałą XVII Sesji Sejmu RP Dzieci i Młodzieży

Debata uczniów z ZSP nr 2 nad uchwałą XVII Sesji Sejmu RP Dzieci i Młodzieży

Debata uczniów z ZSP nr 2 nad uchwałą XVII Sesji Sejmu RP Dzieci i Młodzieży

Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Jest to wyraz uznania dla wielu ludzi w Europie, którzy angażują się w bezinteresowne działania na rzecz innych.
W dniu 17 maja 2011 roku w ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się debata członków wolontariatu tej szkoły nad Uchwałą XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która będzie przyjęta i zatwierdzona w dniu 1 czerwca 2011 roku w Warszawie.
Dokument ten podkreśla, że aktywność społeczna i wolontariacka podejmowana przez młodych ludzi jest jednym z kluczowych elementów ich rozwoju obywatelskiego.

Określa ona:
- cechy i kryteria dobrego działania wolontariackiego,
- prawa, obowiązki, cechy i postawy wolontariusza,
- sposoby wspierania aktywności społecznej młodych przez osoby dorosłe, opiekunów i instytucje.

Debata została otwarta przez Z-cę dyrektora Krystynę Brzezińską, a następnie Zofia Rzepecka i Agnieszka Bukała przedstawiły historię i działania wolontariatu w ZSP nr 2.
Nad całością czuwała Jolanta Rzeźniewska, specjalista prawa.
Młodzież pracowała w grupach pod opieką Agnieszki Bukały, Bożeny Nadolskiej-Walus i Justyny Tomaszewicz nad następującymi zagadnieniami:

- kto może zostać wolontariuszem, jakie są cechy dobrego wolontariusza?
- jakie obszary powinien obejmować wolontariat w naszym środowisku lokalnym?
- w jaki sposób wolontariusz powinien promować działalność społeczną i dbać o dobre imię wolontariatu?
- jakie korzyści może przynieść praca w wolontariacie?
- jak pozyskiwać środki pieniężne lub rzeczowe dla potrzebujących?
- które instytucje publiczne powinny wspierać aktywność wolontariacką?

Wypracowane prze młodzież wnioski zostały zreferowane przez liderów grup i posłużą do napisania raportu, który zostanie przedstawiony 1 czerwca 2011r.,w Sejmie RP na XVII Sesji Dzieci i Młodzieży przez przedstawicieli ZSP nr 2.

Są nimi dwie uczennice: Domonika Banaś i Magdalena Kiljan, którym za pracę w szkolnym wolontariacie pod opieką Agnieszki Bukały, wręczono zaproszenia na ten zjazd.

Będą one reprezentować szkołę, nawiązywać nowe kontakty i zbierać doświadczenia do dalszej pracy w wolontariacie.
Lista uczestników debaty:

UCZESTNICY SZKOLNEJ DEBATY NA TEMAT PROJEKTU UCHWAŁY O WOLONTARIACIE XVII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Magdalena Kiljan kl. I ld
2. Dominika Banaś kl I ld
3. Aleksandra Sas kl. I ld
4. Magdalena Libera kl. I lp
5. Joanna Myca kl. I lp
6. Anna Łopata kl I th
7. Teresa Bigos kl. I th
8. Anna Owsiana kl. I te
9. Kamil Cioch kl. I te
10. Maria Ryczek kl. II ld
11. Małgorzata Trójniak kl. II ld
12. Justyna Orszulak kl. II lp
13. Monika Urban kl. II lp
14. Klaudia Sajdera kl. II th
15. Małgorzata Smoła kl. II th
16. Dominik Pyzik kl. III th
17. Lucyna Mosio kl. III th
18. Małgorzata Babiarz kl. III te
19. Katarzyna Chłopek kl. III te
20. Karolina Chrobak kl.II ls
21. Monika Duda kl.II ls

Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Jest to wyraz uznania dla wielu ludzi w Europie, którzy angażują się w bezinteresowne działania na rzecz innych.W dniu 17 maja 2011 roku w ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się debata członków wolontariatu tej szkoły nad Uchwałą XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która będzie przyjęta i zatwierdzona w dniu 1 czerwca 2011 roku w Warszawie.Dokument ten podkreśla, że aktywność społeczna i wolontariacka podejmowana przez młodych ludzi jest jednym z kluczowych elementów ich rozwoju obywatelskiego. Określa ona:- cechy i kryteria dobrego działania wolontariackiego,- prawa, obowiązki, cechy i postawy wolontariusza,- sposoby wspierania aktywności społecznej młodych przez osoby dorosłe, opiekunów i instytucje. Debata została otwarta przez Z-cę dyrektora Krystynę Brzezińską, a następnie Zofia Rzepecka i Agnieszka Bukała przedstawiły historię i działania wolontariatu w ZSP nr 2.Nad całością czuwała Jolanta Rzeźniewska, specjalista prawa.Młodzież pracowała w grupach pod opieką Agnieszki Bukały, Bożeny Nadolskiej-Walus i Justyny Tomaszewicz nad następującymi zagadnieniami: - kto może zostać wolontariuszem, jakie są cechy dobrego wolontariusza?- jakie obszary powinien obejmować wolontariat w naszym środowisku lokalnym?- w jaki sposób wolontariusz powinien promować działalność społeczną i dbać o dobre imię wolontariatu?- jakie korzyści może przynieść praca w wolontariacie?- jak pozyskiwać środki pieniężne lub rzeczowe dla potrzebujących?- które instytucje publiczne powinny wspierać aktywność wolontariacką? Wypracowane prze młodzież wnioski zostały zreferowane przez liderów grup i posłużą do napisania raportu, który zostanie przedstawiony 1 czerwca 2011r.,w Sejmie RP na XVII Sesji Dzieci i Młodzieży przez przedstawicieli ZSP nr 2. Są nimi dwie uczennice: Domonika Banaś i Magdalena Kiljan, którym za pracę w szkolnym wolontariacie pod opieką Agnieszki Bukały, wręczono zaproszenia na ten zjazd. Będą one reprezentować szkołę, nawiązywać nowe kontakty i zbierać doświadczenia do dalszej pracy w wolontariacie.Lista uczestników debaty: UCZESTNICY SZKOLNEJ DEBATY NA TEMAT PROJEKTU UCHWAŁY O WOLONTARIACIE XVII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 1. Magdalena Kiljan kl. I ld2. Dominika Banaś kl I ld3. Aleksandra Sas kl. I ld4. Magdalena Libera kl. I lp5. Joanna Myca kl. I lp6. Anna Łopata kl I th7. Teresa Bigos kl. I th8. Anna Owsiana kl. I te9. Kamil Cioch kl. I te10. Maria Ryczek kl. II ld11. Małgorzata Trójniak kl. II ld12. Justyna Orszulak kl. II lp13. Monika Urban kl. II lp14. Klaudia Sajdera kl. II th15. Małgorzata Smoła kl. II th16. Dominik Pyzik kl. III th17. Lucyna Mosio kl. III th18. Małgorzata Babiarz kl. III te19. Katarzyna Chłopek kl. III te20. Karolina Chrobak kl.II ls21. Monika Duda kl.II ls