Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Debata w ramach Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego

Debata w ramach Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego

Debata w ramach  Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA zaprasza do udziału w debacie publicznej, organizowanej w ramach projektu Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2015).

Do udziału w debacie zapraszamy seniorki, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorców, instytucje kultury, instytucje zajmujące się problematyką seniorów a także młodzież, która chciałaby włączyć się we wspólne z seniorkami opracowanie i realizowanie własnej inicjatywy lokalnej.

Spotkanie poświęcone będzie problematyce seniorek w powiecie dąbrowskim, w szczególności zwiększeniu ich udział w życiu lokalnej społeczności. Zadaniem projektu jest kreowanie nowego wizerunku kobiety-seniorki: jako osoby aktywnej, zaangażowanej w problemy lokalnej wspólnoty, jako twórczego uczestnika sceny społecznej. Adresatom projektu, kobietom 50+, oferujemy pomoc w opracowaniu własnego, autorskiego pomysłu inicjatywy lokalnej oraz sfinansowanie jej realizacji.

Debata publiczna jest jednym z kluczowych działań projektu. Stwarza ona możliwość swobodnej wymiany poglądów, opinii. Udział przedstawicieli różnych środowisk lokalnych pozwoli na lepsze rozpoznanie potrzeb zarówno bezpośrednich adresatów projektu jak i lokalnej społeczności w szerokim rozumieniu, a także na określenie perspektyw dalszych działań wzmacniających podmiotowość społeczną seniorek.

Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie o godzinie 1600.

Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo i telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie Fundacji PODPORA:

ul. Długa 22, Smyków, 33-206 Luszowice
e-mail: fundacjapodpora@interia.eu
tel. 883006601; 533670950

files/aktualnosci/2015/07_lipiec/08_Debata_w_ramach_Forum_kobiet_aktywnych_powiatu_dabrowskiego/FIO_MPiPS_logo1.jpg

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA zaprasza do udziału w debacie publicznej, organizowanej w ramach projektu Forum kobiet aktywnych powiatu dąbrowskiego, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2015). Do udziału w debacie zapraszamy seniorki, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorców, instytucje kultury, instytucje zajmujące się problematyką seniorów a także młodzież, która chciałaby włączyć się we wspólne z seniorkami opracowanie i realizowanie własnej inicjatywy lokalnej. Spotkanie poświęcone będzie problematyce seniorek w powiecie dąbrowskim, w szczególności zwiększeniu ich udział w życiu lokalnej społeczności. Zadaniem projektu jest kreowanie nowego wizerunku kobiety-seniorki: jako osoby aktywnej, zaangażowanej w problemy lokalnej wspólnoty, jako twórczego uczestnika sceny społecznej. Adresatom projektu, kobietom 50+, oferujemy pomoc w opracowaniu własnego, autorskiego pomysłu inicjatywy lokalnej oraz sfinansowanie jej realizacji. Debata publiczna jest jednym z kluczowych działań projektu. Stwarza ona możliwość swobodnej wymiany poglądów, opinii. Udział przedstawicieli różnych środowisk lokalnych pozwoli na lepsze rozpoznanie potrzeb zarówno bezpośrednich adresatów projektu jak i lokalnej społeczności w szerokim rozumieniu, a także na określenie perspektyw dalszych działań wzmacniających podmiotowość społeczną seniorek. Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie o godzinie 1600. Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo i telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie Fundacji PODPORA: ul. Długa 22, Smyków, 33-206 Luszowicee-mail: fundacjapodpora@interia.eutel. 883006601; 533670950