Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. "Dobra przyszłość"

"Dobra przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpiło do realizacji projektu "Dobra przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. Projekt ten skierowany jest do podopiecznych Centrum w szczególności do osób z otoczenia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób z otoczenia Osób Niepełnosprawnych. Cel ten będzie realizowany poprzez objecie różnymi formami wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji 15 osób spełniających kryteria przewidziane we wniosku.

Uczestnikom projektu zostanie zaproponowany udział w warsztatach psychologicznych, które będą mieć na celu podtrzymanie psychiczne rodzin osób niepełnosprawnych w sytuacji przeżywania szoku z powodu niepełnosprawności jednego z członków rodziny, niesienie pomocy w procesie adaptacji do zmienionych warunków życia, pomoc w budowaniu prawidłowej więzi emocjonalnej pomiędzy rodziną i jej niepełnosprawnym członkiem. W ramach tych warsztatów możliwe będzie szukanie odpowiedzi na pytania jakie są relacje z innymi ludźmi, jak skutecznie się komunikować i radzić sobie z odpowiedzialnością za własne wybory życiowe, jak radzić sobie z trudnościami życia codziennego, jak wyznaczać i realizować cele, jak podejmować decyzje i poszukiwać nowych konstruktywnych rozwiązań sytuacji trudnych. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań z prawnikiem, na których zostanie uczestnikom projektu przekazana wiedza o ich uprawnieniach jako opiekunów osób niepełnosprawnych, oraz prawach osób niepełnosprawnych. Ponadto osoby te zostaną skierowane na warsztaty doradztwa zawodowego, na których uzyskają informację o rynku pracy, pracodawcach i ich oczekiwaniach oraz ofertach pracy znajdujących się w PUP w Dąbrowie Tarnowskiej. Warsztaty obejmą naukę pisania dokumentów niezbędnych przy szukaniu pracy, umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą oraz przedstawione zostaną aktualne możliwości samozatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, jak i formy pozyskania środków finansowych. Warsztaty komputerowe, pozwolą Uczestnikom Projektu zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych programów komputerowych i technologii informatycznych odkryć funkcje programów. Ukończenie takiego kursu owocować będzie przy podejmowaniu zatrudnienia lub samozatrudnienia, a ponadto pozwoli rodzicom dzieci niepełnosprawnych na aktywne włączenie się w proces rozwoju umysłowego dzieci. Warsztaty z neurologopedą i rehabilitantem będą mieć na celu przekazanie wiedzy o zdrowiu i niepełnosprawności, obejmować będą wykłady i treningi oparte na praktycznym poznaniu rodzajów niepełnosprawności i wynikających z nich ograniczeń. Rodziny osób niepełnosprawnych zostaną przygotowane do aktywnego udziału w procesie rehabilitacyjno – terapeutycznym jej niepełnosprawnego członka, uzyskają pomoc w odpowiedniej organizacji środowiska domowego przystosowanego do specjalnych potrzeb ON.

W ramach projektu przewidziano również udział Uczestników Projektu wraz z niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin w zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, które będą mieć miejsce w ośrodku rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpiło do realizacji projektu "Dobra przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. Projekt ten skierowany jest do podopiecznych Centrum w szczególności do osób z otoczenia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób z otoczenia Osób Niepełnosprawnych. Cel ten będzie realizowany poprzez objecie różnymi formami wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji 15 osób spełniających kryteria przewidziane we wniosku. Uczestnikom projektu zostanie zaproponowany udział w warsztatach psychologicznych, które będą mieć na celu podtrzymanie psychiczne rodzin osób niepełnosprawnych w sytuacji przeżywania szoku z powodu niepełnosprawności jednego z członków rodziny, niesienie pomocy w procesie adaptacji do zmienionych warunków życia, pomoc w budowaniu prawidłowej więzi emocjonalnej pomiędzy rodziną i jej niepełnosprawnym członkiem. W ramach tych warsztatów możliwe będzie szukanie odpowiedzi na pytania jakie są relacje z innymi ludźmi, jak skutecznie się komunikować i radzić sobie z odpowiedzialnością za własne wybory życiowe, jak radzić sobie z trudnościami życia codziennego, jak wyznaczać i realizować cele, jak podejmować decyzje i poszukiwać nowych konstruktywnych rozwiązań sytuacji trudnych. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań z prawnikiem, na których zostanie uczestnikom projektu przekazana wiedza o ich uprawnieniach jako opiekunów osób niepełnosprawnych, oraz prawach osób niepełnosprawnych. Ponadto osoby te zostaną skierowane na warsztaty doradztwa zawodowego, na których uzyskają informację o rynku pracy, pracodawcach i ich oczekiwaniach oraz ofertach pracy znajdujących się w PUP w Dąbrowie Tarnowskiej. Warsztaty obejmą naukę pisania dokumentów niezbędnych przy szukaniu pracy, umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą oraz przedstawione zostaną aktualne możliwości samozatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, jak i formy pozyskania środków finansowych. Warsztaty komputerowe, pozwolą Uczestnikom Projektu zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych programów komputerowych i technologii informatycznych odkryć funkcje programów. Ukończenie takiego kursu owocować będzie przy podejmowaniu zatrudnienia lub samozatrudnienia, a ponadto pozwoli rodzicom dzieci niepełnosprawnych na aktywne włączenie się w proces rozwoju umysłowego dzieci. Warsztaty z neurologopedą i rehabilitantem będą mieć na celu przekazanie wiedzy o zdrowiu i niepełnosprawności, obejmować będą wykłady i treningi oparte na praktycznym poznaniu rodzajów niepełnosprawności i wynikających z nich ograniczeń. Rodziny osób niepełnosprawnych zostaną przygotowane do aktywnego udziału w procesie rehabilitacyjno – terapeutycznym jej niepełnosprawnego członka, uzyskają pomoc w odpowiedniej organizacji środowiska domowego przystosowanego do specjalnych potrzeb ON. W ramach projektu przewidziano również udział Uczestników Projektu wraz z niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin w zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, które będą mieć miejsce w ośrodku rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych.