Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. "Dobra przyszłość"

"Dobra przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Dobra przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w dniach od 15 września 2008r do 17 września 2008r. uczestnicy projektu – rodzice osób niepełnosprawnych wzięli udział wraz ze swoimi podopiecznymi w zorganizowanym na terenie ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczego w Jadownikach Mokrych zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo.

Uczestnicy projektu w trakcie trwającego trzy dni zespołu ćwiczeń mieli zapewnione zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz kompleksową rehabilitację w tym:

a) zabiegi z zakresu fizykoterapii
b) zabiegi z zakresu kinezyterapii
c) hipoterapię
d) dogoterapię
e) terapię zajęciową
f) konsultacje psychologiczne i logopedyczne
g) grupową rehabilitację społeczną.

Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych uczestnicy projektu wzięli udział w zorganizowanym przez Ośrodek ognisku.

Celem głównym uczestnictwa w zespole ćwiczeń była ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej uczestników projektu i ich podopiecznych. Natomiast celami szczegółowymi było:
a) nawiązanie przez uczestników projektu nowych kontaktów społecznych,
b) wszechstronna edukacja uczestników projektu z zakresu pomocy dziecku niepełnosprawnemu
c) zapoznanie z zasadami prawidłowej zabawy
d) nauczenie współdziałania w grupie
e) poradnictwo socjalne
f) wyzwolenie inicjatyw czynnego wypoczynku
g) wyrobienie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi przez

Zaplanowany program oparty był na znajomości sposobów leczenia określonych dysfunkcji organizmu oraz możliwościach kontynuowania tego programu w środowisku zamieszkania podopiecznego uczestnika projektu. Wiadomo bowiem, iż od leczenia rehabilitacyjnego, przez przystosowanie do życia w środowisku, aż do stanowiska pracy, zależy usprawnienie osoby poszkodowanej oraz akceptacja przez nią niepełnej sprawności. W projekcie „Dobra przyszłość" przewidziano to, iż osiągnięcia w działaniach rehabilitacyjnych są uzależnione od licznych uwarunkowań wewnętrznych (chorego) i zewnętrznych (środowisko) i nie można ich ujmować w proste schematy. Każda sytuacja zdrowotna i socjalna chorego, związana z procesem chorobowym lub po przebytym urazie, może się rozwijać inaczej, w związku z czym zastosowano w trakcie zespołu ćwiczeń odpowiednie metody rehabilitacji, które mają różne końcowe wyniki usprawnienia. Działania rehabilitacyjne skracają okres leczenia, poprawiają jego wyniki oraz łagodzą inwalidztwo, zwiększając możliwości powrotu do społeczeństwa.

Zastosowany w stosunku do uczestników projektu „Dobra przyszłość" zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oznacza formę aktywnej rehabilitacji, w której połączono elementy wypoczynku, jednak mającej na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi uczestników projektu. Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy w Jadownikach Mokrych wszyscy uczestnicy projektu opuścili bardzo usatysfakcjonowani i pełni zapału do dalszego uczestnictwa w działaniach przewidzianych przez realizatorów projektu „Dobra przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Również w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dabrowie Tarnowskiej do realizacji projektu „Dobra przyszłość" w dniu 25 września 2008r. rozpoczął się cykl spotkań indywidualnych uczestników projektu ze specjalistą z zakresu neurologopedii. Dla każdego z piętnastu uczestników przewidziano cykl czterech godzin spotkań, które mają na celu w pracę logopedyczną z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. Ponadto celem programu jest umożliwienie dziecku, w miarę jego możliwości, zdobycia umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez:
a) rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi;
b) kreowanie pozytywnego myślenia;
c) usprawnienie układu oddechowego;
d) ćwiczenie koncentracji uwagi;
e) kształcenie słuchu- aparatu odbiorczego;
f) kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych;
g) aktywizowanie dziecka podczas zabaw;
h) wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb;
i) wzbogacanie zasobu słownictwa;
j) stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
k) wyrobienie umiejętności budowania sygnałów służących porozumiewaniu się.

Wśród metod, które pomogą w realizacji wyznaczonego celu, stosowanych przez neurologopedę, można wyróżnić: wspierające rozwój dziecka, stymulujące, aktywizujące, korygujące, usprawniające.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Dobra przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w dniach od 15 września 2008r do 17 września 2008r. uczestnicy projektu – rodzice osób niepełnosprawnych wzięli udział wraz ze swoimi podopiecznymi w zorganizowanym na terenie ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczego w Jadownikach Mokrych zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo. Uczestnicy projektu w trakcie trwającego trzy dni zespołu ćwiczeń mieli zapewnione zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz kompleksową rehabilitację w tym: a) zabiegi z zakresu fizykoterapiib) zabiegi z zakresu kinezyterapiic) hipoterapięd) dogoterapięe) terapię zajęciowąf) konsultacje psychologiczne i logopedyczneg) grupową rehabilitację społeczną. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych uczestnicy projektu wzięli udział w zorganizowanym przez Ośrodek ognisku. Celem głównym uczestnictwa w zespole ćwiczeń była ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej uczestników projektu i ich podopiecznych. Natomiast celami szczegółowymi było:a) nawiązanie przez uczestników projektu nowych kontaktów społecznych,b) wszechstronna edukacja uczestników projektu z zakresu pomocy dziecku niepełnosprawnemuc) zapoznanie z zasadami prawidłowej zabawyd) nauczenie współdziałania w grupiee) poradnictwo socjalnef) wyzwolenie inicjatyw czynnego wypoczynkug) wyrobienie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi przez Zaplanowany program oparty był na znajomości sposobów leczenia określonych dysfunkcji organizmu oraz możliwościach kontynuowania tego programu w środowisku zamieszkania podopiecznego uczestnika projektu. Wiadomo bowiem, iż od leczenia rehabilitacyjnego, przez przystosowanie do życia w środowisku, aż do stanowiska pracy, zależy usprawnienie osoby poszkodowanej oraz akceptacja przez nią niepełnej sprawności. W projekcie „Dobra przyszłość" przewidziano to, iż osiągnięcia w działaniach rehabilitacyjnych są uzależnione od licznych uwarunkowań wewnętrznych (chorego) i zewnętrznych (środowisko) i nie można ich ujmować w proste schematy. Każda sytuacja zdrowotna i socjalna chorego, związana z procesem chorobowym lub po przebytym urazie, może się rozwijać inaczej, w związku z czym zastosowano w trakcie zespołu ćwiczeń odpowiednie metody rehabilitacji, które mają różne końcowe wyniki usprawnienia. Działania rehabilitacyjne skracają okres leczenia, poprawiają jego wyniki oraz łagodzą inwalidztwo, zwiększając możliwości powrotu do społeczeństwa. Zastosowany w stosunku do uczestników projektu „Dobra przyszłość" zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oznacza formę aktywnej rehabilitacji, w której połączono elementy wypoczynku, jednak mającej na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi uczestników projektu. Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy w Jadownikach Mokrych wszyscy uczestnicy projektu opuścili bardzo usatysfakcjonowani i pełni zapału do dalszego uczestnictwa w działaniach przewidzianych przez realizatorów projektu „Dobra przyszłość" - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Również w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dabrowie Tarnowskiej do realizacji projektu „Dobra przyszłość" w dniu 25 września 2008r. rozpoczął się cykl spotkań indywidualnych uczestników projektu ze specjalistą z zakresu neurologopedii. Dla każdego z piętnastu uczestników przewidziano cykl czterech godzin spotkań, które mają na celu w pracę logopedyczną z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. Ponadto celem programu jest umożliwienie dziecku, w miarę jego możliwości, zdobycia umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez:a) rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi;b) kreowanie pozytywnego myślenia;c) usprawnienie układu oddechowego;d) ćwiczenie koncentracji uwagi;e) kształcenie słuchu- aparatu odbiorczego;f) kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych;g) aktywizowanie dziecka podczas zabaw;h) wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb;i) wzbogacanie zasobu słownictwa;j) stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;k) wyrobienie umiejętności budowania sygnałów służących porozumiewaniu się. Wśród metod, które pomogą w realizacji wyznaczonego celu, stosowanych przez neurologopedę, można wyróżnić: wspierające rozwój dziecka, stymulujące, aktywizujące, korygujące, usprawniające.