Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dobre perspektywy na własną firmę - DOTACJE NA START

Dobre perspektywy na własną firmę - DOTACJE NA START

Dobre perspektywy na własną firmę - DOTACJE NA START

Projekt „DOBRE PERSPEKTYWY”, realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. to bezzwrotne wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w podregionie tarnowskim poprzez założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw przez 35 osób (25K,10M).

Projekt skierowany jest do osób do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ( w tym studentów) zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz m.Tarnów.

Z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt pozwala na uzyskanie wsparcia potrzebnego do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Wsparcie szkoleniowo - doradcze to przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, finansów, prawa pracy, marketingu i reklamy, tworzenia biznesplanu etc.

Wsparcie finansowe to dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 tys. zł oraz wparcie pomostowe w wysokości miesięcznej do 800 zł, wypłacane przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku.

Wszelkie informacje o Projekcie, regulamin oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania, dostępne są na stronie internetowej:

www.dobreperspektywy.consultor.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu w terminach rekrutacji podanych na stronie internetowej.

Przyjmowanie dokumentów w godzinach 8.30 - 15.30.

Biuro Projektu DOBRE PERSPEKTYWY

Tarnów, Rynek 22 ( Hybryda - I piętro).

Tel. 883 331 438

Email: r.wajdowicz@consultor.pl

dobre perspektywy.pdf

files/aktualnosci/2013/12_grudzien/13_Dobre_perspektywy_na_wlasna_firme_Dotacje_na_start/Dobre Perspektywy, plakat.JPG

Projekt „DOBRE PERSPEKTYWY”, realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. to bezzwrotne wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w podregionie tarnowskim poprzez założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw przez 35 osób (25K,10M). Projekt skierowany jest do osób do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ( w tym studentów) zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz m.Tarnów. Z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Projekt pozwala na uzyskanie wsparcia potrzebnego do założenia i prowadzenia własnej firmy.  Wsparcie szkoleniowo - doradcze to przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, finansów, prawa pracy, marketingu i reklamy, tworzenia biznesplanu etc.  Wsparcie finansowe to dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 tys. zł oraz wparcie pomostowe w wysokości miesięcznej do 800 zł, wypłacane przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku. Wszelkie informacje o Projekcie, regulamin oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania, dostępne są na stronie internetowej: www.dobreperspektywy.consultor.pl Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu w terminach rekrutacji podanych na stronie internetowej. Przyjmowanie dokumentów w godzinach 8.30 - 15.30. Biuro Projektu DOBRE PERSPEKTYWY Tarnów, Rynek 22 ( Hybryda - I piętro). Tel. 883 331 438 Email: r.wajdowicz@consultor.pl dobre perspektywy.pdf