Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiat Dąbrowski w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Środki pozyskane w ramach ww. programu będą przeznaczone na działania na rzecz osób niepełnosprawnych związane z łagodzeniem skutków epidemii koronawirusa.

Realizatorem Programu z ramienia Powiatu Dąbrowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wsparcie rzeczowe w ramach Programu zostanie skierowane do mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz do dorosłych osób z niepełnosprawnościami z ustalonym stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym wydanym przez zespoły orzekające lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczeniem równoważnym o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.

Osoby z niepełnosprawnością, do których skierowane zostanie wsparcie w ramach Programu, to osoby leżące lub osoby z ograniczoną możliwością poruszania się w tym osoby poruszające się przy użyciu wózka inwalidzkiego, balkonika, kul, lasek, lub innego specjalistycznego oprzyrządowania.

Powiat Dąbrowski jako adresat Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV” w roku 2021 udzieli Beneficjentom Programu wsparcie, które jest niezbędne i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. Potrzeby te zostały określone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie rozmów i wywiadów z pracownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego, jak również z samymi osobami z niepełnoprawnością i z ich opiekunami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej obecnie prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, przyrządów pomiarowych oraz produktów do pielęgnacji ciała osób niepełnosprawnych ( https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej,a,2021646,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-srodkow-antyseptycznych-i-dezynfekcyjnych-przyrzadow-pomiarowych-oraz-.html ).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Pliki do pobrania

Pobierz plik Ulotka PFRON .pdf

Powiat Dąbrowski w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Środki pozyskane w ramach ww. programu będą przeznaczone na działania na rzecz osób niepełnosprawnych związane z łagodzeniem skutków epidemii koronawirusa. Realizatorem Programu z ramienia Powiatu Dąbrowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wsparcie rzeczowe w ramach Programu zostanie skierowane do mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz do dorosłych osób z niepełnosprawnościami z ustalonym stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym wydanym przez zespoły orzekające lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczeniem równoważnym o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności. Osoby z niepełnosprawnością, do których skierowane zostanie wsparcie w ramach Programu, to osoby leżące lub osoby z ograniczoną możliwością poruszania się w tym osoby poruszające się przy użyciu wózka inwalidzkiego, balkonika, kul, lasek, lub innego specjalistycznego oprzyrządowania. Powiat Dąbrowski jako adresat Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV” w roku 2021 udzieli Beneficjentom Programu wsparcie, które jest niezbędne i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. Potrzeby te zostały określone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie rozmów i wywiadów z pracownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego, jak również z samymi osobami z niepełnoprawnością i z ich opiekunami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej obecnie prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, przyrządów pomiarowych oraz produktów do pielęgnacji ciała osób niepełnosprawnych ( https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej,a,2021646,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-srodkow-antyseptycznych-i-dezynfekcyjnych-przyrzadow-pomiarowych-oraz-.html ). Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Pliki do pobrania Pobierz plik Ulotka PFRON .pdf