Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dopłaty do czynszu: kolejna forma rządowej pomocy w dobie pandemii

Dopłaty do czynszu: kolejna forma rządowej pomocy w dobie pandemii

Dopłaty do czynszu: kolejna forma rządowej pomocy w dobie pandemii

Najemcy lokali mieszkalnych dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 mogą liczyć na rządowe wsparcie. Przepisy, które weszły w życie 5 stycznia 2021 roku, umożliwiają przyznanie im dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. W oparciu o wnioski złożone przez gminy wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przekazanie środków na I półrocze 2021 roku.

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę (maksymalnie 1 500,00 zł). Najemcy mogą składać wnioski do 31 marca 2021 roku.

- To kolejna forma rządowej pomocy, skierowana do osób wynajmujących mieszkania. Na walkę z epidemią i jej skutkami składa się szereg aspektów. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego reaguje na bieżące sygnały i potrzeby. Dlatego też wdrożone zostało rozwiązanie umożliwiające najemcom skorzystanie z dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”, których dochody zostały uszczuplone wskutek pandemii – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest, aby:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 r.

oraz

3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na pierwsze półrocze 2021 r. gminy składały do wojewody w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, tj. do 26 stycznia 2021 r. Takich wniosków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło 70. Opiewają one na łączną szacunkową kwotę 5 174 569,02 zł.

Pierwsza wypłata przez gminę dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu nastąpi między 60. a 75. dniem po dniu wejścia w życie przepisu, czyli między 6 a 21 marca 2021 r.

Najemcy lokali mieszkalnych dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 mogą liczyć na rządowe wsparcie. Przepisy, które weszły w życie 5 stycznia 2021 roku, umożliwiają przyznanie im dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. W oparciu o wnioski złożone przez gminy wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przekazanie środków na I półrocze 2021 roku. Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę (maksymalnie 1 500,00 zł). Najemcy mogą składać wnioski do 31 marca 2021 roku. - To kolejna forma rządowej pomocy, skierowana do osób wynajmujących mieszkania. Na walkę z epidemią i jej skutkami składa się szereg aspektów. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego reaguje na bieżące sygnały i potrzeby. Dlatego też wdrożone zostało rozwiązanie umożliwiające najemcom skorzystanie z dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”, których dochody zostały uszczuplone wskutek pandemii – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Wymagane jest, aby: 1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r., 2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 r. oraz 3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego. Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na pierwsze półrocze 2021 r. gminy składały do wojewody w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, tj. do 26 stycznia 2021 r. Takich wniosków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło 70. Opiewają one na łączną szacunkową kwotę 5 174 569,02 zł. Pierwsza wypłata przez gminę dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu nastąpi między 60. a 75. dniem po dniu wejścia w życie przepisu, czyli między 6 a 21 marca 2021 r. https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=12791