Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Doradcy zawodowi w szkołach

Doradcy zawodowi w szkołach

Doradcy zawodowi w szkołach

W dniu 3 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się pierwsze z trzech planowanych warsztatów poświeconych doradztwu zawodowemu w szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie zorganizowane przez Naczelnik Wydziału Edukacji Alinę Boryczka prowadziła pani Ilona Pacholska , psycholog, doradca zawodowy Górniczej Agencji Pracy w Katowicach , trener Programu Partnerstwa Lokalnego.

Wszkoleniu udział wzięli nauczyciele szkół i placówek oświatowych Powiatu Dąbrowskiego odpowiedzialni, z racji obowiązków dydaktycznych bądź wychowawczych ,za orientację zawodową uczniów oraz pomoc w planowaniu przez nich własnej kariery zawodowej.
Organizacja szkolenia jest realizacją założeń „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu" w części dotyczącej zadań dla edukacji. Jest także próbą zwrócenia uwagi na problem doradztwa zawodowego w szkołach, które aczkolwiek usankcjonowane prawnie jako zadanie dla szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych , realizowane jest głównie przez te ostatnie. Tymczasem wzrasta popyt na działalność doradczą w zakresie przygotowania uczniów do świadomego wyboru zawodu i kierunku kształcenia . Dodać należy, że światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły. Dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie szkolnych doradców zawodowych - odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i usytuowanie tym samym profesjonalnej pomocy blisko ucznia i rodzica.
Do momentu jednak wdrożenia takiego rozwiązania pomoc w planowaniu kariery zawodowej, nauka umiejętności poruszania się po rynku pracy, przekazywanie praktycznych umiejętności dotyczących pisania aplikacji, czy też przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej spoczywa głównie na nauczycielach takich przedmiotów jak: podstawy przedsiębiorczości, kultura zawodu oraz na pracownikach poradni psychologiczno-pedagogicznej . Na zorganizowanych wczoraj warsztatach zapoznali się oni z tematem : „ Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy" , którego realizacja polegała na zdefiniowaniu i określeniu specyfiki racy doradcy zawodowego i pośrednika pracy oraz tematem „ Analiza własnych zasobów" – wykładzie połączonym z zajęciami o charakterze warsztatowym .W trakcie tych zajęć uczestnicy mieli okazję na sobie przeanalizować i ocenić własne cechy nadrzędne, umiejętności , kwalifikacje i predyspozycje zawodowe.
Kolejne planowane w tym cyklu szkolenia obejmować będą swą tematyką takie problemy jak: umiejętność radzenia sobie ze stresem jaki towarzyszy poszukiwaniu pracy, praktyczna nauka redagowania aplikacji, gruntowne przygotowanie o rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem mowy werbalnej i niewerbalnej, planowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej oraz zapoznanie się z metodami poszukiwania ofert pracy i ich selekcją a także instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz osób poszukujących pracy . Dodać należy ,że pierwsze z planowanych trzech spotkań ,które wczoraj miało miejsce, przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze , zrozumieniu swojej służebnej roli w stosunku do ucznia i poczuciu współodpowiedzialności za jego los. Choć byli tacy, którzy zarówno do tematu jak i form jego realizacji i metod pracy odnieśli się sceptycznie, ufać należy, że w trakcie kolejnych spotkań nabiorą przekonania i zrozumienia swojej misji, u podstaw której leży nie tylko dobre merytoryczne przygotowanie do wykonywanego zawodu , ale również empatia, która winna być podstawą wszelkich międzyludzkich kontaktów, a w szczególności towarzyszyć winna codziennej pracy nauczyciela.

W dniu 3 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się pierwsze z trzech planowanych warsztatów poświeconych doradztwu zawodowemu w szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie zorganizowane przez Naczelnik Wydziału Edukacji Alinę Boryczka prowadziła pani Ilona Pacholska , psycholog, doradca zawodowy Górniczej Agencji Pracy w Katowicach , trener Programu Partnerstwa Lokalnego. Wszkoleniu udział wzięli nauczyciele szkół i placówek oświatowych Powiatu Dąbrowskiego odpowiedzialni, z racji obowiązków dydaktycznych bądź wychowawczych ,za orientację zawodową uczniów oraz pomoc w planowaniu przez nich własnej kariery zawodowej.Organizacja szkolenia jest realizacją założeń „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu" w części dotyczącej zadań dla edukacji. Jest także próbą zwrócenia uwagi na problem doradztwa zawodowego w szkołach, które aczkolwiek usankcjonowane prawnie jako zadanie dla szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych , realizowane jest głównie przez te ostatnie. Tymczasem wzrasta popyt na działalność doradczą w zakresie przygotowania uczniów do świadomego wyboru zawodu i kierunku kształcenia . Dodać należy, że światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły. Dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie szkolnych doradców zawodowych - odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i usytuowanie tym samym profesjonalnej pomocy blisko ucznia i rodzica.Do momentu jednak wdrożenia takiego rozwiązania pomoc w planowaniu kariery zawodowej, nauka umiejętności poruszania się po rynku pracy, przekazywanie praktycznych umiejętności dotyczących pisania aplikacji, czy też przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej spoczywa głównie na nauczycielach takich przedmiotów jak: podstawy przedsiębiorczości, kultura zawodu oraz na pracownikach poradni psychologiczno-pedagogicznej . Na zorganizowanych wczoraj warsztatach zapoznali się oni z tematem : „ Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy" , którego realizacja polegała na zdefiniowaniu i określeniu specyfiki racy doradcy zawodowego i pośrednika pracy oraz tematem „ Analiza własnych zasobów" – wykładzie połączonym z zajęciami o charakterze warsztatowym .W trakcie tych zajęć uczestnicy mieli okazję na sobie przeanalizować i ocenić własne cechy nadrzędne, umiejętności , kwalifikacje i predyspozycje zawodowe.Kolejne planowane w tym cyklu szkolenia obejmować będą swą tematyką takie problemy jak: umiejętność radzenia sobie ze stresem jaki towarzyszy poszukiwaniu pracy, praktyczna nauka redagowania aplikacji, gruntowne przygotowanie o rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem mowy werbalnej i niewerbalnej, planowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej oraz zapoznanie się z metodami poszukiwania ofert pracy i ich selekcją a także instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz osób poszukujących pracy . Dodać należy ,że pierwsze z planowanych trzech spotkań ,które wczoraj miało miejsce, przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze , zrozumieniu swojej służebnej roli w stosunku do ucznia i poczuciu współodpowiedzialności za jego los. Choć byli tacy, którzy zarówno do tematu jak i form jego realizacji i metod pracy odnieśli się sceptycznie, ufać należy, że w trakcie kolejnych spotkań nabiorą przekonania i zrozumienia swojej misji, u podstaw której leży nie tylko dobre merytoryczne przygotowanie do wykonywanego zawodu , ale również empatia, która winna być podstawą wszelkich międzyludzkich kontaktów, a w szczególności towarzyszyć winna codziennej pracy nauczyciela.