Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Dąbrowskiego. Przypomnienie o naborze wniosków – do 31 maja 2022 r.

Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Dąbrowskiego. Przypomnienie o naborze wniosków – do 31 maja 2022 r.

Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Dąbrowskiego. Przypomnienie o naborze wniosków – do 31 maja 2022 r.

31 maja bieżącego roku upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu dąbrowskiego przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Przypominamy, że przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się
z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży  pożarnych z budżetu powiatu”.

 1. Przeznaczenie dotacji:
 2. Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na zadania wpływające na: poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybkiej
  i profesjonalnej interwencji jednostek OSP, poprzez:
 • dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,
 • dofinansowanie do zakupu środków łączności lub ich modernizacji,
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
 • dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 • dofinansowania remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.
 1. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 5 000,00 zł z zastrzeżeniem, ze kwota udzielonej dotacji nie może być większa niż 60% kosztów realizacji całego zadania z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Wysokość wsparcia w zakresie dofinansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych ustalono do kwoty:
 • dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich do 15 000,00 zł
 • dla samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich i ciężkich do 30 000,00 zł
 • dla wydatków inwestycyjnych /inwestycje wymagające pozwolenia na budowę/
  do 20 000,00 zł.

Złożenie wniosku:

Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione do reprezentowania jednostki.

Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 642 24 31 wew. 252, 253.

 

31 maja bieżącego roku upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu dąbrowskiego przez Ochotnicze Straże Pożarne. Przypominamy, że przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży  pożarnych z budżetu powiatu”. Przeznaczenie dotacji: Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na zadania wpływające na: poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji jednostek OSP, poprzez: dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników, dofinansowanie do zakupu środków łączności lub ich modernizacji, dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. dofinansowania remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 5 000,00 zł z zastrzeżeniem, ze kwota udzielonej dotacji nie może być większa niż 60% kosztów realizacji całego zadania z zastrzeżeniem pkt. 3. Wysokość wsparcia w zakresie dofinansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych ustalono do kwoty: dla samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich do 15 000,00 zł dla samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich i ciężkich do 30 000,00 zł dla wydatków inwestycyjnych /inwestycje wymagające pozwolenia na budowę/ do 20 000,00 zł. Złożenie wniosku: Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione do reprezentowania jednostki. Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 642 24 31 wew. 252, 253.   Pliki do pobrania Pobierz plik Ogólne zasady ubiegania się o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Dąbrowskiego przez Ochotnicze Straże Pożarne.pdf Pobierz plik Załącznik Nr 1 - Zakres przedmiotowy dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok.pdf Pobierz plik Załącznik Nr 2 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf