Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dotacje na odbudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Dotacje na odbudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Dotacje na odbudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Starosta Dąbrowski informuje, że w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2014 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 5 000 zł na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe tj. powodzie, huragany itp. w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu dąbrowskiego.

Właściciele lasów, u których w ostatnich latach wystąpiły szkody w drzewostanach wyrządzone przez klęski żywiołowe, zainteresowani uzyskaniem dotacji na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy tych drzewostanów mogą skontaktować się celem uzyskania niezbędnych informacji do dnia 10 marca 2014r. w pok. 44 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5, w godzinach pracy Urzędu (tel. 14 642-24-31 wew. 244).

Starosta Dąbrowski informuje, że w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2014 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 5 000 zł na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe tj. powodzie, huragany itp. w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu dąbrowskiego. Właściciele lasów, u których w ostatnich latach wystąpiły szkody w drzewostanach wyrządzone przez klęski żywiołowe, zainteresowani uzyskaniem dotacji na pokrycie kosztów odnowy i przebudowy tych drzewostanów mogą skontaktować się celem uzyskania niezbędnych informacji do dnia 10 marca 2014r. w pok. 44 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5, w godzinach pracy Urzędu (tel. 14 642-24-31 wew. 244).