Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Jana Tarnowskiego”

„Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Jana Tarnowskiego”

„Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Jana Tarnowskiego”

Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego rozpoczęła realizację projektu pn. „Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Jana Tarnowskiego”, finansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny”.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów pochodzących z terenów wiejskich poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Obecnie prowadzony jest nabór wniosków o stypendium i trwał on będzie do 15 października. Wnioski przyjmowane są od wtorku do czwartku w godzinach: od 14.00 do 17.00 w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów lub pocztą (decyduje data wpływu wniosku do Fundacji). Rozpatrywane będą wyłączne wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i złożone w terminie.

O stypendia mogą ubiegać się studenci II, III, IV i V roku studiów stacjonarnych /studiów dziennych/, zamieszkali na terenie wiejskim na obszarze powiatów: ziemskiego tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego, kształcący się w uczelniach państwowych i prywatnych na terenie miasta Tarnowa. W ramach projektu przewiduje się przyznanie 50 stypendiów, każde po 200 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy – w sumie dla studenta kwalifikującego się do otrzymania stypendium przyznane zostanie 1800 zł brutto, wypłacone w dwóch transzach po 900 zł w okresie od 1 do 30 listopada 2007 r.

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów z projektu pn. „Droga do sukcesu” - stypendium Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego” określa regulamin. Formularz wniosku i regulamin można pobrać ze strony www.fundacjatarnowskiego.org.pl.

Dodatkowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów uzyskać można u koordynatora projektu – Ewy Golec, e-mail:egolec@gmail.com, tel. 0698659725.

Źródło: Fundacja im. Hetmana Tarnowskiego

Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego rozpoczęła realizację projektu pn. „Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Jana Tarnowskiego”, finansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów pochodzących z terenów wiejskich poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Obecnie prowadzony jest nabór wniosków o stypendium i trwał on będzie do 15 października. Wnioski przyjmowane są od wtorku do czwartku w godzinach: od 14.00 do 17.00 w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów lub pocztą (decyduje data wpływu wniosku do Fundacji). Rozpatrywane będą wyłączne wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i złożone w terminie. O stypendia mogą ubiegać się studenci II, III, IV i V roku studiów stacjonarnych /studiów dziennych/, zamieszkali na terenie wiejskim na obszarze powiatów: ziemskiego tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego, kształcący się w uczelniach państwowych i prywatnych na terenie miasta Tarnowa. W ramach projektu przewiduje się przyznanie 50 stypendiów, każde po 200 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy – w sumie dla studenta kwalifikującego się do otrzymania stypendium przyznane zostanie 1800 zł brutto, wypłacone w dwóch transzach po 900 zł w okresie od 1 do 30 listopada 2007 r. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów z projektu pn. „Droga do sukcesu” - stypendium Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego” określa regulamin. Formularz wniosku i regulamin można pobrać ze strony www.fundacjatarnowskiego.org.pl. Dodatkowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów uzyskać można u koordynatora projektu – Ewy Golec, e-mail:egolec@gmail.com, tel. 0698659725. Źródło: Fundacja im. Hetmana Tarnowskiego