Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Droga wojewódzka będzie remontowana

Droga wojewódzka będzie remontowana

Droga wojewódzka będzie remontowana

Na zaproszenie Wójta Gminy, w Szczucinie odbyło się spotkanie Posła Na Sejm RP Bogusława Sobczaka, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Sobczaka, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorza Stecha z Janem Sipiorem Wójtem Gminy Szczucin i Wiesławem Krajewskim Starostą Dąbrowskim.

Spotkanie miało na celu zainteresowanie władz wojewódzkich problemem złego stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 982 od Szczucina do granic województwa.

- Wiosną przystąpimy do remontu odcinka uznanego przez władzę gminy Szczucin za najbardziej niebezpieczny. Podjęte zostaną też prace przy budowie chodników oraz - w ramach prac wiosennych - usunięta zostanie kilkudziesięciometrowa wada wykonawcza drogi związana z pozostawieniem między istniejącym chodnikiem a jezdnią niebezpiecznego dla kierowców nieutwardzonego pasa jezdni - takie zapewnienie – dotyczące drogi wojewódzkiej nr 982 - złożył wicemarszałek Wojciech Bosak podczas rozmów samorządowych w powiecie dąbrowskim.

Podczas spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski poruszył temat rozbudowy i modernizacji drogi powiatowej K1303 Zawierzbie – Kozłów – Szczucin tzw. nadwiślańskiej od południowej strony rzeki Wisły, czyli od granicy z drogą wojewódzką nr 982 poprzez gminy Szczucin, Mędrzechów, Bolesław i Gręboszów z przeprawą mostową na rzece Dunajec w miejscowości Siedliszowice, w kierunku Krakowa. Tę drogę chcielibyśmy potraktować jako drogę strategiczną, łączącą dwa województwa i kilka powiatów. – mówi Starosta.

- Dotychczas Małopolska wzorowo wykorzystywała środki zewnętrzne na budowę i modernizację dróg. Wciąż jednak dużo jest do zrobienia w całym regionie. Unia Europejska naciska zaś na Polskę, aby ograniczyć ilość środków wydawanych na inwestycje m.in. drogowe i przeznaczyć je na cele zgodne z innymi priorytetami unijnej polityki, m.in. z priorytetami Strategii Lizbońskiej - mówił podczas spotkania wicemarszałek Bosak.
Starosta przedstawił także koncepcję wypracowaną podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odnośnie przygotowania wieloletniego planu działania w zakresie melioracji urządzeń wodnych w trzech obszarach działania: inwestycji, remontów bieżących oraz konserwacji. Zadania te zostaną umieszczone w Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego, co pozwoli na ubieganie się o środki z funduszy europejskich.

Wicemarszałek podkreślił, że powiat dąbrowski zostanie zasilony dodatkowymi środkami finansowymi z budżetu państwa przeznaczonymi na remont i modernizację infrastruktury wodnej. Bosak mówił także o konieczności stworzenia na terenie powiatu dąbrowskiego ewidencji zasobów melioracyjnych.

Źródło: www.malopolskie.pl

Na zaproszenie Wójta Gminy, w Szczucinie odbyło się spotkanie Posła Na Sejm RP Bogusława Sobczaka, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Sobczaka, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorza Stecha z Janem Sipiorem Wójtem Gminy Szczucin i Wiesławem Krajewskim Starostą Dąbrowskim. Spotkanie miało na celu zainteresowanie władz wojewódzkich problemem złego stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 982 od Szczucina do granic województwa. - Wiosną przystąpimy do remontu odcinka uznanego przez władzę gminy Szczucin za najbardziej niebezpieczny. Podjęte zostaną też prace przy budowie chodników oraz - w ramach prac wiosennych - usunięta zostanie kilkudziesięciometrowa wada wykonawcza drogi związana z pozostawieniem między istniejącym chodnikiem a jezdnią niebezpiecznego dla kierowców nieutwardzonego pasa jezdni - takie zapewnienie – dotyczące drogi wojewódzkiej nr 982 - złożył wicemarszałek Wojciech Bosak podczas rozmów samorządowych w powiecie dąbrowskim. Podczas spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski poruszył temat rozbudowy i modernizacji drogi powiatowej K1303 Zawierzbie – Kozłów – Szczucin tzw. nadwiślańskiej od południowej strony rzeki Wisły, czyli od granicy z drogą wojewódzką nr 982 poprzez gminy Szczucin, Mędrzechów, Bolesław i Gręboszów z przeprawą mostową na rzece Dunajec w miejscowości Siedliszowice, w kierunku Krakowa. Tę drogę chcielibyśmy potraktować jako drogę strategiczną, łączącą dwa województwa i kilka powiatów. – mówi Starosta. - Dotychczas Małopolska wzorowo wykorzystywała środki zewnętrzne na budowę i modernizację dróg. Wciąż jednak dużo jest do zrobienia w całym regionie. Unia Europejska naciska zaś na Polskę, aby ograniczyć ilość środków wydawanych na inwestycje m.in. drogowe i przeznaczyć je na cele zgodne z innymi priorytetami unijnej polityki, m.in. z priorytetami Strategii Lizbońskiej - mówił podczas spotkania wicemarszałek Bosak.Starosta przedstawił także koncepcję wypracowaną podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odnośnie przygotowania wieloletniego planu działania w zakresie melioracji urządzeń wodnych w trzech obszarach działania: inwestycji, remontów bieżących oraz konserwacji. Zadania te zostaną umieszczone w Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego, co pozwoli na ubieganie się o środki z funduszy europejskich. Wicemarszałek podkreślił, że powiat dąbrowski zostanie zasilony dodatkowymi środkami finansowymi z budżetu państwa przeznaczonymi na remont i modernizację infrastruktury wodnej. Bosak mówił także o konieczności stworzenia na terenie powiatu dąbrowskiego ewidencji zasobów melioracyjnych. Źródło: www.malopolskie.pl