Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dyrektor ZOZ dementuje informacje medialne

Dyrektor ZOZ dementuje informacje medialne

Dyrektor ZOZ dementuje informacje medialne

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zamieszcza poniżej informację Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej odnoszącą się do nagłośnionego medialnie konfliktu pomiędzy ratownikami medycznymi a Dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Kierownictwem Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć.

W związku z problemami związanymi z ratownikami medycznymi w Naszym Zakładzie a nagłośnionymi medialnie przez Komisję Zakładową Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego przedstawiam następującą informację.

Zaistniała sytuacja pomiędzy kierownictwem Zakładu a ratownikami medycznymi nie miała i nie ma wpływu na jakość i poziom udzielanych świadczeń medycznych oraz na terminowość wyjazdów Karetek Pogotowia Ratunkowego do wezwań. Nie ma też wpływu na czas podjęcia transportu medycznego szpitalnego.

Konflikt pomiędzy ratownikami medycznymi a Dyrekcją Zakładu i Kierownictwem Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć powstał w styczniu 2014 roku, kiedy to została zmniejszona obsada pracowników Izby Przyjęć o jeden etat sanitariusza (z 5 etatów do 4 etatów). Zmniejszenie się liczby sanitariuszy nie pozwoliło na całodobowe obsadzenie sanitariuszy w obrębie Izby Przyjęć. Kierownictwo Zakładu dokonało analizy obciążenia pracą pracowników zatrudnionych w Izbie Przyjęć i na tej podstawie Dyrektor medyczny wydał zarządzenie obligujące ratowników medycznych do efektywnej pomocy na nocnej zmianie w ramach czynności przypisanych w Regulaminie do Izby Przyjęć. Szczegółowe obciążenie pracą pracowników Pogotowia Ratunkowego, Izby Przyjęć i Opieki Całodobowej przedstawiłam w trakcie Sesji Rady Powiatu 17 kwietnia oraz w przekazanej do wiadomości m.in. Panu Staroście odpowiedzi Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

Ratownicy medyczni zatrudnieni są w Naszym Zakładzie w dwóch komórkach organizacyjnych podlegających jednemu kierownikowi i jest to Pogotowie Ratunkowe dysponujące Karetką Specjalistyczną (S) stacjonującą w Dąbrowie Tarnowskiej i Karetką Podstawową (P) stacjonującą w Szczucinie oraz w Izbie Przyjęć w tym przy zabezpieczeniu transportów szpitalnych. System pracy w Pogotowiu Ratunkowym określony jest odrębnymi przepisami i nie jest w żadnym przypadku związany z zaistniałym konflikcie.

W obowiązujących od lat zakresach czynności ratowników medycznych jest zapis iż są pracownikami Izby Przyjęć, lecz ten punkt nie był uszczegółowiony, został więc w związku z wieloma niedopowiedzeniami, doprecyzowany w nowym zakresie czynności.

Podkreślam, iż doprecyzowane czynności w Izbie Przyjęć w nowym zakresie czynności wykonywane mają być jedynie w trakcie braku jakiegokolwiek zlecenia na transport szpitalny i jedynie w nocy pomoc przy zabezpieczeniu odzieży pacjenta lub przy transporcie zwłok.

Dementuję więc wszystkie niedomówienia i nieścisłości nagłośnione przez Ratowników Medycznych w mediach (TV, Radio, prasę)

- Nie jest prawdą, że ratownicy w trakcie pracy w Pogotowiu Ratunkowym są zmuszani do wykonywania innych czynności w Izbie Przyjęć, co zagraża życiu i zdrowiu pacjenta, bo opóźnia wyjazd do wezwania na ratunek,

-nie jest prawdą, że ratownicy w trakcie pracy w Izbie Przyjęć, w nowym zakresie czynności mają dopisane dodatkowe czynności wcześniej nie obowiązujące w regulaminie wewnętrznym Izby Przyjęć,

- nie jest prawdą, że przez całą dobę mają sami ( dwóch ratowników) wywozić zwłoki do Pro Morte, jak wynikałoby z przekazu telewizyjnego a jedynie winni są na nocnej zmianie pomagać pracownikowi gospodarczemu przy wywozie zwłok, drogą wewnętrzną szpitala. Na przestrzeni stycznia i lutego wykonano w ciągu 4 nocy 6 transportów na 59 dni. Natomiast na 71 dni (od 1 stycznia do 13 marca 2014 r) wykonano 17 transportów w godzinach od 23.00 do 7.00 , czyli średnio na nocnej zmianie wykonano 0,2 transportu szpitalnego.

- nie jest prawdą, że współdziałanie i współpraca z personelem pielęgniarskim i lekarskim w trakcie udzielania świadczenia medycznego w Izbie Przyjęć ma jakikolwiek wpływ na opóźnienie transportu szpitalnego pacjenta, gdyż obowiązujące procedury transportu pacjenta przyjęte w Szpitalu wykluczają taką możliwość.

- nie jest prawdą, że ratownicy medyczni zostali zmuszeni do odnoszenia całą dobę odzieży pacjentów z Izby Przyjęć do oddalonego lokalizacyjnie magazynu odzieży, gdyż od 2007 roku w obrębie korytarza wewnętrznego Izby są umieszczone szafy, do których sporadycznie składana jest odzież pacjenta. I w tym przypadku chodzi o pomoc personelowi w nocy w zabezpieczeniu mienia pacjentów przed zagubieniem czy też kradzieżą co już miało miejsce.

Jednocześnie informuję, iż za wyjątkiem 2 ratowników medycznych, pozostali podpisali znowelizowane zakresy czynności.

W kwestii ustalania obsady zespołów Ratownictwa Medycznego, informuję, że pomimo obowiązywania Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 2006 roku, w której to ustala się minimalna normę zatrudnienia na poziomie 3 osób w Karetce Specjalistycznej i 2 osób w Karetce Podstawowej, do chwili obecnej skład naszych zespołów to 4 osoby w Karetce Specjalistycznej i 3 osoby w Karetce Podstawowej. Zmiana zasad funkcjonowania Systemu Ratownictwa Medycznego oraz trudności finansowe Zakładu muszą być podstawą do rozważania zmian organizacyjnych. Jedynie na tym etapie w lutym trwały wewnętrzne rozmowy kierownictwa a następnie poruszyłam ten temat na spotkaniu z pracownikami Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć, gdzie wstępnie przy uwzględnieniu argumentów ratowników medycznych przyjęłam skład zespołów wyjazdowych na poziomie 3 osób w Karetce „S” i 3 osób w Karetce „P”. System ten może za funkcjonować od 1 lipca 2014 roku po wyłonieniu nowego podmiotu do zabezpieczenia świadczeń medycznych i transportu sanitarnego.

Natomiast w sprawie wnioskowanych podwyżek przez wszystkie związki zawodowe oraz pracowników nie należących do związków zawodowych, które są przedmiotem sporu zbiorowego Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych (żądanie 800 zł podwyżki) oraz Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego (żądanie 1000 zł podwyżki), informuję, że sytuacja finansowa Zakładu na dzień dzisiejszy nie pozwala na spełnienie wszystkich oczekiwań, natomiast trwają prace nad możliwością uwzględnienia chociaż częściowych roszczeń i ustalenia ich zasad oraz terminu, bez narażenia Zakładu na konieczność przekształceń formy prawnej funkcjonowania”.

Teresa Kopczyńska

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zamieszcza poniżej informację Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej odnoszącą się do nagłośnionego medialnie konfliktu pomiędzy ratownikami medycznymi a Dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Kierownictwem Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć. „W związku z problemami związanymi z ratownikami medycznymi w Naszym Zakładzie a nagłośnionymi medialnie przez Komisję Zakładową Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego przedstawiam następującą informację. Zaistniała sytuacja pomiędzy kierownictwem Zakładu a ratownikami medycznymi nie miała i nie ma wpływu na jakość i poziom udzielanych świadczeń medycznych oraz na terminowość wyjazdów Karetek Pogotowia Ratunkowego do wezwań. Nie ma też wpływu na czas podjęcia transportu medycznego szpitalnego. Konflikt pomiędzy ratownikami medycznymi a Dyrekcją Zakładu i Kierownictwem Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć powstał w styczniu 2014 roku, kiedy to została zmniejszona obsada pracowników Izby Przyjęć o jeden etat sanitariusza (z 5 etatów do 4 etatów). Zmniejszenie się liczby sanitariuszy nie pozwoliło na całodobowe obsadzenie sanitariuszy w obrębie Izby Przyjęć. Kierownictwo Zakładu dokonało analizy obciążenia pracą pracowników zatrudnionych w Izbie Przyjęć i na tej podstawie Dyrektor medyczny wydał zarządzenie obligujące ratowników medycznych do efektywnej pomocy na nocnej zmianie w ramach czynności przypisanych w Regulaminie do Izby Przyjęć. Szczegółowe obciążenie pracą pracowników Pogotowia Ratunkowego, Izby Przyjęć i Opieki Całodobowej przedstawiłam w trakcie Sesji Rady Powiatu 17 kwietnia oraz w przekazanej do wiadomości m.in. Panu Staroście odpowiedzi Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Ratownicy medyczni zatrudnieni są w Naszym Zakładzie w dwóch komórkach organizacyjnych podlegających jednemu kierownikowi i jest to Pogotowie Ratunkowe dysponujące Karetką Specjalistyczną (S) stacjonującą w Dąbrowie Tarnowskiej i Karetką Podstawową (P) stacjonującą w Szczucinie oraz w Izbie Przyjęć w tym przy zabezpieczeniu transportów szpitalnych. System pracy w Pogotowiu Ratunkowym określony jest odrębnymi przepisami i nie jest w żadnym przypadku związany z zaistniałym konflikcie. W obowiązujących od lat zakresach czynności ratowników medycznych jest zapis iż są pracownikami Izby Przyjęć, lecz ten punkt nie był uszczegółowiony, został więc w związku z wieloma niedopowiedzeniami, doprecyzowany w nowym zakresie czynności. Podkreślam, iż doprecyzowane czynności w Izbie Przyjęć w nowym zakresie czynności wykonywane mają być jedynie w trakcie braku jakiegokolwiek zlecenia na transport szpitalny i jedynie w nocy pomoc przy zabezpieczeniu odzieży pacjenta lub przy transporcie zwłok. Dementuję więc wszystkie niedomówienia i nieścisłości nagłośnione przez Ratowników Medycznych w mediach (TV, Radio, prasę) - Nie jest prawdą, że ratownicy w trakcie pracy w Pogotowiu Ratunkowym są zmuszani do wykonywania innych czynności w Izbie Przyjęć, co zagraża życiu i zdrowiu pacjenta, bo opóźnia wyjazd do wezwania na ratunek, -nie jest prawdą, że ratownicy w trakcie pracy w Izbie Przyjęć, w nowym zakresie czynności mają dopisane dodatkowe czynności wcześniej nie obowiązujące w regulaminie wewnętrznym Izby Przyjęć, - nie jest prawdą, że przez całą dobę mają sami ( dwóch ratowników) wywozić zwłoki do Pro Morte, jak wynikałoby z przekazu telewizyjnego a jedynie winni są na nocnej zmianie pomagać pracownikowi gospodarczemu przy wywozie zwłok, drogą wewnętrzną szpitala. Na przestrzeni stycznia i lutego wykonano w ciągu 4 nocy 6 transportów na 59 dni. Natomiast na 71 dni (od 1 stycznia do 13 marca 2014 r) wykonano 17 transportów w godzinach od 23.00 do 7.00 , czyli średnio na nocnej zmianie wykonano 0,2 transportu szpitalnego. - nie jest prawdą, że współdziałanie i współpraca z personelem pielęgniarskim i lekarskim w trakcie udzielania świadczenia medycznego w Izbie Przyjęć ma jakikolwiek wpływ na opóźnienie transportu szpitalnego pacjenta, gdyż obowiązujące procedury transportu pacjenta przyjęte w Szpitalu wykluczają taką możliwość. - nie jest prawdą, że ratownicy medyczni zostali zmuszeni do odnoszenia całą dobę odzieży pacjentów z Izby Przyjęć do oddalonego lokalizacyjnie magazynu odzieży, gdyż od 2007 roku w obrębie korytarza wewnętrznego Izby są umieszczone szafy, do których sporadycznie składana jest odzież pacjenta. I w tym przypadku chodzi o pomoc personelowi w nocy w zabezpieczeniu mienia pacjentów przed zagubieniem czy też kradzieżą co już miało miejsce. Jednocześnie informuję, iż za wyjątkiem 2 ratowników medycznych, pozostali podpisali znowelizowane zakresy czynności. W kwestii ustalania obsady zespołów Ratownictwa Medycznego, informuję, że pomimo obowiązywania Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 2006 roku, w której to ustala się minimalna normę zatrudnienia na poziomie 3 osób w Karetce Specjalistycznej i 2 osób w Karetce Podstawowej, do chwili obecnej skład naszych zespołów to 4 osoby w Karetce Specjalistycznej i 3 osoby w Karetce Podstawowej. Zmiana zasad funkcjonowania Systemu Ratownictwa Medycznego oraz trudności finansowe Zakładu muszą być podstawą do rozważania zmian organizacyjnych. Jedynie na tym etapie w lutym trwały wewnętrzne rozmowy kierownictwa a następnie poruszyłam ten temat na spotkaniu z pracownikami Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć, gdzie wstępnie przy uwzględnieniu argumentów ratowników medycznych przyjęłam skład zespołów wyjazdowych na poziomie 3 osób w Karetce „S” i 3 osób w Karetce „P”. System ten może za funkcjonować od 1 lipca 2014 roku po wyłonieniu nowego podmiotu do zabezpieczenia świadczeń medycznych i transportu sanitarnego. Natomiast w sprawie wnioskowanych podwyżek przez wszystkie związki zawodowe oraz pracowników nie należących do związków zawodowych, które są przedmiotem sporu zbiorowego Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych (żądanie 800 zł podwyżki) oraz Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego (żądanie 1000 zł podwyżki), informuję, że sytuacja finansowa Zakładu na dzień dzisiejszy nie pozwala na spełnienie wszystkich oczekiwań, natomiast trwają prace nad możliwością uwzględnienia chociaż częściowych roszczeń i ustalenia ich zasad oraz terminu, bez narażenia Zakładu na konieczność przekształceń formy prawnej funkcjonowania”. Teresa Kopczyńska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej