Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

Stowarzyszanie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej zostało zarejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5.06.2001r. Organizacją Pożytku Publicznego jest od dnia 12.11.2008r.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, osobowego i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Ponadto przyczynia się do rozwoju edukacji, oświaty, wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz do rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Stowarzyszenie to, czynnie wspiera organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku.

Prowadzi działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktywnie współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

Wśród osiągnięć Stowarzyszenia należy wymienić uruchomienie w roku 2004 Warsztatów Terapii Zajęciowej, których działalność do roku 2006 była finansowana w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywanych dla Powiatu Dąbrowskiego, a od 2007 roku w kosztach partycypuje Powiat Dąbrowski w oparciu o własne środki budżetowe.
Łącznie na działalność WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2004 – 2010 Powiat Dąbrowski przeznaczył kwotę 232.718,00 zł.

W roku 2008 z inicjatywy Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" uruchomiono Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej, z siedzibą w Szarwarku, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Dąbrowskiego, w dniu 10 lipca 2008 roku.

Uruchomienie Ośrodka możliwe było dzięki dotacji Powiatu Dąbrowskiego, przekazanej z własnych środków budżetowych.
W okresie od 2008 – 2010 roku na działalność Ośrodka przeznaczono łącznie dotacje w wysokości 770.445,24 zł.

W ramach kolejnej inicjatywy, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń", pragnąc zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych i objąć opieką specjalistyczną oraz pomocą te osoby, które kończą 25 lat i nie mogą przebywać w ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, podjęło starania o uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy.
W tym celu Stowarzyszenie wystąpiło z propozycją zaadaptowania na ŚDS, budynku byłej szkoły podstawowej na terenie Gminy Olesno. Aktualnie po uzyskaniu zgody władz Gminy Olesno, trwają prace merytoryczne, polegające na opracowaniu kosztorysów i planów przestrzennych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" brało udział w III Małopolskich Targach Organizacji Pozarządowych, gdzie zdobyło nagrodę główną Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepiej prezentującej się organizacji, ponadto organizowało półkolonię dla dzieci niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Stowarzyszenie było organizatorem Drogi Krzyżowej w Kościele pw. Wszystkich Świętych, Jesiennego Pikniku Integracyjnego oraz Majowego Festynu Integracyjnego, jak również organizowało w latach 2008-2010 Dąbrowską Wielkanoc.

W latach 2009 – 2010 zorganizowało zbiórkę materiałów opatrunkowych, środków higienicznych i farmaceutycznych dla dzieci obłożnie chorych.

Stowarzyszanie „Pomocna Dłoń" szczyci się coroczną organizacją balów karnawałowych, kiermaszów przedświątecznych z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, jak również organizacją obchodów Dnia Matki, Integracyjnych Pikników Wędkarskich nad Zalewem w Narożnikach oraz spotkań integracyjnych dla dzieci z powiatu dąbrowskiego z okazji Dnia Dziecka.

Stowarzyszanie uczestniczy w Dożynkach Powiatowych i Targach Gospodarczych oraz organizuje zabawy andrzejkowe dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Ważną inicjatywą Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" - Barbary Sobeckiej – Mikos jest nawiązanie współpracy z samorządem Wschodniej Flandrii z Prowincji Belgii.

Delegacja tegoż samorządu odwiedziła Powiat Dąbrowski 4 października br., goszcząc u Starosty Powiatu Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego oraz na WTZ.
Celem wizyty było nawiązanie współpracy samorządowców z Belgii ze Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej m.in. dotyczących organizacji zakładów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń" przypisać należy wiele zasług i dokonań w dziedzinie integracji osób niepełnosprawnych, promocji ich sukcesów, twórczości, a także w obszarze edukacji społeczeństwa i podnoszenia kultury życia społecznego.

Słowa uznania należą się również za gotowość i otwartość dla Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń", za współpracę z jednostkami organizacyjnymi samorządów, w szczególności z obszaru Powiatu Dąbrowskiego.
Tworzą go, ofiarnie, energicznie i z pełnym poświęceniem, działające na rzecz Stowarzyszenia: Prezes Barbara Sobecka – Mikos, Wiceprezes Stanisława Jastrząb, Sekretarz Bogusława Molak, Skarbnik Halina Sarat oraz członkini Natalia Kijowska.

Stowarzyszanie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej zostało zarejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5.06.2001r. Organizacją Pożytku Publicznego jest od dnia 12.11.2008r.Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, osobowego i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Ponadto przyczynia się do rozwoju edukacji, oświaty, wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz do rozwoju kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie to, czynnie wspiera organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku. Prowadzi działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktywnie współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych. Wśród osiągnięć Stowarzyszenia należy wymienić uruchomienie w roku 2004 Warsztatów Terapii Zajęciowej, których działalność do roku 2006 była finansowana w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywanych dla Powiatu Dąbrowskiego, a od 2007 roku w kosztach partycypuje Powiat Dąbrowski w oparciu o własne środki budżetowe.Łącznie na działalność WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2004 – 2010 Powiat Dąbrowski przeznaczył kwotę 232.718,00 zł. W roku 2008 z inicjatywy Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" uruchomiono Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej, z siedzibą w Szarwarku, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Dąbrowskiego, w dniu 10 lipca 2008 roku. Uruchomienie Ośrodka możliwe było dzięki dotacji Powiatu Dąbrowskiego, przekazanej z własnych środków budżetowych.W okresie od 2008 – 2010 roku na działalność Ośrodka przeznaczono łącznie dotacje w wysokości 770.445,24 zł. W ramach kolejnej inicjatywy, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń", pragnąc zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych i objąć opieką specjalistyczną oraz pomocą te osoby, które kończą 25 lat i nie mogą przebywać w ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego, podjęło starania o uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy.W tym celu Stowarzyszenie wystąpiło z propozycją zaadaptowania na ŚDS, budynku byłej szkoły podstawowej na terenie Gminy Olesno. Aktualnie po uzyskaniu zgody władz Gminy Olesno, trwają prace merytoryczne, polegające na opracowaniu kosztorysów i planów przestrzennych. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" brało udział w III Małopolskich Targach Organizacji Pozarządowych, gdzie zdobyło nagrodę główną Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepiej prezentującej się organizacji, ponadto organizowało półkolonię dla dzieci niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie było organizatorem Drogi Krzyżowej w Kościele pw. Wszystkich Świętych, Jesiennego Pikniku Integracyjnego oraz Majowego Festynu Integracyjnego, jak również organizowało w latach 2008-2010 Dąbrowską Wielkanoc. W latach 2009 – 2010 zorganizowało zbiórkę materiałów opatrunkowych, środków higienicznych i farmaceutycznych dla dzieci obłożnie chorych. Stowarzyszanie „Pomocna Dłoń" szczyci się coroczną organizacją balów karnawałowych, kiermaszów przedświątecznych z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, jak również organizacją obchodów Dnia Matki, Integracyjnych Pikników Wędkarskich nad Zalewem w Narożnikach oraz spotkań integracyjnych dla dzieci z powiatu dąbrowskiego z okazji Dnia Dziecka. Stowarzyszanie uczestniczy w Dożynkach Powiatowych i Targach Gospodarczych oraz organizuje zabawy andrzejkowe dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Ważną inicjatywą Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" - Barbary Sobeckiej – Mikos jest nawiązanie współpracy z samorządem Wschodniej Flandrii z Prowincji Belgii. Delegacja tegoż samorządu odwiedziła Powiat Dąbrowski 4 października br., goszcząc u Starosty Powiatu Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego oraz na WTZ.Celem wizyty było nawiązanie współpracy samorządowców z Belgii ze Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej m.in. dotyczących organizacji zakładów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń" przypisać należy wiele zasług i dokonań w dziedzinie integracji osób niepełnosprawnych, promocji ich sukcesów, twórczości, a także w obszarze edukacji społeczeństwa i podnoszenia kultury życia społecznego. Słowa uznania należą się również za gotowość i otwartość dla Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń", za współpracę z jednostkami organizacyjnymi samorządów, w szczególności z obszaru Powiatu Dąbrowskiego.Tworzą go, ofiarnie, energicznie i z pełnym poświęceniem, działające na rzecz Stowarzyszenia: Prezes Barbara Sobecka – Mikos, Wiceprezes Stanisława Jastrząb, Sekretarz Bogusława Molak, Skarbnik Halina Sarat oraz członkini Natalia Kijowska.