Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Dziennikarze polonijni w powiecie dąbrowskim

Dziennikarze polonijni w powiecie dąbrowskim

Dziennikarze polonijni w powiecie dąbrowskim

Podczas odbywającego się XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych „Tarnów – Małopolska 2008” 12 września 2008r. dziennikarze polonijni odwiedzili Powiśle Dąbrowskie. Do Powiatu Dąbrowskiego przybyło około 150 dziennikarzy z całego świata m.in. Australii. Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja mediów krajowych.

Program pobytu w Powiecie Dąbrowskim przebiegał pod tytułem: „Związki kulturowe i cywilizacyjne środowisk polonijnych z krajem na przykładzie Powiśla Dąbrowskiego” i rozpoczął się od zobaczenia jednej z najpiękniejszych miejscowości tzw. „Malowanej Wsi Zalipie.” Wizyta w Zalipiu rozpoczęła się od zwiedzenia kościoła pw. Św. Józefa, którego wnętrze pomalowane jest w zalipiańskie motywy. Przybyłych gości powitał Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec. Dziennikarze zobaczyli również Dom Malarek, gdzie mogli na żywo zobaczyć pracę malarek jak również zwiedzili Muzeum Felicji Curyłowej. Kolejny punkt programu odbył się w Gręboszowie. Polonusi zatrzymali się pod pomnikiem mjr Henryka Sucharskiego. Następnie udali się do Izby Pamięci mjr Henryka Sucharskiego w Szkole Podstawowej w Gręboszowie, gdzie wysłuchali krótkiej historii o jego życiu.
Przejeżdżając przez Gminę Bolesław i Mędrzechów dziennikarze mogli podziwiać piękne widoki rolniczego krajobrazu.

Główny punkt pobytu w Powiecie Dąbrowskim to prezentacja koncepcji utworzenia Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w zespole dworsko – parkowym w Brniu. W zabytkowym dworku w zespole dworsko – parkowym w Brniu odbył się poczęstunek i spotkanie dziennikarzy z władzami samorządu powiatowego i samorządów gminnych a także parlamentarzystami, dyrektorami instytucji i szkół oraz mieszkańcami powiatu. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie odbyła się konferencja. W spotkaniu uczestniczyli Parlamentarzyści Jacek Pilch i Edward Czesak, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia Forum Mediów Polonijnych Stanisław Lis, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk, radni Rady Powiatu i gmin, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, dyrektorzy szkół i instytucji i inni zaproszeni goście.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zaprezentował zebranym koncepcję utworzenia instytucji kultury „Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Utworzenie tego typu ośrodka związane jest z emigracją naszych rodaków za granicę kraju. Powiśle Dąbrowskie już od XIX wieku jest terenem o dużej emigracji. Proces ten nasilił się na początku XX w. Głównym kierunkiem emigracji były Stany Zjednoczone, RFN, Kanada. W ostatnich kilku latach dominują wyjazdy do krajów Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania). Rodacy z terenów naszego regionu pomimo upływu wielu lat pobytu poza granicami Polski nadal zachowują silne więzi ze swoją „Małą Ojczyzną”. Mając to na uwadze oraz olbrzymi potencjał tkwiący w Polonii, Samorząd Powiatu Dąbrowskiego zainicjował powstanie ośrodka współpracy z Polonią, którego brak na tym terenie jest szczególnie dostrzegalny. Centrum Polonii będzie miejscem spotkań, prowadzenia działalności kulturalnej, przekazywania tradycji i nawiązywania dalszej współpracy zarówno kulturalnej jak i gospodarczej. Na działalność tego właśnie ośrodka przeznaczony został przepiękny zabytkowy zespół dworsko – parkowy w Brniu. Projekt utworzenia miejsca skupiającego Polonię łączy w sobie dwa aspekty, z jednej strony ratowanie przed całkowitą degradacją cennego zabytku, natomiast z drugiej strony wykorzystanie go na cele kulturalno – rekreacyjne i stworzenie ośrodka integrującego Polonię z całego świata.

Podczas swej prezentacji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił Honorowy Komitet Wspierający Rewaloryzację Zabytkowego Zespołu Dworsko – Parkowego w Brniu, który powołał w celu uzyskania dodatkowego wsparcia działań związanych z odnową zabytków breńskich.

Honorowy Komitet tworzą:
- Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,
- Marta Chrabąszcz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Jarosław Gęza – właściciel firmy Akcent Studio z Dąbrowy Tarnowskiej
- Jan Jaworski – członek Kongresu Polonii Amerykańskiej,
- Ryszard Jędraszek – Prezes Zakładu Produkcji Urządzeń Dźwignicowych S p. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej,
- Robert Kądzielawa – Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego,
- Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno,
- Roman Mosio – Prezes Firmy TANKPOL ze Szczucina,
- Paweł Sroka – dziennikarz TVP Kraków,
- Jolanta Stelmach – nauczyciel ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Lesław Wieczorek – Przewodniczący Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Barbara Wójcik – Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie.

Podczas konferencji odbyły się również prezentacje samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski zaprezentował główne cele i kierunki działań władz powiatowych określone w Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007 – 2013, związane z funkcjonowaniem oświaty, ochrony zdrowia, dróg publicznych i komunikacji, ochrony przeciwpowodziowej i związanych z tym inwestycji.

Na spotkaniu zaprezentowały się również: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Bolesław, Gmina Gręboszów, Gmina Mędrzechów, Gmina Szczucin.

W czasie spotkania dziennikarze polonijni zadawali pytania związane z prezentacją Centrum Polonii.

Kolejny punkt programu odbył się w Szczucinie, gdzie dziennikarze złożyli kwiaty pod Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie z okazji 69. rocznicy spalenia przez hitlerowców Szkoły Podstawowej w Szczucinie wraz ze znajdującymi się tam rannymi polskimi żołnierzami. W uroczystym złożeniu kwiatów udział wziął także Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys. Następnie udali się do Muzeum Drogownictwa. Po krótkim zwiedzaniu muzeum zobaczyli wystawę fotograficzną pt. „Szczucin – miejsce do życia i inwestowania” i występ artystyczny młodzieżowego zespołu ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, a także spotkali się z przedstawicielami szczucińskiego samorządu.

Pobyt w Gminie Radgoszcz odbył się nad zalewem w Narożnikach i rozpoczął się od przywitania przez Wójta Gminy Marka Lupę bochenkiem chleba i spotkania z Galicyjskimi Gospodarstwami Agroturystycznymi z Radgoszczy, które zaoferowały polonusom poczęstunek z tradycyjnych wiejskich dań. Dziennikarze mogli poczęstować się swojskim chlebem ze smalcem czy tradycyjną swojską kiełbasą. Dla gości odbył się także występ artystyczny przygotowany przez zespół młodzieżowy. Chętni mogli skorzystać z przejazdu bryczką.

Pobyt dziennikarzy polonijnych w Powiecie Dąbrowskim zakończył się w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Dziennikarze udali się do Smęgorzowa, gdzie spotkali się z władzami gminy i zobaczyli budowaną salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Przyjazd do Smęgorzowa miał swój cel. Budowana sala gimnastyczna jest owocem spotkań dziennikarzy polonijnych z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Początkiem. To dzięki tym spotkaniom i artykułach w prasie znalazła się osoba z Kanady, która zdecydowała się sfinansować część kosztów związanych z budową tej sali. Fundatorka Sali gimnastycznej Pani Stanisława Dulemba spotkała się z dziennikarzami. Pobyt w Smęgorzowie zakończył się wspólnym wieczorem integracyjnym.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego ma nadzieję, że dzięki pobytowi dziennikarzy polonijnych w Powiecie Dąbrowskim w Brniu uda się znaleźć osoby, które pomogą uratować zabytkowy zespół dworsko – parkowy w Brniu a także będą chętne do współpracy w zakresie działalności Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Podczas odbywającego się XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych „Tarnów – Małopolska 2008” 12 września 2008r. dziennikarze polonijni odwiedzili Powiśle Dąbrowskie. Do Powiatu Dąbrowskiego przybyło około 150 dziennikarzy z całego świata m.in. Australii. Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja mediów krajowych. Program pobytu w Powiecie Dąbrowskim przebiegał pod tytułem: „Związki kulturowe i cywilizacyjne środowisk polonijnych z krajem na przykładzie Powiśla Dąbrowskiego” i rozpoczął się od zobaczenia jednej z najpiękniejszych miejscowości tzw. „Malowanej Wsi Zalipie.” Wizyta w Zalipiu rozpoczęła się od zwiedzenia kościoła pw. Św. Józefa, którego wnętrze pomalowane jest w zalipiańskie motywy. Przybyłych gości powitał Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec. Dziennikarze zobaczyli również Dom Malarek, gdzie mogli na żywo zobaczyć pracę malarek jak również zwiedzili Muzeum Felicji Curyłowej. Kolejny punkt programu odbył się w Gręboszowie. Polonusi zatrzymali się pod pomnikiem mjr Henryka Sucharskiego. Następnie udali się do Izby Pamięci mjr Henryka Sucharskiego w Szkole Podstawowej w Gręboszowie, gdzie wysłuchali krótkiej historii o jego życiu. Przejeżdżając przez Gminę Bolesław i Mędrzechów dziennikarze mogli podziwiać piękne widoki rolniczego krajobrazu. Główny punkt pobytu w Powiecie Dąbrowskim to prezentacja koncepcji utworzenia Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w zespole dworsko – parkowym w Brniu. W zabytkowym dworku w zespole dworsko – parkowym w Brniu odbył się poczęstunek i spotkanie dziennikarzy z władzami samorządu powiatowego i samorządów gminnych a także parlamentarzystami, dyrektorami instytucji i szkół oraz mieszkańcami powiatu. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie odbyła się konferencja. W spotkaniu uczestniczyli Parlamentarzyści Jacek Pilch i Edward Czesak, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia Forum Mediów Polonijnych Stanisław Lis, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk, radni Rady Powiatu i gmin, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, dyrektorzy szkół i instytucji i inni zaproszeni goście. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski zaprezentował zebranym koncepcję utworzenia instytucji kultury „Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Utworzenie tego typu ośrodka związane jest z emigracją naszych rodaków za granicę kraju. Powiśle Dąbrowskie już od XIX wieku jest terenem o dużej emigracji. Proces ten nasilił się na początku XX w. Głównym kierunkiem emigracji były Stany Zjednoczone, RFN, Kanada. W ostatnich kilku latach dominują wyjazdy do krajów Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania). Rodacy z terenów naszego regionu pomimo upływu wielu lat pobytu poza granicami Polski nadal zachowują silne więzi ze swoją „Małą Ojczyzną”. Mając to na uwadze oraz olbrzymi potencjał tkwiący w Polonii, Samorząd Powiatu Dąbrowskiego zainicjował powstanie ośrodka współpracy z Polonią, którego brak na tym terenie jest szczególnie dostrzegalny. Centrum Polonii będzie miejscem spotkań, prowadzenia działalności kulturalnej, przekazywania tradycji i nawiązywania dalszej współpracy zarówno kulturalnej jak i gospodarczej. Na działalność tego właśnie ośrodka przeznaczony został przepiękny zabytkowy zespół dworsko – parkowy w Brniu. Projekt utworzenia miejsca skupiającego Polonię łączy w sobie dwa aspekty, z jednej strony ratowanie przed całkowitą degradacją cennego zabytku, natomiast z drugiej strony wykorzystanie go na cele kulturalno – rekreacyjne i stworzenie ośrodka integrującego Polonię z całego świata. Podczas swej prezentacji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił Honorowy Komitet Wspierający Rewaloryzację Zabytkowego Zespołu Dworsko – Parkowego w Brniu, który powołał w celu uzyskania dodatkowego wsparcia działań związanych z odnową zabytków breńskich. Honorowy Komitet tworzą: - Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, - Marta Chrabąszcz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, - Jarosław Gęza – właściciel firmy Akcent Studio z Dąbrowy Tarnowskiej - Jan Jaworski – członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, - Ryszard Jędraszek – Prezes Zakładu Produkcji Urządzeń Dźwignicowych S p. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej, - Robert Kądzielawa – Przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, - Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, - Roman Mosio – Prezes Firmy TANKPOL ze Szczucina, - Paweł Sroka – dziennikarz TVP Kraków, - Jolanta Stelmach – nauczyciel ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, - Lesław Wieczorek – Przewodniczący Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, - Barbara Wójcik – Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie. Podczas konferencji odbyły się również prezentacje samorządu powiatowego i samorządów gminnych. Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski zaprezentował główne cele i kierunki działań władz powiatowych określone w Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007 – 2013, związane z funkcjonowaniem oświaty, ochrony zdrowia, dróg publicznych i komunikacji, ochrony przeciwpowodziowej i związanych z tym inwestycji. Na spotkaniu zaprezentowały się również: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Bolesław, Gmina Gręboszów, Gmina Mędrzechów, Gmina Szczucin. W czasie spotkania dziennikarze polonijni zadawali pytania związane z prezentacją Centrum Polonii. Kolejny punkt programu odbył się w Szczucinie, gdzie dziennikarze złożyli kwiaty pod Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie z okazji 69. rocznicy spalenia przez hitlerowców Szkoły Podstawowej w Szczucinie wraz ze znajdującymi się tam rannymi polskimi żołnierzami. W uroczystym złożeniu kwiatów udział wziął także Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys. Następnie udali się do Muzeum Drogownictwa. Po krótkim zwiedzaniu muzeum zobaczyli wystawę fotograficzną pt. „Szczucin – miejsce do życia i inwestowania” i występ artystyczny młodzieżowego zespołu ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, a także spotkali się z przedstawicielami szczucińskiego samorządu. Pobyt w Gminie Radgoszcz odbył się nad zalewem w Narożnikach i rozpoczął się od przywitania przez Wójta Gminy Marka Lupę bochenkiem chleba i spotkania z Galicyjskimi Gospodarstwami Agroturystycznymi z Radgoszczy, które zaoferowały polonusom poczęstunek z tradycyjnych wiejskich dań. Dziennikarze mogli poczęstować się swojskim chlebem ze smalcem czy tradycyjną swojską kiełbasą. Dla gości odbył się także występ artystyczny przygotowany przez zespół młodzieżowy. Chętni mogli skorzystać z przejazdu bryczką. Pobyt dziennikarzy polonijnych w Powiecie Dąbrowskim zakończył się w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Dziennikarze udali się do Smęgorzowa, gdzie spotkali się z władzami gminy i zobaczyli budowaną salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Przyjazd do Smęgorzowa miał swój cel. Budowana sala gimnastyczna jest owocem spotkań dziennikarzy polonijnych z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Początkiem. To dzięki tym spotkaniom i artykułach w prasie znalazła się osoba z Kanady, która zdecydowała się sfinansować część kosztów związanych z budową tej sali. Fundatorka Sali gimnastycznej Pani Stanisława Dulemba spotkała się z dziennikarzami. Pobyt w Smęgorzowie zakończył się wspólnym wieczorem integracyjnym. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego ma nadzieję, że dzięki pobytowi dziennikarzy polonijnych w Powiecie Dąbrowskim w Brniu uda się znaleźć osoby, które pomogą uratować zabytkowy zespół dworsko – parkowy w Brniu a także będą chętne do współpracy w zakresie działalności Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.