Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „e-Urząd” w Starostwie Powiatowym

„e-Urząd” w Starostwie Powiatowym

„e-Urząd” w Starostwie Powiatowym

W maju br. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej podpisało umowę o uczestnictwie w projekcie „Zintegrowany System Informacji Publicznej i Zarządzania".
Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
We wrześniu zakończone zostaną ostatnie szkolenia i kolejnym etapem będzie testowe działanie systemu obiegu dokumentów oraz przygotowanie Starostwa Powiatowego do auditu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

Przedmiotem umowy realizowanej w ramach tego projektu jest:

- dostawa sprzętu informatycznego wraz z 50. zestawami z certyfikatem kwalifikowanym, oraz usługa:
- elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnętrznej,
- elektronicznej skrzynki podawczej,
- zarządzania BIP przez BIP Webserwer.pl,
- zarządzania poziomem zadowolenia klienta,
- zarządzania zasobami ludzkimi, a także
- wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, wraz z możliwością uzyskania właściwego certyfikatu.

W okresie wdrażania projektu opracowano karty procedur postępowania w procesach decyzyjnych oraz dokumentację zarządzania jakością.

Pracownicy Starostwa przeszli już szereg szkoleń w miejscu pracy, oraz kilkudniowe w Krakowie, obejmujące pełnomocników i audytorów wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

Zakończenie szkoleń i zbadanie w praktyce działania obiegu dokumentów w Urzędzie przewidziane jest na wrzesień br.
Celem tego auditu będzie stwierdzenie zgodności działania urzędu z przyjętymi procedurami oraz wydanie stosownego certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2008.

Celem podjętych działań jest właściwe przygotowanie się do momentu kiedy mieszkańcy powiatu, otrzymując nowe dowody osobiste wraz z elektronicznym podpisem, będą mogli załatwiać część spraw bez osobistego odwiedzania urzędu gdyż sprawy te będą mogli załatwić w „e-Urzędzie".

Partnerami tego projektu jest firma „WASKO" S.A. z/s w Gliwicach, firma Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. z/s w Krakowie oraz firma MGDF Bartłomiej Muzykiewicz z Krakowa.

W maju br. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej podpisało umowę o uczestnictwie w projekcie „Zintegrowany System Informacji Publicznej i Zarządzania".Projekt dofinansowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.We wrześniu zakończone zostaną ostatnie szkolenia i kolejnym etapem będzie testowe działanie systemu obiegu dokumentów oraz przygotowanie Starostwa Powiatowego do auditu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Przedmiotem umowy realizowanej w ramach tego projektu jest: - dostawa sprzętu informatycznego wraz z 50. zestawami z certyfikatem kwalifikowanym, oraz usługa:- elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnętrznej,- elektronicznej skrzynki podawczej,- zarządzania BIP przez BIP Webserwer.pl,- zarządzania poziomem zadowolenia klienta,- zarządzania zasobami ludzkimi, a także- wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, wraz z możliwością uzyskania właściwego certyfikatu. W okresie wdrażania projektu opracowano karty procedur postępowania w procesach decyzyjnych oraz dokumentację zarządzania jakością. Pracownicy Starostwa przeszli już szereg szkoleń w miejscu pracy, oraz kilkudniowe w Krakowie, obejmujące pełnomocników i audytorów wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Zakończenie szkoleń i zbadanie w praktyce działania obiegu dokumentów w Urzędzie przewidziane jest na wrzesień br.Celem tego auditu będzie stwierdzenie zgodności działania urzędu z przyjętymi procedurami oraz wydanie stosownego certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2008. Celem podjętych działań jest właściwe przygotowanie się do momentu kiedy mieszkańcy powiatu, otrzymując nowe dowody osobiste wraz z elektronicznym podpisem, będą mogli załatwiać część spraw bez osobistego odwiedzania urzędu gdyż sprawy te będą mogli załatwić w „e-Urzędzie". Partnerami tego projektu jest firma „WASKO" S.A. z/s w Gliwicach, firma Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. z/s w Krakowie oraz firma MGDF Bartłomiej Muzykiewicz z Krakowa.