Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Edukacja ekologiczna Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość”

Edukacja ekologiczna Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość”

Edukacja ekologiczna Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość”

W dniu 10 czerwca br. Wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, będący równocześnie Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość” wzięli udział w treningu w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Trening ten, przyjął formę jednodniowych, wyjazdowych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i miał miejsce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W trakcie treningu Uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp. Uczestniczyli
w projekcji 3D, w Muzeum Przyrodniczym oraz zwiedzili dostępne ekspozycje przyrodnicze. Następnie zwiedzili Jaskinię Łokietka jak i Jaskinię Ciemną oraz przeszli Szlakiem Niebieskim – Brama Krakowska, aby zakończyć spotkanie wspólnym grillowaniem na łonie natury. Uczestnicy Projektu mieli zorganizowany czas wolny oraz mieli możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych, atrakcji oferowanych przez Park Narodowy.

Charakter grupowy niniejszego wyjazdu miał nieoceniony wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych pomiędzy Uczestnikami Projektu. Pozwoliła zbudować jedność w grupie, poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem wyjazdu było przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania.

Powyższe zajęcia edukacyjne odbyły się w ramach treningu kompetencji
i umiejętności społecznych, którego założeniem było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Dla wszystkich Uczestników był on całkowicie bezpłatny. W trakcie treningu do dyspozycji Uczestników Projektu był pracownik socjalny oraz koordynator pieczy zastępczej, którzy mieli na celu, pokazać uczestnikom treningu jak szanować godności osoby i prawa do samostanowienia.

Źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

files/aktualnosci/2017/06_Czerwiec/23_Edukacja_ekologiczna_uczestnikow_projektu_Dobra_Przyszlosc/logo EFS.jpg

W dniu 10 czerwca br. Wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, będący równocześnie Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość” wzięli udział w treningu w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Trening ten, przyjął formę jednodniowych, wyjazdowych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i miał miejsce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Projekt „Dobra Przyszłość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W trakcie treningu Uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp. Uczestniczyli w projekcji 3D, w Muzeum Przyrodniczym oraz zwiedzili dostępne ekspozycje przyrodnicze. Następnie zwiedzili Jaskinię Łokietka jak i Jaskinię Ciemną oraz przeszli Szlakiem Niebieskim – Brama Krakowska, aby zakończyć spotkanie wspólnym grillowaniem na łonie natury. Uczestnicy Projektu mieli zorganizowany czas wolny oraz mieli możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych, atrakcji oferowanych przez Park Narodowy. Charakter grupowy niniejszego wyjazdu miał nieoceniony wymiar integracyjny. Taka forma wsparcia miała na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych pomiędzy Uczestnikami Projektu. Pozwoliła zbudować jedność w grupie, poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem wyjazdu było przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. Powyższe zajęcia edukacyjne odbyły się w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego założeniem było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Dla wszystkich Uczestników był on całkowicie bezpłatny. W trakcie treningu do dyspozycji Uczestników Projektu był pracownik socjalny oraz koordynator pieczy zastępczej, którzy mieli na celu, pokazać uczestnikom treningu jak szanować godności osoby i prawa do samostanowienia. Źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej