Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. "Efektywni na rynku pracy”

"Efektywni na rynku pracy”

Projekt „Efektywni na rynku pracy” skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych/biernych zawodowo, wymagających szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • powyżej 50 roku życia,
 • z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • długotrwale pozostające bez zatrudnienia,
 • niskich kwalifikacjach,
 • bierne zawodowo,
 • kobiety.

W ramach projektu będą realizowane usługi w postaci wsparcia doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, pośrednictwa pracy, szkoleń komputerowych i zawodowych, staży zawodowych.

Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski) są bez pracy/są osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • osoba powyżej 50 roku życia,
 • osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy),
 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoba posiadająca niskie kwalifikacje,
 • osoba bierna zawodowo,
 • kobieta.

W ramach projektu oferowane jest KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

 • wsparcie doradcy zawodowego,
 • naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI,
 • szkolenia komputerowe,
 • program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia,
 • stałe usługi pośrednika pracy.

Kiedy i gdzie można się zapisać?

Rekrutacja do projektu: październik 2020 rok – marzec 2021 rok.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.

TEL: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata
Mail:
malopolska@jcgroup.pl

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Projekt „Efektywni na rynku pracy” skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych/biernych zawodowo, wymagających szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy. W projekcie mogą wziąć udział osoby: powyżej 50 roku życia, z orzeczoną niepełnosprawnością, długotrwale pozostające bez zatrudnienia, niskich kwalifikacjach, bierne zawodowo, kobiety. W ramach projektu będą realizowane usługi w postaci wsparcia doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, pośrednictwa pracy, szkoleń komputerowych i zawodowych, staży zawodowych. Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski) Do kogo adresowany jest projekt? Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski) są bez pracy/są osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: osoba powyżej 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy), osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, osoba posiadająca niskie kwalifikacje, osoba bierna zawodowo, kobieta. W ramach projektu oferowane jest KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej: wsparcie doradcy zawodowego, naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI, szkolenia komputerowe, program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia, stałe usługi pośrednika pracy. Kiedy i gdzie można się zapisać? Rekrutacja do projektu: październik 2020 rok – marzec 2021 rok. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5. TEL: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata Mail: malopolska@jcgroup.pl J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz