Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Eko-konferencja w Tarnowie

Eko-konferencja w Tarnowie

Eko-konferencja w Tarnowie

W najbliższy piątek w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 odbędzie się niecodzienna konferencja poświęcona ekologii. "Ochrona środowiska wyzwaniem dla rozwoju" to konferencja, nad którą patronat objęli Karl-Heinz Florenz - przewodniczacy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczenstwa Żywnosci Parlamentu Europejskiego oraz Bruno Dethomas - ambasador, szef reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. W tarnowskim forum wezmą udział naukowcy, politycy, wysocy urzędnicy, przedstawiciele przemysłu, w tym również goście z Brukseli. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
<br<>Organizatorami konferencji jest Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i europarlamentarzysta Bogusław Sonik. W konferencji udział wezmą również posłowie Aleksander Grad, Jerzy Budnik i Andrzej Czerwiński. 
Celem cyklu piątkowych sesji semiaryjnych jest prowadzenie dyskusji o unijnych programach dot. ochrony środowiska, inicjatywach oraz instrumentach, a także analizowanie ich pod kątem możliwości, jakie stwarzają dla polskich partnerów. Na stronie interenetowej konferencji czytamy : "W Unii Europejskiej polityka ochrony środowiska jest stosunkowo młodym lecz jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy. Podejmowane działania opierają się na przekonaniu, że wysokie normy związane z ochroną środowiska pobudzają innowacyjność i służą rozwojowi społecznemu. Współpraca w tym obszarze ma na celu, w perspektywie długookresowej, podniesienie jakości życia i utrzymanie stałego wzrostu gospodarczego".

Otwarcie konferencji nastąpi o godzinie 10.00. Sesja I poświęcona będzie " Budowie partnerstwa publiczno-prywatnego dla programów NATURA2000; LIFE+ ". Na temat alternatywnych źródeł finansowania projektów dla ochrony cennych lub zagrożonych obszarów przyrody w Polsce wypowiadać będą się m.in : Zbigniew Witkowski - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Główny Konserwator Przyrody, Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, Podkomisja do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym, Krzysztof Bolek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rafał Serafin - Dyrektor Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska , Katarzyna Nowak - WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody a całość poprowadzi poseł Aleksander Grad - Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. 
Druga część konferencji rozpocznie się 12.30 a jej temat to "Handel emisjami - szansa dla polskich przedsiębiorstw?". O jednym z najambitniejszych programów gospodarczo-ekologicznych, mogących przynieść korzyść dla odbiorców energii elektrycznej i cieplnej mówić będą : Tomasz Podgajniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Jan Skowronek - Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Franciszek Pchełka - Zastępca Dyrektora Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Wojciech Stępniewski - WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Tę część dyskusji poprowadzi poseł Andrzej Czerwiński - Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki. 
Ostatnią część debaty (początek o 15.00) poprowadzi europoseł Bogusław Sonik a będzie ona poświęcona "REACH - konsekwencje wprowadzenie programu dla Polski". 
REACH -(Registration, Evaluation, Authoristaion of Chemicals), to projekt dyrektywy mającej na celu ochronę ludzkiego zdrowia i życia przed niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wprowadzenie nowego systemu rejestracji, oceny i wydawania zezwoleń dla substancji chemicznych na terenie 25 krajów członkowskich UE. W całej Unii dotyczyć to będzie ok. 30.000 substancji, w Polsce ok. 5.000. Proces rejestracji, jak i wprowadzenie w życie nowej dyrektywy pociągnie za sobą znaczne koszty finansowe oraz będzie wymagało zaangażowania potencjału badawczego. Ocenia się, że Polsce wprowadzenie systemu REACH może doprowadzić do upadłości części małych i średnich przedsiębiorstw, a straty polskiego przemysłu chemicznego wylicza się na 600 mln. Euro.
W dyskusji na temat REACH wezmą udział : Jerzy Majka - Główny Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Antoni Miklaszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy RP , Andrzej Krześlak - z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Ryszard Ścigała - Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Agnieszka Sznyk-Basałyga - WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody oraz Agnieszka Tokarek - Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej. 
Gośćmi specjalnymi konferencji będą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają na konferencje wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagane jest jednak wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa. Potwierdzenia można zgłaszać drogą elektronicznąą boguslawsonik@boguslawsonik.pl lub pod nr tel. 0-606 394 369 i 0-12 423 27 27. </br<>

Źródło: inTARnet.pl

W najbliższy piątek w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 odbędzie się niecodzienna konferencja poświęcona ekologii. "Ochrona środowiska wyzwaniem dla rozwoju" to konferencja, nad którą patronat objęli Karl-Heinz Florenz - przewodniczacy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczenstwa Żywnosci Parlamentu Europejskiego oraz Bruno Dethomas - ambasador, szef reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. W tarnowskim forum wezmą udział naukowcy, politycy, wysocy urzędnicy, przedstawiciele przemysłu, w tym również goście z Brukseli. Udział w konferencji jest bezpłatny.  <br<>Organizatorami konferencji jest Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i europarlamentarzysta Bogusław Sonik. W konferencji udział wezmą również posłowie Aleksander Grad, Jerzy Budnik i Andrzej Czerwiński.  Celem cyklu piątkowych sesji semiaryjnych jest prowadzenie dyskusji o unijnych programach dot. ochrony środowiska, inicjatywach oraz instrumentach, a także analizowanie ich pod kątem możliwości, jakie stwarzają dla polskich partnerów. Na stronie interenetowej konferencji czytamy : "W Unii Europejskiej polityka ochrony środowiska jest stosunkowo młodym lecz jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy. Podejmowane działania opierają się na przekonaniu, że wysokie normy związane z ochroną środowiska pobudzają innowacyjność i służą rozwojowi społecznemu. Współpraca w tym obszarze ma na celu, w perspektywie długookresowej, podniesienie jakości życia i utrzymanie stałego wzrostu gospodarczego". Otwarcie konferencji nastąpi o godzinie 10.00. Sesja I poświęcona będzie " Budowie partnerstwa publiczno-prywatnego dla programów NATURA2000; LIFE+ ". Na temat alternatywnych źródeł finansowania projektów dla ochrony cennych lub zagrożonych obszarów przyrody w Polsce wypowiadać będą się m.in : Zbigniew Witkowski - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Główny Konserwator Przyrody, Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, Podkomisja do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym, Krzysztof Bolek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rafał Serafin - Dyrektor Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska , Katarzyna Nowak - WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody a całość poprowadzi poseł Aleksander Grad - Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej.  Druga część konferencji rozpocznie się 12.30 a jej temat to "Handel emisjami - szansa dla polskich przedsiębiorstw?". O jednym z najambitniejszych programów gospodarczo-ekologicznych, mogących przynieść korzyść dla odbiorców energii elektrycznej i cieplnej mówić będą : Tomasz Podgajniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Jan Skowronek - Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Franciszek Pchełka - Zastępca Dyrektora Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Wojciech Stępniewski - WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Tę część dyskusji poprowadzi poseł Andrzej Czerwiński - Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki.  Ostatnią część debaty (początek o 15.00) poprowadzi europoseł Bogusław Sonik a będzie ona poświęcona "REACH - konsekwencje wprowadzenie programu dla Polski".  REACH -(Registration, Evaluation, Authoristaion of Chemicals), to projekt dyrektywy mającej na celu ochronę ludzkiego zdrowia i życia przed niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wprowadzenie nowego systemu rejestracji, oceny i wydawania zezwoleń dla substancji chemicznych na terenie 25 krajów członkowskich UE. W całej Unii dotyczyć to będzie ok. 30.000 substancji, w Polsce ok. 5.000. Proces rejestracji, jak i wprowadzenie w życie nowej dyrektywy pociągnie za sobą znaczne koszty finansowe oraz będzie wymagało zaangażowania potencjału badawczego. Ocenia się, że Polsce wprowadzenie systemu REACH może doprowadzić do upadłości części małych i średnich przedsiębiorstw, a straty polskiego przemysłu chemicznego wylicza się na 600 mln. Euro. W dyskusji na temat REACH wezmą udział : Jerzy Majka - Główny Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Antoni Miklaszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy RP , Andrzej Krześlak - z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Ryszard Ścigała - Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Agnieszka Sznyk-Basałyga - WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody oraz Agnieszka Tokarek - Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej.  Gośćmi specjalnymi konferencji będą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.  Organizatorzy serdecznie zapraszają na konferencje wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagane jest jednak wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa. Potwierdzenia można zgłaszać drogą elektronicznąą boguslawsonik@boguslawsonik.pl lub pod nr tel. 0-606 394 369 i 0-12 423 27 27. </br<> Źródło: inTARnet.pl