Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ekonomia Społeczna w powiecie

Ekonomia Społeczna w powiecie

Ekonomia Społeczna w powiecie

W ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w dniu 24 listopada 2015r. zostało przeprowadzone w naszym powiecie spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli powiatu i samorządów gminnych, podczas którego przedstawiono zagadnienia pomocne w rozwoju lokalnych inicjatyw i podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Martę Bohdziewicz-Lulewicz i Michała Górę –pracownikówROPS, którzy przybliżyli uczestnikom następujące zagadnienia:

  • Nowe możliwości finansowania działań z zakresu aktywnej integracji, usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcia ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  • Zasady tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem gminy/powiatu.
  • Przedstawienie korzyści i potencjalnych obszarów działalności ekonomicznej i społecznej na terenie gminy/powiatu.
  • Pomoc w opracowaniu dokumentów strategicznych/ planistycznych, takich jak strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia rozwoju lokalnego czy program współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze dotyczącym ekonomii społecznej.

Dla samorządów zainteresowanych pogłębioną współpracą z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach poruszonych na spotkaniu tematów, istnieje możliwość dalszej współpracy w zakresie wsparcia doradczego oraz pomocy w przygotowaniu konkretnych rozwiązań w poszczególnych gminach/powiecie.

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

W ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w dniu 24 listopada 2015r. zostało przeprowadzone w naszym powiecie spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli powiatu i samorządów gminnych, podczas którego przedstawiono zagadnienia pomocne w rozwoju lokalnych inicjatyw i podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Martę Bohdziewicz-Lulewicz i Michała Górę –pracownikówROPS, którzy przybliżyli uczestnikom następujące zagadnienia: Nowe możliwości finansowania działań z zakresu aktywnej integracji, usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcia ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zasady tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem gminy/powiatu. Przedstawienie korzyści i potencjalnych obszarów działalności ekonomicznej i społecznej na terenie gminy/powiatu. Pomoc w opracowaniu dokumentów strategicznych/ planistycznych, takich jak strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia rozwoju lokalnego czy program współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze dotyczącym ekonomii społecznej. Dla samorządów zainteresowanych pogłębioną współpracą z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach poruszonych na spotkaniu tematów, istnieje możliwość dalszej współpracy w zakresie wsparcia doradczego oraz pomocy w przygotowaniu konkretnych rozwiązań w poszczególnych gminach/powiecie. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej