Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Eurokandydaci odpowiadają - Artur Janik

Eurokandydaci odpowiadają - Artur Janik

Eurokandydaci odpowiadają - Artur Janik

Oto (w oryginalnym brzmieniu) odpowiedzi, jakich udzielił Artur Janik, jeden z kandydatów Socjaldemokracji Polskiej do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. To kolejny eurokandydat pochodzący z regionu tarnowskiego. Przekazaliśmy mu pytania inTARnautów, pytanie redakcyjne i dwa pytania, które zadał mu wylosowany przez nas adwersarz - Wojciech Popiela.

1. Ile i jakie języki obce Pan zna biegle? Jakie jest Pana wykształcenie i czy odpowiada ono stanowisku do jakiego Pan pretenduje? Co spowodowało, że w tak młodym wieku zdecydował się Pan kandydować?

Jestem osobą młodą, posiadającą wykształcenie średnie i jestem studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Pretenduję do stanowiska parlamentarzysty w Europarlamencie z uwagi na to, iż uważam że w inicjatywie legislacyjnej UE ważne jest także zdanie ludzi młodych, nie "skażonych" piętnem przeszłości i budujących nowe płaszczyzny porozumienia pomiędzy mieszkańcami Starego Kontynentu, mającymi nowe i pozytywne spojrzenie na przyszłość Polski i Europy. Uważam, że podstawową zasadą demokracji jest właśnie to, aby jak największe odzwierciedlenie przekroju społecznego Europy było w sposób skuteczny reprezentowane przez swoich parlamentarzystów w UE. Młody wiek, w moim przekonaniu, świadczy o otwartym myśleniu, znajomości problemów i spełnianiu oczekiwań ludzi w moim wieku, co stanowi tak naprawdę kwintesencją integracji Polski z Unią Europejską. Jestem lewicowcem i z uwagi na to uważam, iż nie powinno być żadnego Polaka, bez względu na wiek, wykształcenie i poglądy polityczne, który nie byłby w sposób godny i odpowiedzialny reprezentowany przez swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Motywacja, która kieruje moimi działaniami, wynika z chęci pomocy ludziom w naszym regionie i kraju i z uwagi na to zdecydowałem się być kandydatem do U. E. oraz godnie reprezentować ludzi którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem.

2. Ile Pan zmienił dotychczas partii i do ilu będzie jeszcze należał ? W mieście nadal przecież tworzycie jedną "paczkę" z SLD ... Czym różni się zatem program SdPl od programu SLD, a tym samym jakie różnice są między kandydatami z tych dwóch partii?

Z uwagi na to iż mam poglądy lewicowe, wstąpiłem do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po powstanie SDPL, bliższy był mi program reprezentowany przez to ugrupowanie. Tworzenie jednej "paczki" z SLD jest wynikiem "dziejowej teorii spisku", którą reprezentuje zadający niniejsze pytanie. Określeniu różnic programowych SdPl i SLD, zostało w sposób wyczerpujący tyle razy wyjaśnione w mediach, iż rozwodzenie się nad tym problemem w tej debacie byłoby tylko stratą czasu, Dla zainteresowanych podaję strony www: www.sld.org.pl i www.sdpl.pl gdzie w tych kwestiach powiedziano absolutnie wszystko.

3. Jak Pan sądzi, dlaczego Pańscy ex-koledzy, profesorowie ze śląskiego SLD twierdzili wiosną tamtego roku, że okres po wstąpieniu Polski do UE będzie czasem "traumatycznych przeżyć" ?

Nie znam żadnego z profesorów ze śląskiego SLD, natomiast wiem że zdarzenie traumatyczne wiąże się z zagrożeniem życia lub fizycznej integralności własnej osoby lub też innych osób. Uraz wywołuje reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może też być jego świadkiem. Moim zdaniem okres po wstąpieniu Polski do UE będzie czasem intensywnej i wzmożonej pracy, nie uważam jednak, aby działania takie były zdarzeniami możliwymi do określenia jako traumatyczne. Wyborcy w referendum określającym wejście Polski do struktur UE nie zgodziliby się chyba z własnej woli na zdarzenia o takich skutkach jak określiłem powyżej.

4. Jakie widzi Pan przyczyny fiaska strategii lizbońskiej i czy podziela Pan pogląd prezydenta Czech, że kraje przyłączone do UE "utraciły suwerenność", o czym wie każde czeskie dziecko?

Uważam że zamierzenia strategii lizbońskiej, której istotą (w najprostszy sposób to ujmując) jest dążenie do lepszego wykorzystania potencjału UE, są szczytne i prowadzącą do polepszenia bytu ludzi mieszkających w Zjednoczonej Europie. Nie zgadzam się z cytowanym poglądem prezydenta Czech, że kraje przyłączone do UE "utraciły suwerenność", zaś negowanie samych zamierzeń strategii jest według mnie "czeskim filmem", o którym wie każde polskie dziecko.

5. Do jakiej formacji politycznej w Parlamencie Europejskim chciałby Pan należeć i dlaczego ?

Do Partii Europejskich Socjalistów ponieważ jestem "od urodzenia" socjalistą.

6. Co zamierza Pan zrobić dla dzieci i młodzieży, ewentualnie osób starszych w podniesieniu ich sprawności fizycznej, aktywnego spędzania wolnego czasu, profilaktyki zdrowotnej (korygowanie wad postawy) oraz czynnego ich udziału w sporcie i innych organizacjach masowych ?

Prowadzić inicjatywę legislacyjną (w ramach pełnionego mandatu) w celu otrzymania dofinansowania na cele określone powyżej.

7. Wydaje mi się, że kandydowanie do takiej instytucji jak Parlament Europejski powinno być raczej ukoronowaniem czyjejś kariery politycznej a nie jej zapoczątkowaniem. Jakie ma Pan realne sukcesy na swoim koncie (chodzi mi o konkretne, wymierne efekty Pana publicznej działalności dla ogółu a nie np. fakt uzyskania mandatu radnego, bardziej przecież z klucza partyjnej, proporcjonalnej ordynacji niż w wyniku jakiegoś dużego poparcia współobywateli) ?

W odniesieniu do tego pytania, biorąc pod uwagę inteligencję i znajomość tematu adwersarza, można byłoby polemizować w kwestii, iż fakt uzyskania mandatu radnego, został przyznany mi z klucza partyjnego. Nie można twierdzić, biorąc pod uwagę moje miejsce na liście wyborczej, że mój wybór do Rady Miasta Tarnowa jest wynikiem jakiegokolwiek poparcia partyjnego lub ordynacji wyborczej. Wybór mojej osoby był tylko i wyłącznie zasługą ludzi którzy na mnie głosowali, natomiast sformułowanie niniejszego pytania jest wynikiem indolencji politycznej i kompletnej nieznajomości ordynacji wyborczej i realiów w naszym Mieście. Uważam (na pytanie to odpowiedziałem w pkt 1), że podstawową zasadą demokracji jest możliwie jak największa reprezentatywność społeczeństwa w organach legislacyjnych a odzwierciedlenie spełnienia obietnic wyborczych przeze mnie deklarowanych określą sami wyborcy.

8. Czy i co zamierza Pan uczynić dla miasta i regionu, będąc eurodeputowanym ? Mam zamiar prowadzić szeroko zakrojoną działalność zmierzającą do promowania Naszego Miasta i Naszego Regionu, polegającą na lobbingu, pozyskiwaniu funduszy finansowych i inicjatywie legislacyjnej w celu zmniejszenia bezrobocia i poprawy stopy życiowej ludzi mieszkających w naszym regionie. Uważam że Nasz Region i nasze Miasto ma tak dużą tradycję historyczną i możliwości rozwoju, iż brak wykorzystania tych podstawowych cech jest karygodnym zaniedbaniem osób, które do tej pory o tym decydowały. Z uwagi na geopolityczne położenie naszego województwa i tradycję kulturową Galicji jest pełna możliwość ściągnięcia do naszego regionu inwestorów z UE, którzy kulturowo integrują się z Tą częścią Europy w której wspólnie mieszkamy. Bogactwo przyrodnicze tworzy także olbrzymie możliwości rozwoju turystyki, co zostało do dnia dzisiejszego kompletnie niewykorzystane.

Od redakcji : Wszystkim inTARnautom przypominamy, że w najbliższy poniedziałek 7 czerwca w "Pasażu" o godzinie 17.00 będą mogli spotkać się bezpośrednio z kandydatami i ocenić ich kandydatury "na żywo". W czasie zaplanowanej debaty wykorzystamy też inne z zadanych przez Was pytań. Wstęp wolny. Zapraszamy !

Źródło: inTARnet.pl

Oto (w oryginalnym brzmieniu) odpowiedzi, jakich udzielił Artur Janik, jeden z kandydatów Socjaldemokracji Polskiej do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. To kolejny eurokandydat pochodzący z regionu tarnowskiego. Przekazaliśmy mu pytania inTARnautów, pytanie redakcyjne i dwa pytania, które zadał mu wylosowany przez nas adwersarz - Wojciech Popiela. 1. Ile i jakie języki obce Pan zna biegle? Jakie jest Pana wykształcenie i czy odpowiada ono stanowisku do jakiego Pan pretenduje? Co spowodowało, że w tak młodym wieku zdecydował się Pan kandydować? Jestem osobą młodą, posiadającą wykształcenie średnie i jestem studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Pretenduję do stanowiska parlamentarzysty w Europarlamencie z uwagi na to, iż uważam że w inicjatywie legislacyjnej UE ważne jest także zdanie ludzi młodych, nie "skażonych" piętnem przeszłości i budujących nowe płaszczyzny porozumienia pomiędzy mieszkańcami Starego Kontynentu, mającymi nowe i pozytywne spojrzenie na przyszłość Polski i Europy. Uważam, że podstawową zasadą demokracji jest właśnie to, aby jak największe odzwierciedlenie przekroju społecznego Europy było w sposób skuteczny reprezentowane przez swoich parlamentarzystów w UE. Młody wiek, w moim przekonaniu, świadczy o otwartym myśleniu, znajomości problemów i spełnianiu oczekiwań ludzi w moim wieku, co stanowi tak naprawdę kwintesencją integracji Polski z Unią Europejską. Jestem lewicowcem i z uwagi na to uważam, iż nie powinno być żadnego Polaka, bez względu na wiek, wykształcenie i poglądy polityczne, który nie byłby w sposób godny i odpowiedzialny reprezentowany przez swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Motywacja, która kieruje moimi działaniami, wynika z chęci pomocy ludziom w naszym regionie i kraju i z uwagi na to zdecydowałem się być kandydatem do U. E. oraz godnie reprezentować ludzi którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. 2. Ile Pan zmienił dotychczas partii i do ilu będzie jeszcze należał ? W mieście nadal przecież tworzycie jedną "paczkę" z SLD ... Czym różni się zatem program SdPl od programu SLD, a tym samym jakie różnice są między kandydatami z tych dwóch partii? Z uwagi na to iż mam poglądy lewicowe, wstąpiłem do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po powstanie SDPL, bliższy był mi program reprezentowany przez to ugrupowanie. Tworzenie jednej "paczki" z SLD jest wynikiem "dziejowej teorii spisku", którą reprezentuje zadający niniejsze pytanie. Określeniu różnic programowych SdPl i SLD, zostało w sposób wyczerpujący tyle razy wyjaśnione w mediach, iż rozwodzenie się nad tym problemem w tej debacie byłoby tylko stratą czasu, Dla zainteresowanych podaję strony www: www.sld.org.pl i www.sdpl.pl gdzie w tych kwestiach powiedziano absolutnie wszystko. 3. Jak Pan sądzi, dlaczego Pańscy ex-koledzy, profesorowie ze śląskiego SLD twierdzili wiosną tamtego roku, że okres po wstąpieniu Polski do UE będzie czasem "traumatycznych przeżyć" ? Nie znam żadnego z profesorów ze śląskiego SLD, natomiast wiem że zdarzenie traumatyczne wiąże się z zagrożeniem życia lub fizycznej integralności własnej osoby lub też innych osób. Uraz wywołuje reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może też być jego świadkiem. Moim zdaniem okres po wstąpieniu Polski do UE będzie czasem intensywnej i wzmożonej pracy, nie uważam jednak, aby działania takie były zdarzeniami możliwymi do określenia jako traumatyczne. Wyborcy w referendum określającym wejście Polski do struktur UE nie zgodziliby się chyba z własnej woli na zdarzenia o takich skutkach jak określiłem powyżej. 4. Jakie widzi Pan przyczyny fiaska strategii lizbońskiej i czy podziela Pan pogląd prezydenta Czech, że kraje przyłączone do UE "utraciły suwerenność", o czym wie każde czeskie dziecko? Uważam że zamierzenia strategii lizbońskiej, której istotą (w najprostszy sposób to ujmując) jest dążenie do lepszego wykorzystania potencjału UE, są szczytne i prowadzącą do polepszenia bytu ludzi mieszkających w Zjednoczonej Europie. Nie zgadzam się z cytowanym poglądem prezydenta Czech, że kraje przyłączone do UE "utraciły suwerenność", zaś negowanie samych zamierzeń strategii jest według mnie "czeskim filmem", o którym wie każde polskie dziecko. 5. Do jakiej formacji politycznej w Parlamencie Europejskim chciałby Pan należeć i dlaczego ? Do Partii Europejskich Socjalistów ponieważ jestem "od urodzenia" socjalistą. 6. Co zamierza Pan zrobić dla dzieci i młodzieży, ewentualnie osób starszych w podniesieniu ich sprawności fizycznej, aktywnego spędzania wolnego czasu, profilaktyki zdrowotnej (korygowanie wad postawy) oraz czynnego ich udziału w sporcie i innych organizacjach masowych ? Prowadzić inicjatywę legislacyjną (w ramach pełnionego mandatu) w celu otrzymania dofinansowania na cele określone powyżej. 7. Wydaje mi się, że kandydowanie do takiej instytucji jak Parlament Europejski powinno być raczej ukoronowaniem czyjejś kariery politycznej a nie jej zapoczątkowaniem. Jakie ma Pan realne sukcesy na swoim koncie (chodzi mi o konkretne, wymierne efekty Pana publicznej działalności dla ogółu a nie np. fakt uzyskania mandatu radnego, bardziej przecież z klucza partyjnej, proporcjonalnej ordynacji niż w wyniku jakiegoś dużego poparcia współobywateli) ? W odniesieniu do tego pytania, biorąc pod uwagę inteligencję i znajomość tematu adwersarza, można byłoby polemizować w kwestii, iż fakt uzyskania mandatu radnego, został przyznany mi z klucza partyjnego. Nie można twierdzić, biorąc pod uwagę moje miejsce na liście wyborczej, że mój wybór do Rady Miasta Tarnowa jest wynikiem jakiegokolwiek poparcia partyjnego lub ordynacji wyborczej. Wybór mojej osoby był tylko i wyłącznie zasługą ludzi którzy na mnie głosowali, natomiast sformułowanie niniejszego pytania jest wynikiem indolencji politycznej i kompletnej nieznajomości ordynacji wyborczej i realiów w naszym Mieście. Uważam (na pytanie to odpowiedziałem w pkt 1), że podstawową zasadą demokracji jest możliwie jak największa reprezentatywność społeczeństwa w organach legislacyjnych a odzwierciedlenie spełnienia obietnic wyborczych przeze mnie deklarowanych określą sami wyborcy. 8. Czy i co zamierza Pan uczynić dla miasta i regionu, będąc eurodeputowanym ? Mam zamiar prowadzić szeroko zakrojoną działalność zmierzającą do promowania Naszego Miasta i Naszego Regionu, polegającą na lobbingu, pozyskiwaniu funduszy finansowych i inicjatywie legislacyjnej w celu zmniejszenia bezrobocia i poprawy stopy życiowej ludzi mieszkających w naszym regionie. Uważam że Nasz Region i nasze Miasto ma tak dużą tradycję historyczną i możliwości rozwoju, iż brak wykorzystania tych podstawowych cech jest karygodnym zaniedbaniem osób, które do tej pory o tym decydowały. Z uwagi na geopolityczne położenie naszego województwa i tradycję kulturową Galicji jest pełna możliwość ściągnięcia do naszego regionu inwestorów z UE, którzy kulturowo integrują się z Tą częścią Europy w której wspólnie mieszkamy. Bogactwo przyrodnicze tworzy także olbrzymie możliwości rozwoju turystyki, co zostało do dnia dzisiejszego kompletnie niewykorzystane. Od redakcji : Wszystkim inTARnautom przypominamy, że w najbliższy poniedziałek 7 czerwca w "Pasażu" o godzinie 17.00 będą mogli spotkać się bezpośrednio z kandydatami i ocenić ich kandydatury "na żywo". W czasie zaplanowanej debaty wykorzystamy też inne z zadanych przez Was pytań. Wstęp wolny. Zapraszamy ! Źródło: inTARnet.pl