Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Finał konkursu ekologicznego „Upcyclingowy pożeracz nakrętek”

Finał konkursu ekologicznego „Upcyclingowy pożeracz nakrętek”

Finał konkursu ekologicznego „Upcyclingowy pożeracz nakrętek”

22 czerwca 2022 roku na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu odbył się finał konkursu ekologicznego, w ramach projektu UPCYCLINGOWY POŻERACZ NAKRĘTEK współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem konkursu było zachęcenie jak najszerszego grona dzieci oraz uczniów do zaznajomienia się z tematem segregacji śmieci oraz do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z ponownego wykorzystania odpadów.

Zadaniem dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego było wykonanie pożeracza nakrętek w wykorzystaniem surowców przetwarzalnych.

Po dokonaniu oceny 26 prac zgłoszonych do konkursu, jury wyłoniło zwycięzców.

W kategorii „przedszkola”:

I miejsce – Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, grupa "Słoneczka"
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, oddział przedszkolny, grupa "Wesołe literki"
III miejsce – Przedszkole w Nieczajnie Górnej, grupa "Mali Odkrywcy"

Przyznano również trzy wyróżnienia:
- Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, grupa "Króliczki"
- Przedszkole Publiczne w Oleśnie, grupa "Wróbelka Elemelka"
- Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, oddział przedszkolny, grupa "Kolorowe nutki"

W kategorii „klasy I-III”:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, klasa I

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej, klasa II

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, klasa III

Przyznano również trzy wyróżnienia:

- Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, klasa II

- Szkoła Podstawowa w Szczucinie, klasa II b

- Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, klasa II

Dyplomy oraz zestawy nagród ekologicznych laureatom konkursu wręczyli Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk oraz Sekretarz Powiatu Anna Mikos. Oprócz nagród indywidualnych, laureaci konkursu otrzymali serca na nakrętki, natomiast zdobywcy II i III miejsca pojemniki do segregacji śmieci.

Dla wszystkich uczestników finału konkursu przygotowano poczęstunek. Na zakończenie dzieci wzięły udział w warsztatach ekologicznych, które przybliżyły tematykę segregacji śmieci.

 

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego realizuje zadanie
pn. UPCYCLINGOWY POŻERACZ NAKRĘTEK współfinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowalny zadania: 14 900,00 zł

Kwota dotacji: 10 400,00

22 czerwca 2022 roku na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu odbył się finał konkursu ekologicznego, w ramach projektu UPCYCLINGOWY POŻERACZ NAKRĘTEK współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było zachęcenie jak najszerszego grona dzieci oraz uczniów do zaznajomienia się z tematem segregacji śmieci oraz do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z ponownego wykorzystania odpadów. Zadaniem dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego było wykonanie pożeracza nakrętek w wykorzystaniem surowców przetwarzalnych. Po dokonaniu oceny 26 prac zgłoszonych do konkursu, jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii „przedszkola”: I miejsce – Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, grupa "Słoneczka" II miejsce – Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, oddział przedszkolny, grupa "Wesołe literki" III miejsce – Przedszkole w Nieczajnie Górnej, grupa "Mali Odkrywcy" Przyznano również trzy wyróżnienia: - Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, grupa "Króliczki" - Przedszkole Publiczne w Oleśnie, grupa "Wróbelka Elemelka" - Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, oddział przedszkolny, grupa "Kolorowe nutki" W kategorii „klasy I-III”: I miejsce – Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, klasa I II miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej, klasa II III miejsce – Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, klasa III Przyznano również trzy wyróżnienia: - Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, klasa II - Szkoła Podstawowa w Szczucinie, klasa II b - Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, klasa II Dyplomy oraz zestawy nagród ekologicznych laureatom konkursu wręczyli Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk oraz Sekretarz Powiatu Anna Mikos. Oprócz nagród indywidualnych, laureaci konkursu otrzymali serca na nakrętki, natomiast zdobywcy II i III miejsca pojemniki do segregacji śmieci. Dla wszystkich uczestników finału konkursu przygotowano poczęstunek. Na zakończenie dzieci wzięły udział w warsztatach ekologicznych, które przybliżyły tematykę segregacji śmieci.   Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego realizuje zadanie pn. UPCYCLINGOWY POŻERACZ NAKRĘTEK współfinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowalny zadania: 14 900,00 zł Kwota dotacji: 10 400,00