Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Forum w przededniu akcesji

Forum w przededniu akcesji

Forum w przededniu akcesji

W Tarnowie obradowało dziś po raz czwarty Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym tematem tegorocznej edycji był stan przygotowań gospodarki, w tym sektora MŚP w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci instytucji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agend rządowych oraz izb gospodarczych. Byli również przedstawiciele ministerstwa gospodarki oraz ministerstwa rolnictwa a także m.in. Konsul Republiki Czeskiej. Mniej niż zwykle pojawiło się na forum przedsiębiorców.

Irma Pęciak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powiedziała podczas obrad, że polskie firmy nie są wcale źle przygotowane na zderzenie z unijną rzeczywistością. Ma też optymistyczne przekonania, co do możliwości wchłonięcia funduszy strukturalnych przewidzianych dla sektora MSP w Polsce. Według niej wykorzystane zostaną wszystkie fundusze unijne, którymi dysponowała będzie PARP.
Stefan Drygas z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zauważył jednak, że polskie firmy nie mogą liczyć wyłącznie na finansowe wsparcie Unii i państwa. Podał przykład dwóch skrajnych postaw w rozdawnictwie pomocy publicznej. We Włoszech aż 56 % takich środków dociera do sektora MSP, wzmacniając głównie innowacyjność tych firm. Ale efekty dla całej gospodarki, w tym również dla tego sektora są słabo zauważalne. Zupełnie odmienną politykę realizuje wobec małych i średnich podmiotów Irlandia. Do takich firm na "zielonej wyspie" trafia tylko niewiele ponad 1% pomocy publicznej. Mimo tego znakomicie się one mają a ich konkurencyjność należy do najwyższych w Unii. Zdaniem Dyrektora S. Drygasa dzieje się tak ponieważ wszystkie irlandzkie ugrupowania polityczne zawarły nieformalny pakt, w ramach którego konsekwentnie poprawiane są na szeblu ogólnopaństwowym i lokalnym warunki organizacyjno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedstawiciel Ministerstwa zapewniał, że rząd widzi problemy w polskim prawodawstwie i bariery, które stwarza ono inwestorom. Marcowy "Raport o barierach inwestycyjnych" przyjęty przez rząd zawiera - jego zdaniem - konkretne rozwiązania, które będą eliminowały m.in. korupcjogenne struktury i nadmierne uprawnienia urzędników administracji różnego szczebla, co jest jednym z głównych hamulców rozwoju przedsiębiorczości i "straszakiem" ma potencjalnych inwestorów.
Pomysłowca imprezy poseł Aleksander Grad kilkakrotnie podczas obrad podkreślał : - Nie można liczyć na to, że Unia przyjdzie i da. Wciąż najwięcej zależy od tego, jak urządzimy swoje państwo sami i na ile doprowadzimy w nim do gospodarczego ładu. Wtórowali mu inni posłowie - Tomasz Szczypiński i Adam Szejnfeld - szef sejmowej Komisji Gospodarki.

W trakcie dyskusji kilku przedsiębiorców podkreślało fakt wciąż słabego systemu informacji o środkach unijnych, o które mogą się starać i europrawie, któremu przecież już za 3 dni będą podlegać. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wiesław Zimowski uważa, że jedną z reakcji na tę potrzebę są treści prezentowane w wojewódzkim portalu internetowym "Wrota Małopolski".
- W Urzędzie Marszałkowskim są też plany (choć nie ma na to na razie pieniędzy) utworzenia kilkunastu etatów dla osób, które zajęłyby się systematycznie wyłącznie informacją na ten temat i dystrybucją tej informacji w regionie - dodał W. Zimowski.

Duży akcent podczas obrad konferencji postawiono na dostosowanie krajowego sektora przetwórstwa rolno – spożywczego do wymogów UE. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania : czy są gotowe procedury związane z produkcją rolno – spożywczą? W jaki sposób inspekcje sanitarne i weterynaryjne pomagają, a może utrudniają, realizację zadań wynikających z przyjęcia europejskich procedur? Wnioski płynące z tej części obrad nie były już tak optymistyczne. Leszek Ratajczak z Agencji Resstrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co prawda informował o zamknięciu w Agencji kolejnego etapu opracowania i wdrażania programu IACS, ale też stwierdził, że pieniędzy na zaspokojenie wszystkich aplikacji o dofinansowanie inwestycji w rolnictwie w małopolskim Oddziale na pewno zabraknie. Mówiono też o problemach związanych z przystosowaniem polskich rolników do prawodawstwa UE w dziedzinie weterynarii a także o bezpieczeństwie żywnościowym, w tym o systemie zarządzania jakością HACCP.

Ostatnim tematem obrad było groźne zjawisko hamowania rozwoju rodzimej przedsiębiorczości przez rodzime instytucje - sądy, prokuraturę, policję, organy skarbowe a także inspekcję pracy. Najciekawsze wystąpienie w tej części obrad miał Andrzej Wysocki - prezes Związku Podatników z Krakowa:
- Największym grzechem popełnianym przez państwo jest finansowe karanie ludzi uczciwych, płacących podatki. Nie przynosisz państwu dochodu masz spokój i socjał. Przynosisz państwu pieniądze - jesteś karany, szykanowany i traktowany jak złodziej.

Forum zorganizowało Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Źródło: Okay

W Tarnowie obradowało dziś po raz czwarty Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym tematem tegorocznej edycji był stan przygotowań gospodarki, w tym sektora MŚP w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci instytucji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agend rządowych oraz izb gospodarczych. Byli również przedstawiciele ministerstwa gospodarki oraz ministerstwa rolnictwa a także m.in. Konsul Republiki Czeskiej. Mniej niż zwykle pojawiło się na forum przedsiębiorców. Irma Pęciak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powiedziała podczas obrad, że polskie firmy nie są wcale źle przygotowane na zderzenie z unijną rzeczywistością. Ma też optymistyczne przekonania, co do możliwości wchłonięcia funduszy strukturalnych przewidzianych dla sektora MSP w Polsce. Według niej wykorzystane zostaną wszystkie fundusze unijne, którymi dysponowała będzie PARP.Stefan Drygas z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zauważył jednak, że polskie firmy nie mogą liczyć wyłącznie na finansowe wsparcie Unii i państwa. Podał przykład dwóch skrajnych postaw w rozdawnictwie pomocy publicznej. We Włoszech aż 56 % takich środków dociera do sektora MSP, wzmacniając głównie innowacyjność tych firm. Ale efekty dla całej gospodarki, w tym również dla tego sektora są słabo zauważalne. Zupełnie odmienną politykę realizuje wobec małych i średnich podmiotów Irlandia. Do takich firm na "zielonej wyspie" trafia tylko niewiele ponad 1% pomocy publicznej. Mimo tego znakomicie się one mają a ich konkurencyjność należy do najwyższych w Unii. Zdaniem Dyrektora S. Drygasa dzieje się tak ponieważ wszystkie irlandzkie ugrupowania polityczne zawarły nieformalny pakt, w ramach którego konsekwentnie poprawiane są na szeblu ogólnopaństwowym i lokalnym warunki organizacyjno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedstawiciel Ministerstwa zapewniał, że rząd widzi problemy w polskim prawodawstwie i bariery, które stwarza ono inwestorom. Marcowy "Raport o barierach inwestycyjnych" przyjęty przez rząd zawiera - jego zdaniem - konkretne rozwiązania, które będą eliminowały m.in. korupcjogenne struktury i nadmierne uprawnienia urzędników administracji różnego szczebla, co jest jednym z głównych hamulców rozwoju przedsiębiorczości i "straszakiem" ma potencjalnych inwestorów.Pomysłowca imprezy poseł Aleksander Grad kilkakrotnie podczas obrad podkreślał : - Nie można liczyć na to, że Unia przyjdzie i da. Wciąż najwięcej zależy od tego, jak urządzimy swoje państwo sami i na ile doprowadzimy w nim do gospodarczego ładu. Wtórowali mu inni posłowie - Tomasz Szczypiński i Adam Szejnfeld - szef sejmowej Komisji Gospodarki. W trakcie dyskusji kilku przedsiębiorców podkreślało fakt wciąż słabego systemu informacji o środkach unijnych, o które mogą się starać i europrawie, któremu przecież już za 3 dni będą podlegać. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wiesław Zimowski uważa, że jedną z reakcji na tę potrzebę są treści prezentowane w wojewódzkim portalu internetowym "Wrota Małopolski".- W Urzędzie Marszałkowskim są też plany (choć nie ma na to na razie pieniędzy) utworzenia kilkunastu etatów dla osób, które zajęłyby się systematycznie wyłącznie informacją na ten temat i dystrybucją tej informacji w regionie - dodał W. Zimowski. Duży akcent podczas obrad konferencji postawiono na dostosowanie krajowego sektora przetwórstwa rolno – spożywczego do wymogów UE. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania : czy są gotowe procedury związane z produkcją rolno – spożywczą? W jaki sposób inspekcje sanitarne i weterynaryjne pomagają, a może utrudniają, realizację zadań wynikających z przyjęcia europejskich procedur? Wnioski płynące z tej części obrad nie były już tak optymistyczne. Leszek Ratajczak z Agencji Resstrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co prawda informował o zamknięciu w Agencji kolejnego etapu opracowania i wdrażania programu IACS, ale też stwierdził, że pieniędzy na zaspokojenie wszystkich aplikacji o dofinansowanie inwestycji w rolnictwie w małopolskim Oddziale na pewno zabraknie. Mówiono też o problemach związanych z przystosowaniem polskich rolników do prawodawstwa UE w dziedzinie weterynarii a także o bezpieczeństwie żywnościowym, w tym o systemie zarządzania jakością HACCP. Ostatnim tematem obrad było groźne zjawisko hamowania rozwoju rodzimej przedsiębiorczości przez rodzime instytucje - sądy, prokuraturę, policję, organy skarbowe a także inspekcję pracy. Najciekawsze wystąpienie w tej części obrad miał Andrzej Wysocki - prezes Związku Podatników z Krakowa:- Największym grzechem popełnianym przez państwo jest finansowe karanie ludzi uczciwych, płacących podatki. Nie przynosisz państwu dochodu masz spokój i socjał. Przynosisz państwu pieniądze - jesteś karany, szykanowany i traktowany jak złodziej. Forum zorganizowało Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Źródło: Okay