Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

22 września 2021 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się konferencja pn. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) zorganizowana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia oraz Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska Martę Chrabąszcz we współpracy z Fundacją Bonum Humanum.

Konferencja była skierowana m. in. do przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawicieli MOPSiWR, PCPR-u, kuratorów zawodowych i społecznych, Policji, prokuratury, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W konferencji uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie nadkom. Witold Łopata, Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dawid Więcek.

Celem konferencji było przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa bezpieczeństwa lokalnego, podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także współpraca z instytucjami wspierającymi działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy mogli wysłuchać następujących wykładów:

  • Zachowania ryzykowne nastolatków w powiecie dąbrowskim w świetle danych Policji – mł. insp. dr Bogumił Jedynak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej;Problemy alkoholowe, narkomania oraz uzależnienia behawioralne jako problemy społeczne (w społeczności lokalnej) – prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska;
  • Uzależnienia jako wyzwanie dla profilaktyki (alkoholowe, cyberuzależnienia, narkotyki, NSP) – diagnoza, profilaktyka szkolna i domowa. Delegacje dla praktyki – dr hab. prof. WSBiP Mariusz Jędrzejko – Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja Bonum Humanum;
  • Zachowania ryzykowne nastolatków – co powinni wiedzieć rodzice. Od nowych form nikotynizmu, przez alkohol do dopalaczy – mgr Leszek Roszczenko – Fundacja Bonum Humanum.

Konferencja stała się także okazją do złożenia gratulacji mł. insp. drowi Bogumiłowi Jedynakowi, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych.

Oprócz konferencji w dniach 22 i 23 września 2021 odbyły się w ośmiu szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska warsztaty przeznaczone dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

tekst i zdjęcia: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
22 września 2021 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się konferencja pn. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) zorganizowana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia oraz Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska Martę Chrabąszcz we współpracy z Fundacją Bonum Humanum. Konferencja była skierowana m. in. do przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawicieli MOPSiWR, PCPR-u, kuratorów zawodowych i społecznych, Policji, prokuratury, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W konferencji uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie nadkom. Witold Łopata, Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dawid Więcek. Celem konferencji było przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa bezpieczeństwa lokalnego, podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także współpraca z instytucjami wspierającymi działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy mogli wysłuchać następujących wykładów: Zachowania ryzykowne nastolatków w powiecie dąbrowskim w świetle danych Policji – mł. insp. dr Bogumił Jedynak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej;Problemy alkoholowe, narkomania oraz uzależnienia behawioralne jako problemy społeczne (w społeczności lokalnej) – prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska; Uzależnienia jako wyzwanie dla profilaktyki (alkoholowe, cyberuzależnienia, narkotyki, NSP) – diagnoza, profilaktyka szkolna i domowa. Delegacje dla praktyki – dr hab. prof. WSBiP Mariusz Jędrzejko – Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja Bonum Humanum; Zachowania ryzykowne nastolatków – co powinni wiedzieć rodzice. Od nowych form nikotynizmu, przez alkohol do dopalaczy – mgr Leszek Roszczenko – Fundacja Bonum Humanum. Konferencja stała się także okazją do złożenia gratulacji mł. insp. drowi Bogumiłowi Jedynakowi, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych. Oprócz konferencji w dniach 22 i 23 września 2021 odbyły się w ośmiu szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska warsztaty przeznaczone dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych. tekst i zdjęcia: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej