Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Gra decyzyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gręboszowie

Gra decyzyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gręboszowie

Gra decyzyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gręboszowie

Realizując plan szkoleniowy, w dniu 5 września br., Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gręboszowie na posiedzeniu w GCKiCz, przeprowadził grę decyzyjną. Jej tematem było „Współdziałanie jednostek gminnych w zakresie przeprowadzenia ewakuacji doraźnej wynikającej z zagrożenia powodziowego". Przyjęte założenia odzwierciedlały najczęstsze stany zagrożenia powodziowego na terenie gminy. Założono zamknięcie wiślanych śluz oraz znaczące opady deszczu na Powiślu Dąbrowskim co powoduje lokalne podtopienia zabudowań.

W tym stanie rzeczy, rozpatrywano potrzebę oraz sposób przeprowadzenia ewakuacji pewnej grupy ludzi oraz zwierząt gospodarskich. Członkowie GZZK odpowiedzialni za realizację poszczególnych procedur, przedstawiali propozycje rozwiązań. Kierująca pracami zespołu, Pani Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów akceptowała przedstawiane propozycje. W ramach gry wypracowane wnioski omówił Pan Bronisław Błach – Sekretarz Gminy. Wnioski te zostały przedstawione Panu Wiesławowi Krajewskiemu – Staroście Dąbrowskiemu, który wraz z zespołem pracowników Starostwa, zajmującym się zagadnieniami reagowania kryzysowego, wziął udział w posiedzeniu, w charakterze obserwatora. Na koniec, przyjęto założenia do gry decyzyjnej w roku przyszłym.

Realizując plan szkoleniowy, w dniu 5 września br., Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gręboszowie na posiedzeniu w GCKiCz, przeprowadził grę decyzyjną. Jej tematem było „Współdziałanie jednostek gminnych w zakresie przeprowadzenia ewakuacji doraźnej wynikającej z zagrożenia powodziowego". Przyjęte założenia odzwierciedlały najczęstsze stany zagrożenia powodziowego na terenie gminy. Założono zamknięcie wiślanych śluz oraz znaczące opady deszczu na Powiślu Dąbrowskim co powoduje lokalne podtopienia zabudowań. W tym stanie rzeczy, rozpatrywano potrzebę oraz sposób przeprowadzenia ewakuacji pewnej grupy ludzi oraz zwierząt gospodarskich. Członkowie GZZK odpowiedzialni za realizację poszczególnych procedur, przedstawiali propozycje rozwiązań. Kierująca pracami zespołu, Pani Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów akceptowała przedstawiane propozycje. W ramach gry wypracowane wnioski omówił Pan Bronisław Błach – Sekretarz Gminy. Wnioski te zostały przedstawione Panu Wiesławowi Krajewskiemu – Staroście Dąbrowskiemu, który wraz z zespołem pracowników Starostwa, zajmującym się zagadnieniami reagowania kryzysowego, wziął udział w posiedzeniu, w charakterze obserwatora. Na koniec, przyjęto założenia do gry decyzyjnej w roku przyszłym.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG