Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Gra decyzyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Gra decyzyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Gra decyzyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 30.10.2007r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Zespół ten został powołany zarządzeniem Starosty Dąbrowskiego zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym. Szefem zespołu jest Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, a zastępcą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – Adam Rzemiński.

W skład zespołu wchodzą stałe grupy robocze:
- planowania cywilnego
- monitorowania, prognoz i analiz
oraz grupy o charakterze czasowym:
- operacji i organizacji działań
- zabezpieczenia logistycznego
- opieki zdrowotnej oraz pomocy socjalno- bytowej.

W posiedzeniu oprócz członków PZZK wzięli także udział przedstawiciele gmin. W jego trakcie przeprowadzono grę decyzyjną nt. „Współdziałania podmiotów przypadku wystąpienia na terenie Powiatu Dąbrowskiego zagrożenia powodziowego". Z przyjętych założeń wynikało, iż największe „zagrożenie" ujawniło się na terenie gminy Mędrzechów. W związku z tym Wójt Gminy Mędrzechów – Krzysztof Korzec oraz Inspektor UG Mędrzechów - Jerzy Kaczówka przedstawili informację o podjętych działaniach w tej założonej sytuacji. O swoich decyzjach związanych z grą informowali także:
- Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP
- Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji
- Grażyna Dudajek – Powiatowy Inspektor Sanitarny
- Jacek Janas – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Na koniec spotkania w trakcie dyskusji, pozostali uczestnicy odnieśli się z uwagami i pytaniami do przedstawionych propozycji działań służb ratowniczych obejmujących także ograniczoną ewakuację ludności wraz ze zwierzętami gospodarskimi. Postanowiono o dalszym doskonaleniu planów ewakuacji w ramach gmin oraz na teren innych gmin w ramach powiatu dąbrowskiego. Uzasadnione to jest poglądem, że zagrożenie powodziowe jest najbardziej realnym zagrożeniem mogącym wystąpić, o czym przekonano się już kilkakrotne w ostatnich latach.

W dniu 30.10.2007r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Zespół ten został powołany zarządzeniem Starosty Dąbrowskiego zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym. Szefem zespołu jest Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, a zastępcą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – Adam Rzemiński. W skład zespołu wchodzą stałe grupy robocze:- planowania cywilnego- monitorowania, prognoz i analizoraz grupy o charakterze czasowym:- operacji i organizacji działań- zabezpieczenia logistycznego- opieki zdrowotnej oraz pomocy socjalno- bytowej. W posiedzeniu oprócz członków PZZK wzięli także udział przedstawiciele gmin. W jego trakcie przeprowadzono grę decyzyjną nt. „Współdziałania podmiotów przypadku wystąpienia na terenie Powiatu Dąbrowskiego zagrożenia powodziowego". Z przyjętych założeń wynikało, iż największe „zagrożenie" ujawniło się na terenie gminy Mędrzechów. W związku z tym Wójt Gminy Mędrzechów – Krzysztof Korzec oraz Inspektor UG Mędrzechów - Jerzy Kaczówka przedstawili informację o podjętych działaniach w tej założonej sytuacji. O swoich decyzjach związanych z grą informowali także:- Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP- Bogdan Tabiś – Komendant Powiatowy Policji- Grażyna Dudajek – Powiatowy Inspektor Sanitarny- Jacek Janas – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Na koniec spotkania w trakcie dyskusji, pozostali uczestnicy odnieśli się z uwagami i pytaniami do przedstawionych propozycji działań służb ratowniczych obejmujących także ograniczoną ewakuację ludności wraz ze zwierzętami gospodarskimi. Postanowiono o dalszym doskonaleniu planów ewakuacji w ramach gmin oraz na teren innych gmin w ramach powiatu dąbrowskiego. Uzasadnione to jest poglądem, że zagrożenie powodziowe jest najbardziej realnym zagrożeniem mogącym wystąpić, o czym przekonano się już kilkakrotne w ostatnich latach.