Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Harmonogram pracy aptek w 2021 roku

Harmonogram pracy aptek w 2021 roku

Harmonogram pracy aptek w 2021 roku

Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów/ burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej czyniąc zadość ww. wymaganiom podjęła uchwałę nr XXI/206/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021. Wszystkie apteki ogólnodostępne z terenu powiatu są zobowiązane przestrzegać zapisów niniejszej uchwały.

Dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełnić będą wyznaczone apteki z terenu miasta Dąbrowa Tarnowska w cyklu 24 godzinnym - dyżur apteki rozpoczynać się będzie o godz. 8:00 rano i trwać będzie do godz. 8:00 rano następnego dnia.

Informacje o godzinach pracy apteki, o aptece pełniącej dyżur (nazwa apteki, adres, telefon) oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w miejscu widocznym w budynku, w którym mieści się apteka (np. na drzwiach wejściowych apteki).

Aktualny harmonogram dyżurów aptek jest stale dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Dąbrowskiego https://bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska – w zakładce „Zdrowie”.

Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów/ burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej czyniąc zadość ww. wymaganiom podjęła uchwałę nr XXI/206/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2021. Wszystkie apteki ogólnodostępne z terenu powiatu są zobowiązane przestrzegać zapisów niniejszej uchwały. Dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełnić będą wyznaczone apteki z terenu miasta Dąbrowa Tarnowska w cyklu 24 godzinnym - dyżur apteki rozpoczynać się będzie o godz. 8:00 rano i trwać będzie do godz. 8:00 rano następnego dnia. Informacje o godzinach pracy apteki, o aptece pełniącej dyżur (nazwa apteki, adres, telefon) oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w miejscu widocznym w budynku, w którym mieści się apteka (np. na drzwiach wejściowych apteki). Aktualny harmonogram dyżurów aptek jest stale dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Dąbrowskiego https://bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska – w zakładce „Zdrowie”. Pliki do pobrania Pobierz plik Harmonogram dyżurów aptek na 2021 r..pdf Pobierz plik Uchwała nr XXI 206 2020 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.pdf