Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Honorowi Obywatele Gminy Gręboszów

Honorowi Obywatele Gminy Gręboszów

Honorowi Obywatele Gminy Gręboszów

10 grudnia 2022 r. w Domu Strażaka Woli Żelichowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Gminy Gręboszów. Było to wyjątkowa sesja, podczas której wręczono tytuły Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów trzem zasłużonym osobom. Otrzymali je ks. prałat dr Ryszard Banach, Romuald Karaś i ks. Prałat Władysław Szyrszeń.
Akty nadania wręczyli Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil oraz Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio.

Do wyróżnionych popłynęło wiele słów gratulacji i uznania za zasługi dla gręboszowskiej ziemi i jej mieszkańców. W imieniu samorządu powiatowego złożył je Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Nie zabrakło również wspólnych rozmów i wspomnień, a zgromadzeni mogli podziwiać obrazy Zofii Misiaszek-Sałańskiej prezentujące portrety honorowych obywateli.

Uroczystość uświetnił występ zespołu działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie w składzie Aleksandra Piątek, Wiesław Lizak oraz Tomasz Lizak.

(fot. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie)

Ks. prałat dr Ryszard Banach jako historyk jest swoistym ambasadorem Gminy Gręboszów na zewnątrz. Posiada obszerną wiedzę historyczną na temat ważnych postaci dla tej gminy, którą zawsze chętnie dzieli się z mieszkańcami. Jego artykuły można przeczytać m.in. w Gazecie Gręboszowskiej. Propaguje i przedstawia postać Służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej, pochodzącej z Woli Żelichowskiej nauczycielki, dziennikarki, więźniarki obozu Auschwitz- Birkenau, która swoim życiem pokazała czym jest miłość do drugiego człowieka, a która stanowi bardzo ważny autorytet dla lokalnej społeczności. Aktywnie zabiegał o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego gręboszowskiej rodaczki, który rozpoczął się w 2021 roku. Jest ważną postacią dla lokalnej społeczności, ze względu na swoją obszerną wiedzę historyczną i służbę podczas wielu wydarzeń kościelnych i patriotycznych. Podejmuje lokalne tematy historyczne, nadając im ponadgminny charakter jak w przypadku Stefanii Łąckiej. Bierze udział w obronie dobrego imienia mjra Henryka Sucharskiego, podczas wielokrotnych nieprawdziwych ataków na naszego rodaka.

Ks. prałat Władysław Szyrszeń to pierwszy proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. Wspólnotą parafialną kierował przez 35 lat, od czerwca 1974 r. do sierpnia 2009 r., wykonywał wszelkie prace kierownicze związane z budową świątyni - w nowej parafii, jednocześnie organizował całość duszpasterstwa tworzącej się wspólnoty parafialnej. Z wielką determinacją podchodził do kwestii budowy kościoła parafialnego, który został poświęcony jesienią 1978 roku. Trzeba nadmienić, że był to okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która nie pozwalała w prosty sposób na budowę miejsc kultu religijnego. Jednocześnie wybudował parafialny cmentarz. Obecny wystrój kościół parafii Borusowa zawdzięcza księdzu Władysławowi Szyrszeniowi, który stale go upiększał. Gromadził wokół siebie społeczność Borusowej, Hubenic i Kozłowa, która w aktywny sposób angażowała się w katolicką i społeczną działalność parafii. Pobudzał w ten sposób postawy obywatelskie i pokazywał sens służenia innym. Dbał o rozwój patriotyzmu i zaszczepiał miłość do ojczyzny swoim parafianom. Odcisnął bardzo duży wpływ na lokalnej nadwiślańskiej społeczności Gminy Gręboszów. Jako nauczyciel w szkole podstawowej w Borusowej brał czynny udział w wychowywaniu pokoleń mieszkańców Borusowej, Hubenic i Kozłowa. Wpajał miłość i potrzebę służenia swojej małej ojczyźnie, co przejawiało się w dobrej współpracy z lokalnymi organizacjami jak Ochotnicze Straże Pożarnej. Zapraszał strażaków do udziału w uroczystościach patriotycznych, którzy zawsze pozytywnie odpowiadali na nie. Czynnie uczestniczył w życiu braci strażackiej, biorąc udział w zebraniach, ale również pomagając w chwilach trudnych jak powodzie.

Romuald Karaś to polski dziennikarz, reportażysta, publicysta, dramaturg, autor słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych i audycji telewizyjnych. Należy do czołówki polskich twórców literatury faktu. Jeden z członków-założycieli oraz prezes honorowy Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza w Warszawie. Laureat wielu nagród i tytułów związanych z jego pracą redaktorską. Od połowy XX wieku zajmuje się tematyką mjra Henryka Sucharskiego i jego roli jako dowódcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w 1939 roku. Przeprowadził wiele rozmów i śledztw, dotyczących tamtych wydarzeń również z osobami, które brały czynny udział w obronie polskiej placówki. Na podstawie wielu materiałów, które zgromadził w swoich publikacjach jasno staje po stronie Sucharskiego jako dowodzącego polskim półwyspem na początku kampanii wrześniowej, odrzucając tym samym kłamliwe teorie, które przez lata są i były kolportowane w polskim społeczeństwie. W czasie zbierania materiałów, odnalazł wiele dowodów, które przeczą kłamliwym hipotezom i tworzyły aurę tajemnicy nad polską placówką na wybrzeżu. Podczas spotkań i rozmów, zawsze jasno broni mjra Sucharskiego, którego uważa za wielkiego bohatera. W pozytywny sposób przedstawia jego korzenie oraz zwraca uwagę na pochodzenie dowódcy Westerplatte. Przez lata jest emisariuszem i propagatorem sylwetki majora, starając się przybliżać coraz to nowe fakty z jego życia. Wielokrotnie wspomina w swoich pracach o Gręboszowie jako rodzinnej miejscowości Sucharskiego, przyczyniając się tym samym do promowania samorządu gminnego w skali ogólnopolskiej. W 2017 roku wydał pierwszą książkę nt. mjra Henryka Sucharskiego pn. Klątwa i cud, Majora Sucharskiego droga na Westerplatte. Jest ona reportażem na temat życia naszego krajana w pierwszym okresie jego życia. Pokazuje szerokie tło dotyczące jego rodziny oraz lokalnej społeczności, która go otaczała. W kolejnych lata ukazały się następne książki dotyczące mjr Sucharskiego: w 2018 roku Tajemna broń, zaś w 2019 roku Bohater Wielkiej Wojny. Tomy czwarty i piąty, które są kontynuacją historii o Sucharskim autor właśnie przygotowuje. Praca ta niewątpliwie jest najważniejszą spuścizną redaktora Karasia z punktu widzenia przyszłych pokoleń Gminy Gręboszów.

Rada Gminy Gręboszów podjęła uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa 19 września 2022 roku podczas XL Sesji Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023. Na tej sesji tytuł ten nadano również Zdzisławowi Baszakowi.

10 grudnia 2022 r. w Domu Strażaka Woli Żelichowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Gminy Gręboszów. Było to wyjątkowa sesja, podczas której wręczono tytuły Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów trzem zasłużonym osobom. Otrzymali je ks. prałat dr Ryszard Banach, Romuald Karaś i ks. Prałat Władysław Szyrszeń. Akty nadania wręczyli Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil oraz Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio. Do wyróżnionych popłynęło wiele słów gratulacji i uznania za zasługi dla gręboszowskiej ziemi i jej mieszkańców. W imieniu samorządu powiatowego złożył je Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Nie zabrakło również wspólnych rozmów i wspomnień, a zgromadzeni mogli podziwiać obrazy Zofii Misiaszek-Sałańskiej prezentujące portrety honorowych obywateli. Uroczystość uświetnił występ zespołu działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie w składzie Aleksandra Piątek, Wiesław Lizak oraz Tomasz Lizak. (fot. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie) Ks. prałat dr Ryszard Banach jako historyk jest swoistym ambasadorem Gminy Gręboszów na zewnątrz. Posiada obszerną wiedzę historyczną na temat ważnych postaci dla tej gminy, którą zawsze chętnie dzieli się z mieszkańcami. Jego artykuły można przeczytać m.in. w Gazecie Gręboszowskiej. Propaguje i przedstawia postać Służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej, pochodzącej z Woli Żelichowskiej nauczycielki, dziennikarki, więźniarki obozu Auschwitz- Birkenau, która swoim życiem pokazała czym jest miłość do drugiego człowieka, a która stanowi bardzo ważny autorytet dla lokalnej społeczności. Aktywnie zabiegał o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego gręboszowskiej rodaczki, który rozpoczął się w 2021 roku. Jest ważną postacią dla lokalnej społeczności, ze względu na swoją obszerną wiedzę historyczną i służbę podczas wielu wydarzeń kościelnych i patriotycznych. Podejmuje lokalne tematy historyczne, nadając im ponadgminny charakter jak w przypadku Stefanii Łąckiej. Bierze udział w obronie dobrego imienia mjra Henryka Sucharskiego, podczas wielokrotnych nieprawdziwych ataków na naszego rodaka. Ks. prałat Władysław Szyrszeń to pierwszy proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. Wspólnotą parafialną kierował przez 35 lat, od czerwca 1974 r. do sierpnia 2009 r., wykonywał wszelkie prace kierownicze związane z budową świątyni - w nowej parafii, jednocześnie organizował całość duszpasterstwa tworzącej się wspólnoty parafialnej. Z wielką determinacją podchodził do kwestii budowy kościoła parafialnego, który został poświęcony jesienią 1978 roku. Trzeba nadmienić, że był to okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która nie pozwalała w prosty sposób na budowę miejsc kultu religijnego. Jednocześnie wybudował parafialny cmentarz. Obecny wystrój kościół parafii Borusowa zawdzięcza księdzu Władysławowi Szyrszeniowi, który stale go upiększał. Gromadził wokół siebie społeczność Borusowej, Hubenic i Kozłowa, która w aktywny sposób angażowała się w katolicką i społeczną działalność parafii. Pobudzał w ten sposób postawy obywatelskie i pokazywał sens służenia innym. Dbał o rozwój patriotyzmu i zaszczepiał miłość do ojczyzny swoim parafianom. Odcisnął bardzo duży wpływ na lokalnej nadwiślańskiej społeczności Gminy Gręboszów. Jako nauczyciel w szkole podstawowej w Borusowej brał czynny udział w wychowywaniu pokoleń mieszkańców Borusowej, Hubenic i Kozłowa. Wpajał miłość i potrzebę służenia swojej małej ojczyźnie, co przejawiało się w dobrej współpracy z lokalnymi organizacjami jak Ochotnicze Straże Pożarnej. Zapraszał strażaków do udziału w uroczystościach patriotycznych, którzy zawsze pozytywnie odpowiadali na nie. Czynnie uczestniczył w życiu braci strażackiej, biorąc udział w zebraniach, ale również pomagając w chwilach trudnych jak powodzie. Romuald Karaś to polski dziennikarz, reportażysta, publicysta, dramaturg, autor słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych i audycji telewizyjnych. Należy do czołówki polskich twórców literatury faktu. Jeden z członków-założycieli oraz prezes honorowy Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza w Warszawie. Laureat wielu nagród i tytułów związanych z jego pracą redaktorską. Od połowy XX wieku zajmuje się tematyką mjra Henryka Sucharskiego i jego roli jako dowódcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w 1939 roku. Przeprowadził wiele rozmów i śledztw, dotyczących tamtych wydarzeń również z osobami, które brały czynny udział w obronie polskiej placówki. Na podstawie wielu materiałów, które zgromadził w swoich publikacjach jasno staje po stronie Sucharskiego jako dowodzącego polskim półwyspem na początku kampanii wrześniowej, odrzucając tym samym kłamliwe teorie, które przez lata są i były kolportowane w polskim społeczeństwie. W czasie zbierania materiałów, odnalazł wiele dowodów, które przeczą kłamliwym hipotezom i tworzyły aurę tajemnicy nad polską placówką na wybrzeżu. Podczas spotkań i rozmów, zawsze jasno broni mjra Sucharskiego, którego uważa za wielkiego bohatera. W pozytywny sposób przedstawia jego korzenie oraz zwraca uwagę na pochodzenie dowódcy Westerplatte. Przez lata jest emisariuszem i propagatorem sylwetki majora, starając się przybliżać coraz to nowe fakty z jego życia. Wielokrotnie wspomina w swoich pracach o Gręboszowie jako rodzinnej miejscowości Sucharskiego, przyczyniając się tym samym do promowania samorządu gminnego w skali ogólnopolskiej. W 2017 roku wydał pierwszą książkę nt. mjra Henryka Sucharskiego pn. Klątwa i cud, Majora Sucharskiego droga na Westerplatte. Jest ona reportażem na temat życia naszego krajana w pierwszym okresie jego życia. Pokazuje szerokie tło dotyczące jego rodziny oraz lokalnej społeczności, która go otaczała. W kolejnych lata ukazały się następne książki dotyczące mjr Sucharskiego: w 2018 roku Tajemna broń, zaś w 2019 roku Bohater Wielkiej Wojny. Tomy czwarty i piąty, które są kontynuacją historii o Sucharskim autor właśnie przygotowuje. Praca ta niewątpliwie jest najważniejszą spuścizną redaktora Karasia z punktu widzenia przyszłych pokoleń Gminy Gręboszów. Rada Gminy Gręboszów podjęła uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa 19 września 2022 roku podczas XL Sesji Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023. Na tej sesji tytuł ten nadano również Zdzisławowi Baszakowi.