Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. I Powiatowy Piknik Integracyjny

I Powiatowy Piknik Integracyjny

I Powiatowy Piknik Integracyjny

W dniu 13 maja 2010 roku w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu a także w siedzibie „Centrum Polonii"- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji, odbył się Pierwszy Powiatowy Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Piknik stanowi integralną część projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej pn. „Dobra Przyszłość"- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.
W Powiatowym Pikniku Integracyjnym wzięli udział: Poseł na Sejm RP Jacek Pilch, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Elżbieta Zięba, Przedstawiciele Samorządu Powiatowego: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Członek Zarządu Powiatu Lesław Wieczorek.

Przedstawicieli Samorządów Gmin reprezentowali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, z-ca Burmistrza Szczucina Marian Wadas, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz z-ca Wójta Gminy Radgoszcz Mirosław Burzec.

Zaproszenie przyjęli również: Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, dyrektor MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej Włodzimierz Słomczyński, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych: dyrektor „Centrum Polonii" dr Marek Ciesielczyk, dyrektor ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarn. Jan Kiljan, dyrektor ZSP w Brniu Jarosław Boryczka, dyrektor ZJWR Krzysztof Piotrowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Małek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak.
Obecni byli także: prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" Barbara Sobecka – Mikos, wiceprezes Stowarzyszenia Stanisława Jastrząb, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie Leszek Trójniak, dyrektor NORW w Kupieninie Barbara Berger, dyrektor ORW w Szarwarku Jan Kądzielawa, dyrektor WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Micek oraz pełnomocnik dyrektora DPS w Kupieninie Barbara Mikosz.

Powitała gości i prowadziła imprezę dyrektor PCPR - u w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek.
Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Jacek Pilch, Elżbieta Zięba, Barbara Berger, Barbara Sobecka-Mikos oraz Jan Kądzielawa.

Piknik swoim udziałem oraz występami artystycznymi uświetnili podopieczni Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Kupieninie i Szarwarku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy wykonane przez siebie, bardzo interesujące prace wręczyli zebranym gościom. W pikniku uczestniczyli również instruktorzy, terapeuci, opiekunowie i rodzice dzieci niepełnosprawnych wraz ze swoimi podopiecznymi. W imprezie wzięło udział łącznie ok. 200 osób.

Wszyscy obecni na Powiatowym Pikniku mieli okazję do wspólnej integracji poprzez uczestnictwo w prezentacji w/w jednostek. Impreza była dobrą okazją do wręczenia podziękowań przez Starostę Dąbrowskiego wszystkim tym, którzy pracują z poświęceniem i zaangażowaniem na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów na szczególną uwagę zasługuje występ mieszkanki naszego powiatu pani Ewy Dudek, niewidomej artystki, której śpiew i repertuar muzyczny, wprowadziły wszystkich zebranych w miły nastrój.

Ponadto zorganizowano dla dzieci wspólną zabawe z wodzirejami i przejażdżki na koniach oraz dogoterapię. Dużym powodzeniem cieszyły się smakołyki z grila oraz słodycze.

W trakcie spotkania, które przebiegało w miłej atmosferze podziwiać można było prace plastyczne oraz rękodzielnicze wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupienie.

Organizatorzy Pikniku w myśl Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podejmują działania integracyjne i wspierające potrzeby osób niepełnosprawnych z Powiśla Dąbrowskiego oraz stwarzają profesjonalne zaplecze, które zmierza do wypełniania oczekiwań mieszkańców naszego powiatu.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w Pierwszym Powiatowym Pikniku Integracyjnym.

W dniu 13 maja 2010 roku w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu a także w siedzibie „Centrum Polonii"- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji, odbył się Pierwszy Powiatowy Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Piknik stanowi integralną część projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej pn. „Dobra Przyszłość"- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.W Powiatowym Pikniku Integracyjnym wzięli udział: Poseł na Sejm RP Jacek Pilch, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Elżbieta Zięba, Przedstawiciele Samorządu Powiatowego: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Członek Zarządu Powiatu Lesław Wieczorek. Przedstawicieli Samorządów Gmin reprezentowali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, z-ca Burmistrza Szczucina Marian Wadas, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz z-ca Wójta Gminy Radgoszcz Mirosław Burzec. Zaproszenie przyjęli również: Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, dyrektor MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej Włodzimierz Słomczyński, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych: dyrektor „Centrum Polonii" dr Marek Ciesielczyk, dyrektor ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarn. Jan Kiljan, dyrektor ZSP w Brniu Jarosław Boryczka, dyrektor ZJWR Krzysztof Piotrowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Małek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak.Obecni byli także: prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" Barbara Sobecka – Mikos, wiceprezes Stowarzyszenia Stanisława Jastrząb, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" w Kupieninie Leszek Trójniak, dyrektor NORW w Kupieninie Barbara Berger, dyrektor ORW w Szarwarku Jan Kądzielawa, dyrektor WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Micek oraz pełnomocnik dyrektora DPS w Kupieninie Barbara Mikosz. Powitała gości i prowadziła imprezę dyrektor PCPR - u w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek.Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Jacek Pilch, Elżbieta Zięba, Barbara Berger, Barbara Sobecka-Mikos oraz Jan Kądzielawa. Piknik swoim udziałem oraz występami artystycznymi uświetnili podopieczni Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Kupieninie i Szarwarku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy wykonane przez siebie, bardzo interesujące prace wręczyli zebranym gościom. W pikniku uczestniczyli również instruktorzy, terapeuci, opiekunowie i rodzice dzieci niepełnosprawnych wraz ze swoimi podopiecznymi. W imprezie wzięło udział łącznie ok. 200 osób. Wszyscy obecni na Powiatowym Pikniku mieli okazję do wspólnej integracji poprzez uczestnictwo w prezentacji w/w jednostek. Impreza była dobrą okazją do wręczenia podziękowań przez Starostę Dąbrowskiego wszystkim tym, którzy pracują z poświęceniem i zaangażowaniem na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów na szczególną uwagę zasługuje występ mieszkanki naszego powiatu pani Ewy Dudek, niewidomej artystki, której śpiew i repertuar muzyczny, wprowadziły wszystkich zebranych w miły nastrój. Ponadto zorganizowano dla dzieci wspólną zabawe z wodzirejami i przejażdżki na koniach oraz dogoterapię. Dużym powodzeniem cieszyły się smakołyki z grila oraz słodycze. W trakcie spotkania, które przebiegało w miłej atmosferze podziwiać można było prace plastyczne oraz rękodzielnicze wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupienie. Organizatorzy Pikniku w myśl Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podejmują działania integracyjne i wspierające potrzeby osób niepełnosprawnych z Powiśla Dąbrowskiego oraz stwarzają profesjonalne zaplecze, które zmierza do wypełniania oczekiwań mieszkańców naszego powiatu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w Pierwszym Powiatowym Pikniku Integracyjnym.